Ve stavebnictví se s úspěchem využívají i odpady | E15.cz

Ve stavebnictví se s úspěchem využívají i odpady

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Ubývající zdroje neobnovitelných nerostných surovin, energetická náročnost jejich získávání, negativní vlivy na životní prostředí při jejich těžbě, zpracování i následném využití jsou stále jedním z největších problémů současné doby. S tím souvisí narůstající množství hromadícího se odpadu různého původu, přičemž stavební průmysl je jedním z největších spotřebitelů surovin a energií.

Odhaduje se, že stavebnictví spotřebovává asi 40 procent energie a vytváří zhruba 40 procent z celkového množství člověkem vyprodukovaných odpadů. Možným východiskem pro řešení těchto problémů je využití recyklovaných materiálů. Recyklace (z anglického slova recycling = recirkulace, vrácení zpět do procesu) je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Snaha o úsporu materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje. Škála možností opětovného využití surovin do nových produktů je značná a dá se říci, že při zvládnutí technologie zpracování odpadu lze teoreticky dosáhnout i 100procentního zhodnocení či prodloužení životnosti již použitého materiálu.

#####Velký potenciál pro recyklované materiály

Velký objem materiálů spotřebovávaných ve stavebnictví představuje značný potenciál pro využití recyklovaných materiálů i z jiných oborů než jen ze stavebního průmyslu. Z koncepčního hlediska lze ve stavebnictví zpracovávané odpady rozdělit do tří úrovní:

* stavební a demoliční odpad - odpad, který produkuje samo stavebnictví: demolice starých staveb, nová výstavba nebo rekonstrukce (beton, zdivo, tašky, keramika, dřevo, sklo, plasty, asfaltové směsi, kovy, azbest, vytěžená zemina),

* průmyslový odpad - odpad vznikající z jiné průmyslové výroby a těžby primárních surovin (odpad z tepelných procesů - popílek, struska, kovy),

* komunální odpad - odpad související s činností člověka (plast, papír, kartony, sklo).

Stavební a demoliční odpad vznikající při stavební výrobě a výstavbě pokrývá řadu materiálů, které nabízejí díky svým typickým vlastnostem velmi širokou škálu využití. Jedná se především o minerální anorganické materiály převážně inertní povahy, s jejichž využitím se setkáme u rekultivací, budování inženýrských sítí, provizorních cest a terénních úprav. Betonový a cihelný recyklát lze také využít pro výrobu betonu, asfalt pak do nových asfaltových směsí při realizaci vozovek.

#####Široké možnosti pro využití popílku

K nejčastěji ve stavebnictví využívaným průmyslovým odpadním materiálům patří popílek vznikající spalováním uhlí. Jeho využití je bohaté ve stavebních hmotách, ale především k výrobě umělého kameniva (agloporit). Oba typy popílků (z vysokoteplotního i fluidního spalování) jsou pro výrobu využitelné z hlediska množství i z hlediska vhodných vlastností ve výrobě betonu i pórobetonu, v cihlářské výrobě, při výrobě cementu, betonu, ve výrobě suchých směsí a tmelů, umělého kameniva, jako zásypy, stabilizace zemin a jako výplňový materiál. Využití popílku v České republice v posledních letech nabývá stoupající tendence i v zemědělství (hnojivo) nebo živočišné výrobě.

Dále se můžeme setkat se struskou, která vzniká roztavením hlušin rudy v průmyslových pecích. Ve stavebnictví se používá vysokopecní struska, která je využívána zejména jako kamenivo do betonu, ke stavbě vozovek a kolejového lože nebo se přidává do cementářských slínků při výrobě cementu. V jemně mleté formě ji lze využít na přípravu silikátových nátěrových hmot, kde umožňuje zvýšení mikrotvrdosti a obrusnosti. Velkou oblibu nachází různé druhy umělého kameniva vyráběné z řady odpadních produktů (např. škvára, agloporit, pěnové sklo). Nejnovějším trendem je umělý kámen vyráběný z bauxitu např. Corian, Kerrock, LG HI-MACS ®, který našel uplatnění při realizaci interiérů, především kuchyní a koupelen.

