Energetika: Po zelených přišli Piráti | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Komentář Dušana Šrámka: Po zelených přišli Piráti

Komentář Dušana Šrámka: Po zelených přišli Piráti
Komíny hodonínské elektrárny
• 
ZDROJ: Mlada fronta
Dušan Šrámek

Dušan Šrámek

V roce 2010 přijala EU směrnici o průmyslových emisích s tím, že obsažené emisní limity musí plnit velké elektrárny a teplárny nejpozději do poloviny roku 2020. Na tyto limity se také české elektrárny a teplárny připravovaly. 

Jen teplárny investovaly do jejich splnění za posledních pět let přes 20 miliard korun, odhady celkových investic českého průmyslu a energetiky se pohybují mezi 32 a 39 miliardami. Výrazná většina těchto peněz byla navíc do konce loňského roku proinvestována. Přínos směrnice o průmyslových emisích je z pohledu životního prostředí významný, protože zpřísnila emisní limity pro velká spalovací zařízení přibližně na polovinu.

Jenže loni v srpnu přišla Evropská komise s dalším zpřísněním. To ovšem nemusí být dosažitelné se stávajícími technologiemi a může vyžadovat jejich výměnu. To by samozřejmě znamenalo obrovské dodatečné náklady a faktické zmaření dosavadních investic, to vše při zcela marginálním přínosu pro životní prostředí. Česko si proto vyjednalo výjimku.

Piráti chtějí změnu správní rady VZP, varují před střetem zájmů

Ale opět se u nás objevila snaha být papežštější než papež či bruselštější než Brusel. Pirátská poslankyně Dana Balcarová přichází s pozměňovacím návrhem, který by zrušil možnost udělování výjimek pro velké elektrárny. Návrh přitom navzdory tvrzení Balcarová nemůže nijak pomoci znečištěním nejvíce sužovanému Moravskoslezskému kraji, protože v něm se nachází z dotčených zdrojů jen elektrárna Dětmarovice, která zrovna nebude návrhem nijak ovlivněna. Nápad ale nemůže nijak významně ovlivnit ani imisní situaci v Česku, a to zejména v případě prachových částic. Příspěvek celé veřejné energetiky a teplárenství k emisím této znečišťující látky je již dnes marginální, tím spíše po uzavření elektráren, s jejichž koncem se počítá tak jako tak.

Návrh ale naopak může zásadně ovlivnit českou energetickou bezpečnost a vést k významnému dovozu elektřiny a zvýšení jejích cen. Oproti exportu elektřiny v roce 2017 ve výši 13 terawatthodin vede návrh k importu zhruba sedmi terawatthodin v roce 2021, a to bez nárůstu domácí spotřeby elektřiny. Taková změna už je významná i z pohledu regionu střední Evropy a nepochybně by se promítla do cen elektřiny zejména v zimních měsících, kdy se již dnes projevuje nedostatek pohotového výkonu.

Babišovu vládu čeká nehezká budoucnost, říká Pirát Michálek

Návrh je rovněž v rozporu se Státní energetickou koncepcí, která sice počítá s výrazným omezením výroby elektřiny z uhlí, ale v postupných krocích až do roku 2040, kdy již mají být v provozu nové jaderné bloky, a nikoliv skokově k roku 2021.

V neposlední řadě se návrhem narušuje legitimní očekávání investorů vzhledem k tomu, že možnost žádat o výjimky byla součástí evropského i českého právního řádu v době, kdy se rozhodovali o provedení investic v desítkách miliard korun. Jeho přijetí proto může zase přinášet i riziko arbitráží vůči Česku na ochranu investic.

Ekologické nesmysly, kterých jsme se zbavili, když z velké politiky zmizeli Zelení, se nám vracejí přes stejně naladěné Piráty.

Autor je publicista a redaktor serveru Česká justice

 

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!