Komentář Michala Stupavského: Globální ekonomika je za vrcholem

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia

Ilustrační foto
2
Fotogalerie

Globální ekonomický růst pokračuje a je silně synchronizován napříč světovými regiony. Aktuálně probíhá nejsilnější globální hospodářská expanze od finanční krize z let 2007 až 2009. Růst světového HDP by se měl přitom i letos pohybovat mírně nad úrovní tří procent.

Dle předstihových indikátorů sentimentu (zejména indexů nákupních manažerů) již nicméně dynamika světové ekonomiky dosáhla svého maxima na konci loňského roku a od začátku letošního roku mírně zpomaluje. To ostatně potvrdily i údaje o vývoji tempa růstu HDP za první čtvrtletí napříč světovými ekonomikami. Například japonská ekonomika dokonce v prvním čtvrtletí mírně poklesla.

Inflační vývoj pro globální finanční trhy stále nepředstavuje žádný problém. Dubnová inflace v USA a eurozóně se prakticky dostala na dvouprocentní cíl centrálních bankéřů, nicméně prozatím se nezdá, že by měl růst cen nějak zásadně přestřelit, a to i přes nízkou míru nezaměstnanosti napříč světovou ekonomikou a přes rostoucí trend ceny ropy.

Americká centrální banka bude pravděpodobně pokračovat v graduálním zvyšování úrokových sazeb, jež jsou z historického hlediska stále velice nízko. Evropská centrální banka drží úrokové sazby stále na nule a minimálně do konce září bude pokračovat v nákupu dluhopisů. I nadále se zdá, že eurozóna má před sebou ještě minimálně rok bez zvýšení sazeb.

Akciové trhy mají, alespoň pohledem nejširšího světového indexu MSCI All Country World, po devíti letech globálního býčího trhu to nejlepší za sebou. Dynamika světové ekonomiky a růst korporátních zisků budou pravděpodobně v následujících dvou letech z cyklického vrcholu postupně mírně zpomalovat, což bude pro akciovou výkonnost představovat negativní faktor.

Za celý rok 2018 v našem základním scénáři očekávaného vývoje počítáme pouze s mírně kladnou výkonností globálních akciových trhů kolem pěti procent (v dolaru). Ocenění globálních akciových trhů neboli valuace tržních cen akcií ve vztahu k fundamentálním veličinám jako zisky (P/E), tržby (P/S) či cash flow (P/CF) jsou již momentálně z historického srovnání mírně nadprůměrné, proto u valuací v letošním roce očekáváme postupný mírný pokles.

Na trh českých státních dluhopisů mám nadále poměrně opatrný výhled, neboť výnosy do doby splatnosti jsou stále poměrně blízko historických minim. Ve střednědobém horizontu tak stále očekávám nárůst výnosů do doby splatnosti, respektive pokles cen. A to zejména u emisí s delší splatností.

Tento výhled vychází z výhledu německých státních dluhopisů, jež jsou s českými protějšky úzce spjaty. Po ukončení nákupu dluhopisů ze strany ECB, jež se očekává v průběhu letošního čtvrtého kvartálu, pravděpodobně postupně dojde k růstu výnosů německých státních dluhopisů, přičemž české státní dluhopisy budou patrně tento pohyb do značné míry kopírovat.

Co se týče korporátních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, domnívám se, že po výrazném cenovém růstu z minulých let včetně roku 2017 také mají to nejlepší za sebou. Klíčový indikátor atraktivity korporátních dluhopisů – kreditní marže, tedy rizikové přirážky nad výnosy relativně bezrizikových státních dluhopisů – se totiž stále pohybují poblíž historickým minim.

V každém případě musíme i nadále počítat se zvýšenou krátkodobou volatilitou neboli kolísavostí tržní cen všech rizikových aktiv v čele s akciemi.

Mezi aktuální klíčová rizika opatrně pozitivního základního scénáře očekávaného vývoje globálních finančních trhů za celý rok 2018 patří politický vývoj v Itálii a postoj nové vlády k eurozóně a fiskální politice. Dále další výrazné zhoršení měnové situace v Turecku včetně výsledku červnových voleb. Je třeba vnímat i riziko dalšího vyostření situace v mezinárodním obchodě, zejména ve vztahu mezi USA a Čínou a USA a Evropskou unií.

Může samozřejmě dojít také k rychlejšímu než očekávanému zpomalování globální ekonomiky z cyklického vrcholu, jehož bylo dosaženo na konci loňského roku. Rizikem je také neočekáváné a výrazné zvýšení inflace a inflačních očekávání stejně jako výrazně rychlejší než očekávaná normalizace monetárních politik klíčových centrálních bank (Fed, ECB, BoJ). Posledním strašákem oproti aktuálnímu očekávaní může být výraznější zpomalení čínské ekonomiky, případně kreditní či realitní krize.

Autor je investičním stratégem společnosti Conseq Investment Management