Investování do ETF versus aktivně spravované fondy

Jak se rozhodnout, mezi investicí do ETF a aktivně spravovanými fondy?

Jak se rozhodnout, mezi investicí do ETF a aktivně spravovanými fondy? Zdroj: E15 Ján Juhaniak

V současné době mnoho lidí začalo vnímat význam ochrany svých financí v důsledku vyšší inflace. Díky médiím se zvýšil zájem i mezi lidmi, kteří do té doby neměli s investicemi zkušenosti. Někteří z nich se ptají, jak se nejefektivněji a nejsnáze zabezpečit proti reálnému poklesu bohatství, a proto zde popíši možnosti investování včetně jejich výhod a nevýhod.

V poslední dekádě zažily velký boom investice do ETF (Exchange Traded Funds), což jsou burzovně obchodované fondy, které svým složením kopírují podkladové aktivum, obvykle akciový index. Tato forma investování je oblíbená pro svou snadnost, nízké náklady a dlouhodobě pozitivní výnosy.

Na příkladu akciového indexu S&P 500, který je složen z 500 největších společností obchodovaných na amerických burzách podle jejich tržní kapitalizace, si můžeme ukázat také nevýhodu investování do klasických ETF na indexy. Výnosnost indexu totiž obvykle silně ovlivňuje několik málo největších společností, které jsou mnohdy ze stejného odvětví, a tudíž diverzifikace není dostatečně efektivní.

K odstranění výše zmíněného nedostatku se nabízí možnost „Equal Weight Investing“ neboli investice do indexu, kde mají všechny společnosti stejnou váhu, a tudíž se na výkonnosti indexu podílejí stejným podílem. Takový index je více diverzifikovaný a obvykle také jeho výnosnost méně volatilní.

Další možností jsou aktivně spravované podílové fondy, které jsou schopny reagovat na aktuální tržní události, ovšem přinášejí s sebou vyšší náklady, například ve formě poplatků za obhospodařování. Tyto náklady snižují celkovou výnosnost fondu, což se může v důsledku projevit v zaostávání vůči referenčnímu indexu.

Nejlepší portfolio manažeři ovšem na investičním horizontu referenční index překovávají, jako je tomu například u fondu J&T Opportunity. Zároveň mohou investovat i do příležitostí na trzích, které ETF vůbec nepokrývají. V neposlední řadě je velkou výhodou zajištění měnového rizika, které ETF pro tuzemskou korunu neposkytují.

Volba mezi ETF a aktivně spravovanými fondy závisí na individuální preferenci. Existuje také možnost rozdělení investic do obou zmíněných forem.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti