Petr Zahradník: Morální hazard a jeho následky | E15.cz

Petr Zahradník: Morální hazard a jeho následky

Petr Zahradník

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Tragická situace s řešením následků tornáda na jižní Moravě a reakce vlády vůči jednotlivým formám kompenzace postiženým vede k potřebě ujasnit si pojmy solidarita a odpovědnost včetně vzájemného vztahu mezi nimi. Zaprvé: nejsou zaměnitelné. Zadruhé: mohou se doplňovat.

Projevem solidarity bylo dobrovolné i úředně určené zapojení prostředků občanů do nápravy škod; v prvním případě ve formě darů, ve druhém pak prostřednictvím veřejné podpory hrazené z daní. Projev solidarity je reflexí humanity, která by měla k vyspělé společnosti patřit a žádný postižený by neměl zůstat opomenut.

Vedle toho zde máme odpovědnost projevující se v tom, že jednotlivci jsou schopni racionálně předvídat možná rizika a proti těmto rizikům se zajistit; ať již v podobě odpovídajícího pojištění, anebo šířeji v podobě zdravé a vyvážené finanční situace. Směšovat solidaritu s odpovědností je však zhoubné. Na straně jedné se tím relativizují projevy solidarity, na straně druhé se snižuje motivace k odpovědnému chování.

Solidarita a odpovědnost by se neměly prolínat, jak se o to nyní postarala vláda. Omezování té části veřejné solidarity, kterou má erár v rukou, pro ty, kteří byli odpovědní a pojistili se, může vyvolat jejich zhoubnou reakci v podobě, že příště snad nemá cenu se pojišťovat, a dát nežádoucí signál těm, kteří by se nově pojistit chtěli (stejně nám to vláda zaplatí). Též zřejmě není korektní směšovat živelní pohromu se situací početných exekucí vzniklých dávno předtím, než přišlo tornádo (dluhy a závazky se platit mají a musejí).

Posláním státu je zkrátka případy morálního hazardu coby formy tržního selhání odstraňovat, a nikoli je – ve jménu primitivního předvolebního laciného populismu – vytvářet. Z tohoto kroku vlády by měly být nešťastné nejen pojišťovny, kterým tento přístup odrazuje klientelu, ale každý občan, který je odpovědný a solidární, leč umí oba tyto rysy odlišit. Tato schopnost se nám může hodit též v probíhající pandemii: abychom jí účelně čelili, aniž bychom byli černými pasažéry.

Autor je ekonomem České spořitelny.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video