Firmám bez ESG strategie se značně ztíží cesta k penězům v bankách

ESG green deal

ESG green deal Zdroj: E15 / Jan Juhaniak

Změna strategie ve vztahu k ekologické zátěži a společenské odpovědnosti může korporacím a podnikům přinést značné výhody, zejména finanční a ekonomické. Banky se totiž stále více dívají na to, zda jsou projekty společností udržitelné. A firmy, které se v tomto směru neprokážou transparentně, mohou mít problém. Jejich cesta k půjčkám se značně ztíží.

ESG strategie, to znamená být ekologičtější, dbát na společenskou odpovědnost a nastavovat rovné podmínky uvnitř firmy, by přitom měla být už dnes samozřejmostí. Za chvíli se z ní dokonce stane povinnost, která se od roku 2025 dotkne všech podniků nad 250 zaměstnanců a do roku 2027 i kotovaných malých a středních firem. Po tomto datu se to bude zkrátka týkat nás všech.

Banky ale údaje o udržitelnosti i konkrétní kroky a závazky vyžadují již nyní. A nejen banky. ESG strategie je středem pozornosti i jiných velkých investorů, kteří se zajímají o takzvané zelené investování a financování. Jedná se o způsob, jak firmy pozitivně vyzvat k tomu, aby byly ochotné vložit peníze do obnovitelných zdrojů nebo rozvoje férového podnikání.

Je dnes běžné, a český trh není výjimkou, že společnosti vydávají takzvané zelené dluhopisy. Peníze, které firma díky nim získá, musí podle předem jasně definovaného cíle investovat do nejrůznějších ESG projektů. Vydělá na tom jak podnik, tak i ten, kdo si dluhopis koupí. Analytici a poradenské společnosti se shodují, že investice do ekologických zdrojů mohou zajistit rychlou návratnost.

Například renomovaná agentura Bloomberg odhaduje, že takzvaná zelená aktiva budou celosvětově růst. Do roku 2025 by měla přesáhnout 53 bilionů dolarů, a to právě díky poptávce investorů, vládním regulacím a společenskému tlaku. Pro firmy, které chtějí zavést ESG, přináší tato akcelerace značné výzvy související s daty, regulací, vykazováním a s dopadem. A v neposlední řadě i s vytvořením smysluplné ESG strategie, bez které se zkrátka neobjedou.

Jejím cílem není jen nastavení udržitelnosti podnikání. Jedná se také o zamezení ztráty financování, které hrozí právě v případě, že tuto strategii mít nebudou. Firmám pak také zajistí účast ve veřejných zakázkách, které zohledňují ekologické a CSR principy. Firmy získají i konkurenční výhodu, protože dodavatelům, kteří prokazatelně nebudou ekologičtí nebo společensky odpovědní, se bude s ostatními podniky hůře obchodovat.

Každá společnost by tak měla znát odpovědi na základní otázky nejen udržitelnosti ve svém podniku, základní hodnoty o své uhlíkové stopě, ale i o případných možnostech, jak postupovat při snaze o snížení těchto hodnot. Mít nastavenou strategii, která určí, jakým způsobem bude snižovat své emise, a to nejenom v oblasti environmetální, ale také v oblastech social a governance, vede ke zlepšení fungování společnosti jako celku. Znalost těchto hodnot povede ke zlepšení, které je pro společnosti přínosné například v levnějším financování jejich provozů. 

Autor je předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy.