Vyčištění přehrady má oživit rekreační zónu | e15.cz

Vyčištění přehrady má oživit rekreační zónu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Během posledního roku se uskutečnila rozsáhlá opatření na vyčištění Brněnské přehrady, která je největší jihomoravskou příměstskou rekreační zónou. Cílem bylo především zamezit přemnožování škodlivých sinic, které znemožňovaly koupání v přehradě.

Již několik let se pravidelně vápnily břehy Brněnské přehrady obnažené při snížené hladině v zimním období. Přestože každoroční náklady činily několik milionů korun, všechny pokusy vyřešit situaci, která pravidelně uprostřed léta vrcholila kalamitou sinic a zákazem koupání, byly neúspěšné. Podnik Povodí Moravy jako správce přehrady spolu s městem a Jihomoravským krajem proto přistoupil k radikálnímu kroku a Brněnská přehrada byla loni z velké části vypuštěna a dno vyčištěno. Po napuštění přehrady se na hladině instalují aerační věže, které by měly okysličováním vody omezit množení sinic.

Na financování projektu se podílí město Brno a Jihomoravský kraj, hlavní část peněz ale půjde z evropských fondů. „Podstatná část uznatelných nákladů půjde z dotací Evropské unie, již nyní je schválen projekt ve výši 160 milionů korun, žádá o ně Povodí Moravy jako realizátor opatření. Součástí akce je kofinancování, zhruba stejným dílem se na něm podílí město Brno a Jihomoravský kraj. Konkrétně v případě města jde o částku, která by neměla přesáhnout 21 milionů korun,“ vysvětlil financování projektu náměstek brněnského primátora Martin Ander.

#####Rozvoj zóny je možný

Pokud se ukáže, že byla opatření na přehradě účinná, dá se očekávat jak nárůst počtu návštěvníků rekreační zóny, tak zvýšení podnikatelských aktivit. „Základní vizí příštího využití přehrady je to, aby zůstala přístupná rekreaci veřejnosti. Město nebude podporovat vznik soukromých pláží ani oplocení soukromých pozemků, které by znemožnily přístup k vodě,“ říká o koncepci využití přehrady náměstek Ander. Veškeré pozemky, které město vlastní mezi břehy a silniční komunikací v blízkosti přehrady, si proto i do budoucna ponechá a nepočítá s prodejem případným zájemcům. Nepředpokládá se ani prodlužování současné silniční komunikace, která vede po levém břehu.

Pokud jde o novou výstavbu, je podle Martina Andera hotelů a dalších ubytovacích zařízení v této oblasti už dostatek a s dalšími se nepočítá. Určité možnosti ale v zóně jsou. „Vždy budeme preferovat, aby se nové objekty umísťovaly v dosahu kanalizace. V Brně dosud existují lokality, kde běžné obytné domy nemají kanalizaci. Primárně proto budeme řešit kanalizaci pro standardní bydlení a nelze očekávat, že město bude pro majitele individuálních rekreačních objektů zajišťovat stejný standard jako obyvatelům obytných domů,“ vysvětluje Martin Ander. Město je také připraveno podpořit v rámci možností rozpočtu další podnikatelské aktivity v oblasti služeb.

#####Nejde jen o přehradu

Výsledek rozsáhlých opatření na Brněnské přehradě bude záležet i na dalších faktorech, zejména na situaci na horním toku Svratky nad přehradou. „Problém přemnožení sinic není možné řešit jen na přehradě. Má-li být vyčištění dlouhodobě udržitelné, je nezbytné uskutečnit současně opatření nad přehradou tak, aby se snížilo množství živin přitékajících do nádrže,“ říká náměstek Ander. To lze realizovat dvěma směry – jednak budováním čistíren odpadních vod, kde do hry vstupují další subjekty Pardubický kraj a kraj Vysočina, které pomáhají obcím s realizací projektů a žádostmi o evropské dotace.

Druhým opatřením v povodí má být program, který omezí plošné znečištění řeky – například splach živin z polí v povodí. V tomto směru se realizují pozemkové úpravy a směny pozemků tak, aby pásy kolem řek byly zatravněné, neorané a bez chemického ošetření, aby se zabránilo splachování dusíkatých hnojiv. Zároveň se budou realizovat i projekty revitalizace řeky, jako je například odstranění jejího umělého napřímení a navrácení do původních koryt.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video