Komentář Aleny Vitáskové: Dodávka tepla | E15.cz

Komentář Aleny Vitáskové: Dodávka tepla

Komentář Aleny Vitáskové: Dodávka tepla
Teplárna
• 
ZDROJ: cez

Alena Vitásková

Princip dodávek tepelné energie se technicky značně liší od dodávek elektřiny a plynu. Soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) mají zpravidla lokální působnost, odlišné parametry, rozdílnou členitost a různé vlastníky. Na rozdíl od elektroenergetiky a plynárenství není možné, aby v rámci jedné části SZTE působilo více dodavatelů. Dodavatelem může být jen vlastník či nájemce soustavy

SZTE tvoří vzájemně propojený zdroj nebo zdroje tepelné energie a rozvodná zařízení, přičemž jednotlivé části SZTE mohou mít různé vlastníky či nájemce. V Česku se k výrobě tepla v SZTE nejvíce využívá uhlí, pak zemní plyn, biomasa, topné oleje a tak dále.

Dodávky tepelné energie mohou probíhat v různých takzvaných úrovních předání. Nejnižší je přímo na výstupu ze zdroje tepelné energie, následují předání z primárního rozvodu, z centrální výměníkové stanice, z rozvodů z blokové kotelny, z venkovních sekundárních rozvodů, z domovní předávací stanice nebo z domovní kotelny, které patří mezi nejvyšší úroveň předání.

Cena tepla se na jednotlivých úrovních předání obvykle liší, což je způsobeno uplatněním různých nezbytných nákladů na výrobu a rozvod. Výše těchto nákladů je mimo jiné ovlivněná délkou rozvodů, palivem použitým při výrobě, velikostí instalovaného výkonu, účinností a technologií výroby či rozvodu energie.

Obecně lze říci, že cena tepla stoupá s úrovní předání, v rámci jedné SZTE je nejnižší cena tepelné energie na výstupu ze zdroje a nejvyšší na vý- stupu z nejvzdálenějších rozvodů od zdroje. Příště si objasníme, jak jednotliví vlastníci či ná- jemci SZTE stanovují ceny tepelné energie

Autor: Alena Vitásková
 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!