Pohledem Aleny Vitáskové: Poslední instance

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková vystoupila 3. března v Praze na tiskové konferenci ke změnám tarifního systému plateb za elektřinu.

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková vystoupila 3. března v Praze na tiskové konferenci ke změnám tarifního systému plateb za elektřinu. Zdroj: CTK

Co se stane ve chvíli, kdy obchodník nemůže odběrateli z nějakého důvodu dodávat elektřinu nebo plyn? Nastane situace, kdy energie budou po sítích proudit dál, ale subjekt by je mohl odebírat neoprávněně. Právě tomu zabraňují takzvaní dodavatelé poslední instance (DPI) stanovení energetickým zákonem.

Je nutné si uvědomit, že distributorům nepatří energie protékající jejich sítěmi, ti jen zajišťují a poskytují dopravní cestu. Elektřina a plyn v sítích patří obchodníkům, tedy dodavatelům, kteří je nakoupili a prostřednictvím distribučních soustav je dodávají zákazníkům.

Pokud obchodník dodávat nemůže, ve většině případů nastupuje DPI automaticky. V případě potřeby plní funkci DPI na vymezených územích obchodníci, kteří jsou nebo byli součástí stejné společnosti jako distributoři. V elektroenergetice jsou to ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika. V plynárenství pak společnosti E.ON Energie, innogy Energie (dříve RWE Energie) a Pražská plynárenská.

Převedení do režimu DPI, cenu a další podmínky musí obchodník zajišťující DPI odběrateli neprodleně oznámit. Vlastní převod odběrných míst do DPI probíhá pro zákazníka automaticky prostřednictvím operátora trhu, tedy společnosti OTE. Na dodávky elektřiny v režimu DPI mají nárok všichni zákazníci a v případě dodávek plynu zákazníci, jejichž spotřeba za předchozích dvanáct měsíců nepřekročila 630 megawatthodin.

Režim DPI může trvat nejdéle šest měsíců, během kterých si odběratel musí najít nového dodavatele. Pokud by změnu neuskutečnil, nastal by neoprávněný odběr. O následcích si povíme příště.

Autorka je předsedkyní ERÚ