Kam kráčí český průmysl?

Zdroj: Shutterstock

Současná vlna digitalizace zasáhla i klasická výrobní odvětví. Experti z T-Business na veletrhu předvedli ukázky konkrétních řešení v reálné praxi.

Nezáleží na tom, jak velký je váš podnik, ale jaké možnosti mu nové digitální technologie přinesou.

Tak by se v kostce dalo shrnout poselství expozice Úspěšná firma 21. století, na které se spolu s Národním centrem průmyslu 4.0 a dalšími partnery podílel T-Business, divize společnosti T-Mobile pro firemní zákazníky.

Inovace jsou prostředek, ne účel

T-Business usiluje o co největší přiblížení teoretických konceptů k nasazení do skutečného prostředí. Na příkladu modulární výroby mohli návštěvníci vidět, jaké jsou možnosti technologií jako privátní 5G síť.

„Cílem je využít technologii pro business,” vysvětluje Luboš Lukasík, který divizi T-Business šéfuje. „Inovace mají největší smysl, když tvoří ucelený řetězec. Příležitosti nemusí být na první pohled zřejmé a je na nás, abychom dokázali rozpoznat jejich potenciál.”

Luboš LukasíkLuboš Lukasík | T-Mobile Czech Republic a.s.

Základem každé práce jsou data

Právě privátní 5G síť je dobrý způsob, jak s inovacemi začít. „Základem každé lidské činnosti jsou vstupní informace, nad kterými se dějí rozhodnutí a další dílčí úkony. Ve výrobě je takových vstupů a procesů nesmírné množství a teprve 5G síť nám je umožňuje efektivně a prakticky v reálném čase zpracovat,” vysvětluje Lukasík.

V provozu s privátní 5G sítí může být každý prvek výroby – čidlo, dodaný díl, meziprodukt, strojní technologie i finální produkt – bezdrátově propojený s ostatními. Na základě všech informací pak může být řízení celého procesu automatizované do nejmenšího detailu a s ohledem na aktuální situaci. „Tady už jsou možnosti sebezkušenějšího člověka na hraně a počítače budou mít navrch,“ konstatuje lakonicky Lukasík.

Zítřejší výsledky, dnešní rozhodnutí

Na tom, aby přechod na nová řešení byl pro průmyslové podniky co nejvíce hladký, T-Business spolupracuje například i s předními technickými univerzitami, které pomohl vybavit vlastní 5G sítí. Studenti tak díky tomu získají praktickou zkušenost s touto technologií. „Snad vyrůstá nová generace techniků, která do českého prostředí vnese trochu čerstvého vzduchu,” směje se Lukasík.

Digitální transformace je totiž dlouhodobý proces. „To, co začneme dnes, ovlivní výsledky podnikání za 2–3 roky,” komentuje Lukasík časový horizont současných investic.

Společnosti, které se cestou inovací vydaly, nicméně mají pozitivní výsledky už dnes. Luboš Lukasík upozorňuje: „Organizace výroby s využitím privátní 5G sítě dokáže zajistit úsporu energií až v desítkách procent, což při jejich současných cenách může rozhodnout o tom, která firma v globální konkurenci přežije.”

Změna musí začít v hlavách

České průmyslové podniky v některých oblastech patří mezi světovou špičku. Jak se na ní však udržet?

„Česko brzdí obava z novinek, zavádění věcí bez dlouhé tradice. Budoucnosti se ovšem nesmíme bát, ale připravit se na ni,” apeluje Lukasík, a dodává: „Změna ovšem musí začít především v našich hlavách. Někteří manažeři trochu usnuli na vavřínech, a to je cesta do pekel.”

Technologický vývoj je ohromný a mění pravidla hry v celých odvětvích. „Je načase dát příležitost nové generaci, která má chuť prošlapávat nové cesty a ještě neztratila drajv," soudí Lukasík. „Zdravá firma by měla mít konkrétního člověka, který bude inovace v oboru sledovat, tlačit na jejich zavádění a dotahovat je.”

Čas pro změnu je právě teď

Začít s digitální transformací je pro budoucnost českého průmyslu i celé ekonomiky naprosto zásadní. „Stojíme na rozcestí a svět na nás nepočká. Pokud nebudeme schopni tohle téma zvednout a posunout, pocítíme brzy, jak nás nechává konkurence za sebou. Otázka je, jestli dostaneme další šanci,” zamýšlí se Lukasík.

T-Business je divize společnosti T-Mobile, která se specializuje na digitální řešení pro firemní klientelu.