Zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni, která se přizpůsobí vám – to je Altoa

Zdroj: Altoa, s.r.o.

4
Fotogalerie

Události posledních týdnů ukázaly, jak důležité je naše zdraví. Pokud je v ohrožení, jdou všechny ostatní věci stranou. Ideální je zdravotním problémům předcházet a dbát především na prevenci, která slouží k zjištění celkového zdravotního stavu a vyloučení významných změn vedoucích k možnému onemocnění. O tom, jak by měla správná preventivní péče vypadat, jsme hovořili s jednatelem společnosti Altoa Tomášem Petsinisem.

Preventivní vyšetření a včasná diagnóza jsou základním předpokladem dobrého zdraví. Jak zodpovědní jsou Češi v preventivních prohlídkách?

Myslím, že přístup Čechů k jejich zdraví se obecně zlepšuje a s tím souvisí i častější absolvování preventivních prohlídek a vyšetření.

Jaké preventivní programy je možné v rámci Altoa využít? Jaký je nejčastěji využívaný a proč?

V současné době nabízíme několik preventivních programů. Mezi nejčastěji využívané patří komplexní preventivní program, základní preventivní program a onkologické programy, které jsou dále rozděleny na programy pro muže a pro ženy. V rámci screeningu, který zahrnuje odběry a vyšetření, můžeme odhalit velké spektrum potenciálních onemocnění. Klienti si je vybírají i proto, že jsme schopni zajistit vyšetření tak, aby se všechna uskutečnila během jediného dne, maximálně dvou.

Když byste měl vyzdvihnout program nebo vyšetření, který by měl každý absolvovat, co byste navrhoval?

Určitě bych doporučoval mladším lidem základní preventivní program, aby znali svůj aktuální zdravotní stav. Pro osoby nad 45 let je dobré absolvovat onkologický program. Brzké odhalení nádorového onemocnění může znamenat včasnou léčbu, a tudíž i velkou šanci na uzdravení.

Jak vyšetření v rámci preventivních programů probíhá? Jak dlouhé jsou objednací lhůty?

Preventivní program začíná úvodním rozhovorem s lékařem, který klienta seznámí s tím, jaká vyšetření bude absolvovat, jak tato vyšetření budou probíhat a k čemu jednotlivá vyšetření slouží. Klient následně za doprovodu našeho koordinátora zdravotní péče absolvuje jednotlivá vyšetření. V závěru lékař zhodnotí výsledky jednotlivých vyšetření, představí klientovi jednotlivé nálezy a vypracuje závěrečnou zprávu. Objednací lhůty na preventivní vyšetření jsou řádově do několika dnů.

Tomáš PetsinisTomáš Petsinis | Altoa s.r.o.

V jakém zařízení můžu jednotlivá vyšetření absolvovat?

Naše společnost má uzavřené výhradní smluvní partnerství se zdravotnickými zařízeními Akeso holdingu, mezi ně patří mimo jiné Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun, Onkologické a radiodiagnostické centrum Multiscan a Gynekologická praxe v Praze.

Expresní vyšetření

Pokud už mám podezření na nějaké onemocnění nebo jen pochybnosti o svém zdravotním stavu, jak můžu postupovat, abych se na vyšetření dostal co nejdříve? Ideálně bez čekárny plné lidí?

Pro tyto účely máme zajištěny expresní termíny. Jsme schopni vám zajistit včasný termín pro celé spektrum zdravotních vyšetření. Mezi nejčastěji vyhledávané patří vyšetření magnetickou rezonancí. Toto vyšetření jsme schopni zajistit do 24 hodin od objednání.

Jaký je postup?

Klient se může objednat přes naše webové stránky www.altoa.cz. V případě, že si není jistý, či chce poradit, které vyšetření by bylo vhodné absolvovat, může využít klientskou linku na tel. č. +420 702 101 001, kde naše pracovnice rády zodpoví jakékoliv otázky, případně je možné využít online poptávkový formulář.

Jaké zdravotní problémy řešíte nejčastěji?

V rámci preventivních programů zjišťujeme nově poruchy metabolismu lipidu, diagnostikujeme hraniční krevní tlak a poměrně často se stává, že detekujeme onkologické onemocnění. Velký zájem je o objednání do spánkové laboratoře, kde jsou řešeny poruchy spánku a chrápání. Často je vyhledáváno i výživové poradenství, kde vám nutriční specialista poradí, jak redukovat svou hmotnost, sestaví vám vyvážený jídelníček a doporučí, jak předcházet onemocněním, které souvisí s nadváhou a nesprávnou výživou.

Je po vyšetření také možné využít léčby?

V případě nálezu je samozřejmě možnost pokračovat v léčbě v našich smluvních zařízeních. 

Zajišťujete tedy například i péči po operačních zákrocích?

Ano, často zajišťujeme například i následnou rehabilitaci po ortopedických výkonech.

Proč by si pacienti měli vybrat právě služby společnosti Altoa? Co nabízíte jiného než nemocnice nebo klasické ordinace?

Každému klientovi je zajištěn individuální nadstandardní přístup. Zachováváme plné soukromí klienta. Sestavujeme vyšetření dle časových možností, kterými klient disponuje. Pro naše klienty máme zřízenou online klientskou zónu, kde je možné spravovat termíny objednání na vyšetření či mít náhled do své zdravotnické dokumentace. Z důvodu výhradního zastoupení v našich smluvních zařízeních jsme schopni kontrolovat kvalitu zprostředkované péče. Navíc disponujeme ve většině zdravotnických zařízení vlastními pracovišti.

Máte nějaké speciální programy pro stále klienty?

Pro ty, kteří mají požadavky na dlouhodobou nadstandardní péči, máme klientské karty. Tyto karty nabízejí celoročně poskytované služby a obsahují vedle přednostního objednání na požadovaná vyšetření i takové služby, jako je e-mailový a receptový servis, slevu do lékárny, parkování po celou dobu platnosti karty zdarma, lékařskou konzultaci před cestou do zahraničí a mnoho dalšího.

Kdybyste měl vybrat tři největší výhody společnosti Altoa pro klienty, jaké by to byly?

Dokážeme zajistit jakékoliv vyšetření, které vám provedou nejlepší odborníci ve svém oboru, a to v nejkratší možné době. Nabízíme služby přesahující rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Naším hlavním cílem je zdraví klientů a zajištění zdravotní péče na nejvyšší možné odborné úrovni při zachování plného soukromí klienta.