Tepelná čerpadla – úsporný a čistý druh vytápění | E15.cz

Tepelná čerpadla – úsporný a čistý druh vytápění

Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Tepelné čerpadlo je zařízení, které pomocí kompresoru a pracovní látky přečerpává běžně nevyužitelnou energii (země, voda, vzduch) na vyšší teplotní úroveň, díky níž zajišťuje plnohodnotné vytápění objektů i ohřev užitkové vody.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

V systému tepelného čerpadla cirkuluje chladivo, které při kontaktu se zdrojem energie odebere tomuto zdroji potřebné výparné teplo a přejde z kapalného stavu do plynného. Zdroj tepla se tím o několik stupňů ochladí. Chladivo je pak stlačováno kompresorem, čímž dojde k jeho zahřátí. Poté proudí do kondenzátoru, kde nabyté teplo odevzdá jiné teplonosné látce z topného okruhu (například vodě u teplovodního vytápění) a vlivem ochlazení opět zkondenzuje. V expanzním ventilu se pak seškrtí na původní nízký tlak a cyklus se opakuje.     

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se dělí na několik typů podle zdroje energie. Jaké tepelné čerpadlo je nejvhodnější pro příslušný objekt, závisí na konkrétních podmínkách, princip fungování čerpadel zůstává vždy stejný.

Země / voda

Toto řešení je vhodnější pro chladnější oblasti. Zemské teplo lze odebírat pomocí vrtů či plošného kolektoru. Výhodou tohoto typu je stabilní topný výkon nezávislý na venkovní teplotě a vysoký topný faktor. Nevýhodou může být v případě plošného kolektoru potřeba dostatečně velkého pozemku s nezastavěnou plochou nebo velký stavební zásah u domu při hloubení vrtu.

Voda / voda

Tento typ je vhodný zejména pro oblasti s rozsáhlým výskytem spodních vod. Teplo obsažené ve vodě lze odebírat ze studny, případně z vodního plošného kolektoru, což je ale spíš teoretická možnost, v praxi téměř nevyužívaná. Čerpadlo zajistí stabilní výkon nezávislý na venkovní teplotě a vysokou efektivitu provozu. Voda však musí mít potřebné parametry a dostatečný průtok, pro instalaci je proto nutný podrobný rozbor vody a povolení příslušného vodoprávního úřadu. Nevýhodou může být investice do druhé, tzv. vsakovací studny, do které se ochlazená voda zase vypouští.

Vzduch / voda  

Tato varianta tepelného čerpadla je nejrozšířenější. Jedná se buď o kompaktní čerpadla, u kterých je celá technologie umístěna ve venkovní jednotce a do domu již pouze trubkou proudí teplá voda, nebo o splitová čerpadla, kdy mezi venkovní a vnitřní jednotkou (hydroboxem) cirkuluje chladivo. Výhodou těchto typů čerpadel je jednoduchá instalace a nízké pořizovací náklady. Navíc tepelná energie vzduchu je 100% obnovitelná a nemůže se „vyčerpat“. Tento typ je ideální pro rodinné domy s malým nebo dokonce žádným pozemkem. V letních měsících může čerpadlo zajišťovat chlazení domu ve spojení s podlahovým či stropním vytápěním.

Vzduch / vzduch

V tomto případě se jedná o klimatizaci s funkcí vytápění.

Princip tepelného čerpadla Autor: Pražská energetika, a. s.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo představuje v současné době moderní a ekonomický způsob vytápění. Oproti například elektrickému vytápění uspoříte až 60 % nákladů. Jedná se zároveň o ekologické a řadou dotací podporované řešení (Kotlíková dotace, Nová zelená úsporám, Čistá energie pro Prahu). Životnost tepelného čerpadla se pohybuje mezi 15 a 20 lety v závislosti na životnosti kompresoru. Instalací čerpadla získáváte nárok na výhodnou distribuční sazbu D57d (20 hodin nízkého tarifu). V neposlední řadě je potřeba zmínit plně automatický provoz, kdy po nastavení ideální topné křivky čerpadlo optimálně pracuje bez zásahů a obsluhy, a možnost dálkového dohledu přes mobilní aplikaci.

Instalace tepelného čerpadla na klíč

Společnost  PREměření nabízí montáž tepelných čerpadel předních výrobců Stiebel Eltron a NIBE „na klíč“. Čerpadla uvedených značek jsou vysoce kvalitní, mají výborné parametry účinnosti a velmi nízkou hladinu hluku. Realizace probíhají  jako montáže jak v rodinných domech, tak celé kaskády tepelných čerpadel například pro bytové domy. Čerpadla od PRE uvádějí do provozu přímo certifikovaní technici výrobce. Dále PRE nabízí možnosti prodloužené záruky a kompletního záručního i pozáručního servisu. Poskytuje samozřejmě součinnost při podání žádosti o některou z dotací. V případě zájmu o bližší informace nebo o zpracování nabídky navštivte Centrum služeb PRE v Jungmannově ulici, kde všem specialisté rádi poradí.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video