Jaké budou letošní příležitosti na akciovém trhu?

Zdroj: Československá obchodní banka, a. s.

Svůj pohled na tuto problematiku nabídne Pavel Kopeček z ČSOB Asset Managementu, portfolio manažer fondů ČSOB Akciový, ČSOB Akciový zodpovědný a akciové části ČSOB Bohatství.

To, že se akciím a dluhopisům nepovede rok tak, jak tomu bylo v roce 2022, se stává opravdu zcela mimořádně! Naposled investiční svět spatřil takto špatnou dvoucifernou (ne)výkonnost akcií i dluhopisů v jednom roce ve třicátých letech dvacátého století. To není překlep, opravdu to vypadá na událost přicházející naprosto výjimečně, párkrát za století.

Dosáhly již akciové trhy svého dna a přichází tak nový býčí trh?

Akciové trhy vstoupily do nového roku odvážně. V lednových datech jsme na jedné straně mohli vidět další známky zpomalujícího amerického hospodářství, na druhé straně příjemně překvapující evropskou ekonomiku, která se, i díky teplému počasí, úspěšně vyrovnává s energetickou krizí. Také inflace v USA se již dostala za svůj vrchol. Zároveň stále vidíme silný trh práce, a to na obou stranách Atlantiku, s nezaměstnaností poblíž mnohaletých minim. Sázky na takzvané měkké přistání proto začaly růst. Také pohled do historie říká, že období zpomalení tempa inflace bylo pro investory velmi šťavnatým obdobím.

I přes nadějný začátek však mnoho rizik stále přetrvává a vyhlášení býčího trhu by mohlo být předčasné. Přesto si myslím, že pro dlouhodobé investory představují aktuální ceny dobrou příležitost pro navýšení investic nebo vstup do nových pozic.

Kde vidím letos největší příležitosti?

V našich portfoliích jsme již začali pozvolna přesouvat váhu z některých úspěšných investic loňského roku do možných budoucích vítězů.

Například z ropného sektoru jsme vybírali část zisků a zainvestovali jsme do softwarových firem, jejichž valuace nám opět začala dávat smysl. Snižování nákladů a důraz na efektivitu bude pravděpodobně vidět také u dalších technologických gigantů, které držíme zastoupené v našich portfoliích.

Změny přicházejí i v segmentu zdravotnictví. Velkým farmaceutickým firmám pomalu odcházejí příjmy související s Covidem-19, zatímco jejich cena byla za poslední rok stabilní. Na druhou stranu výrobci zdravotnických zařízení a technologií po výrazném poklesu mohou nabídnout v investičním horizontu vyšší potenciál zhodnocení.

Příležitosti můžeme nalézt také v Evropě. Letos mohou být opět zajímavé evropské banky, které byly po mnoho let spíše takovým otloukánkem. Nyní jsou mnohem odolnější než v období před velkou finanční krizí, vyšší úrokové sazby se navíc projeví růstem ziskovosti. Zatím je většina investorského spektra zahrnuje do svého hledáčku jen pomalu.

Pro investory mohou být vzhledem k ústupu obav z hluboké recese zajímavé také klasické spotřebitelsky orientované sektory, mimo jiné i společnosti z cestovního ruchu nebo automobilový průmysl, který v posledních letech zasáhlo několik ran od Covidu po následné nedostatky komponent.

  • Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
  • Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
  • Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
  • Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
  • Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.