Ladislav Šafránek: Rath a konec mandátu

David Rath

David Rath Zdroj: ctk

Zamýšlím se nad návrhem novely ústavního zákona o odebrání mandátu poslanci pravomocně odsouzenému k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Návrh je polovičatým řešením, bouří ve sklenici vody.

Za prvé proto, že trestní zákon v případech podobných kauze Rath (trestné činy hospodářské) umožňuje uložit alternativní tresty, případně pachatele potrestat zákazem činnosti či peněžitým trestem. Záleží na charakteru trestné činnosti, výši způsobené škody a posouzení soudem.

Omezíme-li odebrání mandátu jen na pravomocný nepodmíněný trest vězení, smíříme se s tím, že ve sněmovně mohou o budoucnosti státu rozhodovat i desítky usvědčených darebáků, kteří měli štěstí, šikovného advokáta či nekradli ve velkém, a tak vyvázli jen s podmínkou.

Nezapomeňme také, že pomocí stížností a postupným využíváním opravných prostředků lze rozhodný den pro odebrání mandátu snadno odkládat až do dne jeho zákonného vypršení a (klidně i v cele) pobírat nezanedbatelný poslanecký plat včetně náhrad. Proto si myslím, že jinak oprávněný návrh je vhodné rozšířit na jakékoli pravomocné odsouzení poslance (senátora) za trestnou činnost.

Pro období od rozhodnutí prvoinstančního soudu do pravomocného verdiktu by bylo vhodné výkon mandátu pozastavit. Nepochybně by tak došlo k urychlení soudního řízení. A především by politické strany byly zainteresované na kvalitním výběru a kontrole činnosti svých poslanců. To by jistě bylo k užitku.

Autor je ekonom