Komentář Martina Čabana: Sester je málo. Plat už ale není hlavní problém

Zdravotní sestry

Zdravotní sestry Zdroj: David Peltan

Zdravotních sester je málo. O tom asi není potřeba nijak zvlášť pochybovat. Jeden příklad za všechny: pražská Fakultní nemocnice Na Bulovce podle svého ředitele Jana Kvačka musela omezit na polovinu kapacitu svého chirurgického oddělení právě kvůli nedostatku sester, podobná situace je na interně. Celkové odhady hovoří o tom, že jich ve zdravotnictví chybí na tři tisícovky. Nepomáhá ani současná situace na trhu práce, která vystudovaným sestrám zejména v Praze a ve středních Čechách přímo cpe pod nos atraktivní pracovní nabídky mimo obor.

Odboráři přicházejí s obvyklým argumentem – vyšší platy, víc sester. Momentálně si stěžují na to, že sestrám v nemocnicích sice stouply platy, jak bylo slíbeno, ale zdaleka se všude nepodařilo zvýšit příplatek za směnný provoz o slibovaných pět tisíc korun. Tím chtěl ministr zdravotnictví motivovat sestry, které pracují na směny a jejichž nedostatek je nejcitelnější. Na zvýšení směnného příplatku prostě spoustě ředitelů nezbylo, protože museli (paradoxně na nátlak týchž odborářů) plošně zvyšovat platy.

V debatě ale zaniká důležitější věc. Platy i mzdy sester v posledních letech narostly dost výrazně, jakkoli si jistě pořád lze představit vyšší ocenění náročné práce. Dnes už je ale velká otázka, jestli výplatní pásky stále představují ten zásadní problém, který absolventky a absolventy zdravotnických oborů od práce v nemocnicích odrazuje.

Potíž může být i v tom, co sestry v nemocnicích dělají. Všeobecná sestra je vysokoškolsky vzdělaný, tedy vysoce kvalifikovaný pracovník. Pokud ji personální situace v dané nemocnici nutí dělat po většinu dne práci, kterou by jinak hravě zvládl proškolený sanitář nebo, v případě administrativy, průměrně zdatná asistentka, není to právě motivující. Zkušenosti ukazují, že nemocnice, které mají dostatek sanitářů, mají menší problém udržet si také zdravotní sestry.

Souběžně nedávno na diskuzním setkání ředitelů nemocnic zazněla zajímavá úvaha. Ředitel nemocnice ve Vysokém Mýtu Josef Pejchl celkem jasně řekl, že výplatami problém se sestrami nevyřeší: „Další plošné navýšení nám žádné zdravotníky do zdravotnických zařízení nepřivede. Paradoxně se stal opak toho, co se očekávalo. Navýšení platů způsobilo, že si sestry u nás snižují úvazky nebo chtějí chodit jen do ranních směn.“

Možná by odboráři měli naslouchat i těmto hlasům, ne jen s nacvičeným automatismem volat po vyšších odměnách. Možná už je dnes důležitější, co sestry dělají, než za kolik to dělají.