Digitalizace bankovnictví přináší nejen příležitosti, ale i nové typy rizik

„Uvědomujeme si nutnost reagovat na nové požadavky ze strany klientů, pro které se technologie v komunikaci s bankou stávají standardem,“ vysvětluje Petra Horová

„Uvědomujeme si nutnost reagovat na nové požadavky ze strany klientů, pro které se technologie v komunikaci s bankou stávají standardem,“ vysvětluje Petra Horová Zdroj: Česká spořitelna, a.s.

Sektor bankovních služeb prochází v posledních letech zásadní proměnou. Výsledkem nejsou jen nové služby, dostupné klientům prostřednictvím jejich mobilu nebo počítače, ale nevyhnutelně také zásadní změny ve vnitřní struktuře a fungování bank, ze kterých se stávají spíše technologické společnosti.

Bankovnictví je dalším oborem, který umožňuje svým zákazníkům využívat své služby plně digitální cestou, tak jak jsou zvyklí z nakupování nebo třeba cestování. Je přitom pochopitelné, že poskytovat služby mobilního a internetového bankovnictví představuje daleko větší odpovědnost a nároky na bezpečnost než rezervace hotelu nebo rozvážka jídla. I to je jeden z důvodů, proč digitalizace bankovních služeb zatím nedosáhla stavu, kdy je možné zařídit na dálku opravdu všechno. Tradiční banky se navíc nemohou soustředit jen na obsluhu klientů plně digitální cestou. Musí poskytovat univerzální službu všem svým klientům, tedy i těm, kteří kanály přímého bankovnictví z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou využívat.

Na své digitální transformaci již několik let intenzivně pracuje i Česká spořitelna, která si za tímto účelem vytvořila vlastní vývojové oddělení. „Uvědomujeme si nutnost reagovat na nové požadavky ze strany klientů, pro které se technologie v komunikaci s bankou stávají standardem. Česká spořitelna v digitalizaci rozhodně nezahálela a z tradiční banky se postupně stává fintechovou společností, která z obou konceptů čerpá to nejlepší, co nabízí. Do jisté míry se tak mění i způsob, jak fungujeme a poskytujeme služby, ale i možnosti komunikace mezi bankou a klienty,“ vysvětluje Petra Horová, Tribe Lead for IT Risk Solutions České spořitelny.

Vývojové oddělení České spořitelny má dnes přibližně 1 500 zaměstnanců (vývojářů, architektů, projektových manažerů, testerů a dalších), stovky externích partnerů a pracuje s rozpočtem přes 7 miliard korun ročně. To mimochodem znamená, že je Česká spořitelna jednou z největších IT organizací v České republice.

Přínosy i rizika

Technologie prostupují celým bankovním prostředím a otevírají nové příležitosti, jak poskytovat klientům služby přesně podle jejich individuálních potřeb. To by u banky s několika miliony klientů nikdy nebylo možné bez analýzy obrovského množství dat, dnes stále častěji prováděné i s pomocí technologie umělé inteligence. Pokročilá automatizace pak umožňuje vysokou úroveň personalizace při oslovení klientů s nabídkou vhodných produktů a služeb.

Při vývoji nových služeb a práci s klientskými daty musí ovšem banky neustále dbát na spolehlivost, bezpečnost a důvěryhodnost. Navíc je v oboru bankovnictví také extrémně přísná regulace, která často výrazně ovlivňuje iniciativy v oblasti digitalizace. Například vývoj a nasazení nedávno uvedené možnosti finančních převodů na základě telefonního čísla trval České spořitelně jen necelé dva měsíce, zatímco nastavení pravidel této služby a jejich odsouhlasení regulátorem zabralo přibližně jeden rok.

S digitalizací pak samozřejmě souvisí také kybernetická rizika, která musí banky ošetřit, aby bylo používání jejich digitálních služeb pro klienty maximálně bezpečné. „Jako jeden z našich úkolů jsme si vytyčili péči o finanční zdraví našich klientů, a s tím samozřejmě souvisí i bezpečnost a ochrana klientů a jejich prostředků. Kybernetická bezpečnost představuje významnou část našeho rozpočtu v kapitole technologií a pracujeme s nejmodernějšími řešeními, která ji mají podpořit. Investujeme také do osvěty klientů, abychom je naučili lépe se chránit a odhalovat potenciální rizika,“ dodává Petra Horová.

Technologie mají své nezastupitelné místo i v řízení rizik spojených s poskytováním finančních služeb. S pomocí analýzy velkých dat, strojového učení a umělé inteligence lze vytvářet modely na podporu kvalifikovaného rozhodování, identifikovat odchylky a vyhodnocovat rizika. „Díky novým technologiím je možné podstatně rychleji i přesněji analyzovat dostupná data a tedy i predikovat a identifikovat rizikové oblasti. I tím přispíváme k naší strategii dbát o finanční zdraví klienta,“ uzavírá Petra Horová, Tribe Lead for IT Risk Solutions České spořitelny.