Historické změny v evropské energetice: Bilanční perioda se zkrátí z hodiny na 15 minut

Zdroj: Marketing Zone s.r.o.

Energetický sektor prochází největší transformací v moderní historii. Jednou z klíčových novinek je změna v bilancování, která má za cíl udržet energetickou síť v rovnováze tak, aby množství dodané energie do sítě odpovídalo množství energie odebrané. Evropská legislativa nově stanovila, že současná hodinová bilanční perioda se zkrátí na čtvrt hodiny. Podle Jana Konráda, obchodního ředitele společnosti Unicorn Systems, se tím podstatně mění pravidla fungování celoevropského energetického trhu.

Dosavadní hodinová bilanční perioda poskytovala obchodníkům větší flexibilitu. „Odchylka v hodinovém intervalu se měřila jako rozdíl mezi vyrobenou nebo zakoupenou energií a skutečnou spotřebou jejich zákazníků za danou hodinu. Během ní měli obchodníci možnost flexibilně upravovat své pozice, třeba i s velkými krátkodobými výkyvy. Důležité bylo jen to, aby před koncem hodinového intervalu vyrovnali svoji pozici do akceptovatelných limitů a minimalizovali tak odchylku,“ vysvětluje Jan Konrád. Podle něj však takové fungování přispívalo k nestabilitě celého systému, na nějž má vliv i stále se zvyšující počet obnovitelných zdrojů.

„Zkrácení bilančního intervalu na 15 minut výrazně omezí možnosti manipulace s pozicemi, jelikož v kratším čase je technicky obtížnější vyrovnat extrémy tak, aby byla na konci čtvrthodinového intervalu dosažena rovnováha. Odchylky se navíc trestají vysokými sankcemi,“ upozorňuje Konrád na přínosy zkrácení bilančního času.

Marketing Zone s.r.o.

Adaptace na změny je nezbytná

Chystaným změnám se ovšem účastníci trhu i jejich systémy budou muset přizpůsobit. „Zatímco dříve se obchodníci zaměřovali na predikci hodinové spotřeby, nyní budou muset přizpůsobit své modely čtyřikrát kratší periodě. Zároveň to znamená přesnější predikce výroby, což je komplikované zejména kvůli variabilitě obnovitelných zdrojů. Dojde také ke změně v obchodních mechanismech. Například na denním trhu Operátora trhu s elektřinou (OTE), kde se obchoduje s energií pro následující den, bude místo dosavadních 24 hodnot potřeba zadávat až 96 hodnot objemu a ceny. To vyžaduje odlišný přístup k zadávání, složitější vyhodnocení a změny ve formátu komunikace s Operátorem trhu,“ upřesňuje Jan Konrád.

Změny vyvolané zkrácením bilančního intervalu přesahují původní očekávání. „Tohle jsme si uvědomili při adaptaci našich produktů řady Lancelot na legislativní novinky, které jsou zaměřeny na energetický obchod. Produkty jako Lancelot FMS, poskytující sadu nástrojů pro predikci spotřeby a výroby v portfoliu obchodníka, nebo Lancelot ETRM, systém pro obchodování s energiemi, musely projít podstatnými úpravami, aby byly v souladu s novými požadavky pro práci s 15minutovými intervaly,“ zmiňuje Jan Konrád a dodává, že společnost Unicorn Systems musela upravit celou platformu Lancelot a veškeré její produkty, čemuž pomohla vysoká úroveň standardizace a snaha včas a kvalitně reagovat na tržní změny.

Marketing Zone s.r.o.

Zákazníci nemusí mít strach

Přechod na kratší bilanční periodu je koordinovaný celoevropsky, což potvrzuje i plánované rozsáhlé testování v České republice od poloviny roku, jak informuje Operátor trhu s elektřinou na svém webu. Čeká nás změna, která ovlivní nejen obchodní strategie a postupy, ale také energetické IT systémy, nezbytné pro chod současné energetiky. „Naši zákazníci se však nemusí ničeho obávat, protože jsme naše produkty pečlivě přizpůsobili pro nový 15minutový interval a nyní už jen s očekáváním vyhlížíme pozitivní dopady, které s sebou tato legislativní novinka přinese,“ uzavírá Jan Konrád.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.