#####Třídit odpady se rozhodně vyplatí

Využívání recyklovaných materiálů z komunálního odpadu výrazně snižuje objem skládkovaných odpadů a navíc výroba recyklovaných materiálů je spojena s výrazně nižší produkcí škodlivin a spotřebou energie v porovnání s výrobou z primárních surovin. Jedná se přitom o materiály, se kterými se všichni dennodenně setkáváme a které můžeme vytřídit do více než 200 tisíc barevných kontejnerů. Pro jejich opětovné využití existuje řada nových perspektivních aplikací:

Sběrový papír - systém recyklace sběrového papíru je dnes již značně rozvinutý a nabídka produktů z něj je široká. Ve stavebnictví se recyklovaný papír používá např. při výrobě sádrokartonových desek (např. Fermacell), podhledů (Armstrong) nebo pro bednění kruhových železobetonových konstrukcí či jako tepelná izolace (např. foukaná izolace CLIMATIZER PLUS, TEMPELAN). Spojením recyklovaného papíru s pryskyřicí vzniká zajímavý voděodolný materiál PaperStone® vhodný pro výrobu pracovních desek, nábytku či obložení stěn nebo obkladové venkovní desky Rainstone.

Z nápojových kartonů se vyrábí hlavně papír, protože má velmi kvalitní dlouhé celulózové vlákno, jež lze opakovaně recyklovat. Vrstvené nápojové kartony mohou být také rozdrceny a následně lisovány zatepla, kdy výsledkem jsou konstrukční desky s podobnými technickými parametry jako cementotřískové či dřevotřískové konstrukční desky (např. desky NOVAPAK, TETRA K). Použití těchto desek bylo také vyzkoušeno jako ztracené bednění železobetonových žebrových monolitických stropů. Desky lze použít i do konstrukcí plovoucích podlah či k opláštění svislých konstrukcí (příček a stěn).

Z recyklovaných plastů na různé bázi použitého monomeru lze opětovně vyrobit nejen oblečení, ale i stavební materiál nahrazující beton či dřevo. Pomocí ropných derivátů lze z odpadních plastů získat zpět ropu různé kvality, která je přibližně 7x levnější než ropa surová. Bylo ověřeno využití recyklovaných plastů v podobě vylehčujících vložek železobetonových monolitických žebrových a kazetových stropů. Recyklovaný plast se zpracovává na fóliové materiály a desky, ale také na kryty elektropřístrojů a jiné vstřikované nebo vytlačované dílce - přepravky, trubky pro zavlažování, kanalizační roury, zatravňovací tvárnice (např. Puruplast), bednicí prvky apod. Plastové dřevo nebo řezivo (Plastic Wood, Fibersit) je oblíbené především pro stavbu teras a dalších venkovních konstrukcí. Recyklovaný plast Traplast je název pro moderní materiál s dlouhou životností, který se získává pečlivou recyklací plastových odpadů. Je lehký, a přesto velmi pevný, odolný proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, hnilobě, plísním, houbám a běžným chemikáliím.

Mezi výrobky z recyklovaného plastu patří plotové dílce a profily, zábradlí, desky pro realizaci teras, schodů a chodníků, zatravňovací dlažba, žlaby protihlukové stěny a mnoho dalšího. Z recyklovaného plastu kabelových izolací lze vyrobit i střešní krytiny -např. plastová břidlice Capacco® je nový typ střešní krytiny s vysokou odolností proti UV záření a jiným přírodním vlivům, s dlouhou životností i bez údržby a svými vlastnostmi snižuje možnost uchycení mechů. V popředí zájmu je i využití odpadových PET láhví, které jsou dnes stoprocentně recyklovatelné, a výrobky z nich jsou vhodné pro průmysl, dům i zahradu (dlažba, podlahová krytina, zvukověa tepelněizolační desky, nábytek, železniční pražce).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video