Jana Steckerová: Nakupujte fámy, prodávejte fakta

Podle ekonomů jsou relativně vysoké poplatky daní za měnovou politiku ECB.

Podle ekonomů jsou relativně vysoké poplatky daní za měnovou politiku ECB. Zdroj: profimedia

Z pohledu politiky evropské i americké centrální banky bude tématem letošního roku postupné omezování programů nákupů aktiv. Ani Evropská centrální banka, ani americký Fed v letošním roce snižování prodejů ve skutečnosti spíše nezahájí. Důležité ale je, kdy už začnou takovéto kroky naznačovat.

Klasické reakce Evropská centrální banka si již kolečkem omezování nákupů aktiv prošla v minulosti celkem třikrát. Zajímavé je, že reakce trhů byla vždy podobná. Toto téma pro ně bylo nejzajímavější, když se začínaly objevovat náznaky ze strany centrálních bankéřů, že by programy kvantitativního uvolňování (QE) mohly být omezovány. V tomto období výnosy dluhopisů rostly, sklon křivky se napřimoval, ale pouze v segmentu do třiceti let, neboť delší splatnosti ECB nenakupovala.

Růst výnosů dluhopisů předbíhal růst swapových sazeb a zvyšovala se volatilita na trhu. To vše probíhalo do té doby, než Evropská centrální banka skutečně oznámila, odkdy a jakým způsobem bude programy QE oznamovat. Po takovémto oznámení se ceny dluhopisů i volatilita na trhu opět stabilizovaly.

No a v momentě, kdy ECB začala reálně objemy nakupovaných aktiv snižovat, se již trhy zajímaly o něco zcela jiného. Kdy se centrální bankéři vysloví Fed s předběžnými oznámeními pravděpodobně nepřijde dříve, než proběhne srpnové sympozium v Jackson Hole.

Konkrétní oznámení pak očekáváme v závěrečném čtvrtletí letošního roku a reálný start na začátku roku příštího. Echo ze strany ECB by pak mohlo přijít na jejím zářijovém zasedání. Do té doby však bude zřejmě platit úsloví: „Nakupujte fámy, prodávejte fakta.“

Autorka je analytička Komerční banky