Jsme zpátky v Evropě, co dál?

Desatero pro Českou republiku. Aneb kam by měly směřovat naše kroky ve vztahu k EU.

1. Střežit svrchovanost ČR Svrchovanost je po staletí osvědčený základ mezinárodních vztahů, který chránil malé státy před svévolí velkých. Ne dokonale, ale lépe než jakýkoli multilaterální systém. Žádný lepší recept neexistuje. Svrchovanost nezávisle na velikosti dává každému státu v jakékoli věci právo veta. Evropská unie, aby zamaskovala své neřešitelné strukturální problémy, svrchovanost soustavně podrývá. Je prý přežitkem. Tím k radosti velkých států podrývá základy mezinárodních vztahů: není-li svrchovanost nedotknutelná, je možné Srbům ukrást kus území, je možné provést převrat v Libyi či obsadit část Gruzie. EU za to nenabízí žádnou náhradu, i uvnitř platí právo silnějšího odporující svrchovanosti. V mnoha případech může většina přehlasovat menšinu, což je popřením svrchovanosti. Evropě se to vymstí.

2. Odstranit korupci z Bruselu Těžko můžeme bojovat s korupcí doma, když se k nám tlačí z Bruselu od komise, europoslanců i úředníků, kde dosahuje řádově vyšších hodnot. Zatímco u nás máme špatný zákon o střetu zájmů, v EU není žádný. Etický kodex bruselských úředníků shovívavě doporučuje, že úplatky by se přece jenom raději, pokud možno, neměly brát.

3. Uvolnit zahraniční obchod Konkurenci v EU nahrazuje síla lobbistů v Bruselu. Unie již není Evropským společenstvím devadesátých let, které podporovalo volný obchod. Obchodní kvóty přidělované z Bruselu nás omezují při pronikání na některé zahraniční trhy. Z EU se stává do sebe uzavřená pevnost, izolovaná od zbytku světa. Nějakou dobu si můžeme hrát na písečku vnitřního trhu, ale bez férové konkurence budeme za světem zákonitě zaostávat. Liberalizovat se musí i obchod zemědělskými komoditami: kvalifikovaná evropská populace by měla pracovat v oborech s větší produktivitou práce, než je zemědělství.

4. Obnovit tržní ceny elektřiny EU zavedla na produkci elektřiny selektivní daně plánované úřadem v Bruselu. Jaderná, sluneční, vodní či tepelná kilowatthodina je zdaňována podle toho, jak byla vyrobena, a má jinou cenu. Firmy a vědecké instituce v důsledku deformovaných cen nevědí, jaká je skutečná cena energie, a nemohou správně zaměřit svůj výzkum. Proto je EU stále méně a méně konkurenceschopná na světových trzích, investice ve výzkumu jdou do špatně zaměřených projektů.

5. Deregulovat V důsledku přeregulace EU zaostává za zbytkem světa. Podle statistik každých pět let členství v EU přináší pokles HDP o jedno procento. Bez masivní deregulace se EU odsuzuje k trvalému poklesu životní úrovně se všemi sociálně-politickými důsledky. Pyramidové hry s rozpočtem, při kterých si špatné banky vzaly peníze od států a teď si špatné státy berou peníze od jiných států, jsou začátkem konce.

6. Zachovat NATO jako jedinou bezpečnostní instituci Evropská unie systematicky narušuje principy NATO. Budováním evropské obranné identity zatěžuje rozpočty členských zemí, vojenské prostředky se zdvojují, přibývá byrokratických struktur, skutečná vojenská kapacita se ale snižuje. Narušováním filozofie jako aliance rovných EU snižuje bezpečnost evropských členů NATO.

7. Nekonkurovat USA Pokusy konkurovat Spojeným státům jsou komické a budou neúspěšné. Příkladem je nesmyslný evropský satelitní systém. EU nebude ani v perspektivě několika desetiletí schopna svůj systém samostatně zprovoznit. ČR by z něj měla co nejrychleji vycouvat. Měla by jej nahradit intenzivní spolupráce s USA.

8. Zrušit evropské dotace Na systému dotací z různých programů se netransparentně přiživují tisíce lidí, kteří by normálně pracovali. Je to nedemokratický a složitý přerozdělovací systém. V případě ČR se po vynaložení velkého úsilí a se ztrátami vrací peníze, které jsme do Bruselu museli odeslat. Místo řešení hlavních priorit se financují nepotřebné projekty, na které lze snadno získat dotaci. Obchází se rozpočtová disciplína. Každý projekt EU znamená, že jedna lokalita dostane privilegovaný příspěvek na úkor ostatních. Schopnost požádat o dotaci a získat ji je zcela nespravedlivé kritérium. Bez EU by bylo pro několik rozpočtových subjektů jednodušší dohodnout se zdola na sdružení prostředků a cílů dosahovat společně.

9. Odstranit demokratický deficit Zatímco všechny státy musejí nyní škrtat v rozpočtu, EU svůj rozpočet navyšuje. To by se v demokratickém systému nikdy nestalo. Svědčí to o tom, že státy a občané nemají na dění v unii žádný vliv.

10. Mít záložní scénář Jsou-li jaká pozitiva integrace, všechna mohou být sjednána a dosažena na mezivládní úrovni. Nejsou k tomu potřeba ani úředníci v Bruselu, ani Evropský parlament. Ve všech oblastech evropské integrace je nutné včas určit, které části mohou být v případě rozpadu současné podoby EU ponechány a které je třeba okamžitě deregulovat.