Carbon Tracker: Jak jsme na tom s uhlíkovou stopou v roce 2023?

Zdroj: Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

Startuje 1. ostrý ročník průzkumu dekarbonizačních aktivit a strategií na snižování uhlíkové stopy u 150 největších subjektů působících na českém trhu, Carbon Tracker. Cíl je jasný: napomoci firmám zmapovat situaci, pomoci realizovat přechod k udržitelnějšímu provozu a udržet české podniky konkurenceschopnými.

Jaká je skutečná uhlíková stopa Česka? Jak ji firmy z různých oborů mají měřit? A jak se daří firmám emise CO2 snižovat? Na tyto i mnoho dalších otázek přinese odpovědi letošní Carbon Tracker, který naváže na hlavní zjištění průzkumu pilotovaného spolkem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic v loňském roce.

„Když jsme před dvěma lety Carbon Tracker začínali stavět, znal svou CO2 stopu jen zlomek českých firem, jasná dekarbonizační strategie byla spíše výjimkou. Vloni už CO2 stopu měly spočítanou zhruba tři čtvrtiny dotázaných, což je potěšující posun,“ popsal změnu v přístupu velkých českých společností Jakub Skavroň, iniciátor aktivity a předseda správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic.

Za zeměmi Západní Evropy ale Česko v připravenosti na přechod k bezemisní ekonomice stále zaostává. Jsou subjekty, které se svou CO2 stopu zdráhají zveřejnit i takové, které pasivně vyčkávají a dekarbonizaci se nevěnují vůbec.

Povinnost nefinančního reportingu přitom v Česku vstoupí v platnost už za necelý rok, a to u firem, které splňují minimálně dvě z následujících kritérií – mají více než 250 zaměstnanců, čistý výnos nad 40 milionů eur nebo bilanční sumu rozvahy nad 20 milionů eur. Jakub Skavroň ale upozorňuje na to, že požadavek uvádět CO2 stopu a definovat dekarbonizační cíle už dnes dopadá dodavatelsko-odběratelským řetězcem či majetkovou strukturou na mnoho dalších velkých, středních i menších podniků.

Těm všem, i dalším zodpovědným subjektům, chce spolek Climate & Sustainable Leaders Czech Republic pomoct zorientovat se v problematice, ukázat příklady dobré praxe i přinést možnost prodiskutovat aktuální otázky se zástupci firem v oboru i s experty z finančního sektoru, který je pro financování přechodu k udržitelnějšímu provozu klíčový.

V roce 2022 jsme nejen pro členy platformy uspořádali eventy na následující témata:

  • Odkaz summitu COP26 v Glasgow
  • Dopady války na Ukrajině na Green Deal a Fit for 55
  • Jak měřit ESG?
  • Taxonomie
  • Specifika transakční dokumentace s ohledem na ESG
  • Jsme svědky pádu globalizace?
  • Dekarbonizace, klišé nebo trend?
  • Čistá nula SAP do roku 2030

Za jejich přípravu děkujeme společnostem Allen & Overy, CO2IN, ČSOB, ČVUT, EY, PwC Česká republika, SAP a White & Case.

Snaha přinést data porovnatelná se zahraničím, studii, jak je na tom Česká republika, a jak se firmám za uplynulý rok podařilo pokročit, bude i letos pro tým expertů z PwC Česká republika oříškem. Pro nefinanční výkazy totiž, podle Pavla Štefka, místopředsedy spolku a partnera PwC Česká republika, stále chybí přesné a jednoznačné zadání.

Nicméně je zcela zřejmé, že uhlíková stopa je klíčový ukazatelem v nefinančním výkaznictví a je až alarmující, že tento výpočet mnoho korporátních subjektů buď neprovádí nebo nezveřejňuje. Dotazník Carbon Tracker i v roce 2023 staví na uznávané metodice GHG protocol a číslech firem ve Scope 1 a 2. Právě absence těchto dat by v budoucnu mohla české společnosti diskvalifikovat z mezinárodních tendrů či jim prodražit financování. I proto je tým Climate & Sustainable Leaders Czech Republic připraven s přípravou i vyplněním dotazníku pomoci.

Pro více informací nás kontaktujte na:

info@carbontracker.cz
+420 739 515 130