Alena Vitásková: Smlouvy na dobu neurčitou | E15.cz

Alena Vitásková: Smlouvy na dobu neurčitou

Elektroměr, ilustrační foto
Elektroměr, ilustrační foto
• 
ZDROJ: ctk

Alena Vitásková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Uzavírání smluv na dodávky energií je upraveno zejména v energetickém zákoně s tím, že nejrozšířenější formou smlouvy na dodávky energií je smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu zahrnující nejen dodávku komodity, ale i její distribuci.

Největší výhodou smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je zejména snadné ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem výpovědí při dodržení výpovědní lhůty. Z toho také plyne možnost svobodného výběru nového dodavatele včetně možnosti odstoupení od smlouvy v případě změny ceny komodity (nikoli regulované části ceny) a smluvních ujednání za dodržení zákonem stanovených podmínek.

Při uzavírání smlouvy o dodávkách energií na dobu neurčitou energetický zákon garantuje výpovědní lhůtu smlouvy, která nesmí být ze zákona delší než tři měsíce. Dodavatel musí dodržovat také předpisy týkající se takzvané informační povinnosti obsažené v občanském zákoníku nebo v zákoně o ochraně spotřebitele.

Uzavře-li zákazník v postavení spotřebitele smlouvu na dobu neurčitou dálkovým způsobem či mimo obchodní prostory obchodníka, lze smlouvu ukončit též odstoupením ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo smlouvu vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky příslušné komodity.

Při uzavírání nové smlouvy by měli být spotřebitelé vždy obezřetní, neboť řádně sjednaný typ smlouvy a volba vhodného dodavatele může v budoucnu přinést finanční úsporu.

Autorka je předsedkyní Energetického regulačního úřadu

Autor: Alena Vitásková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video