Pomoc z vesmíru. Společnosti ExxonMobil sníží emise skleníkových plynů pomocí satelitů

Zdroj: ExxonMobil

Budoucnost energetiky je jedním z největších témat současnosti. I proto přicházejí energetické společnosti s inovativními řešeními, které na první pohled působí jako vystřižené ze sci-fi filmů. Přitom však již dnes pomáhají zvyšovat efektivitu výroby a přepravy energie. Příkladem je monitorování emisí metanu, ke kterému společnost ExxonMobil plánuje využívat i vesmírné satelity.

Metan je jedním ze skleníkových plynů, které nejvíce přispívají ke změně klimatu. Infračervené záření totiž absorbuje mnohonásobně více než oxid uhličitý. Snížení úniku metanu do ovzduší je proto jedním z nejdůležitějších kroků k dosažení udržitelné energetiky. Společnost ExxonMobil se tomuto problému věnuje dlouhodobě a již v roce 2020 se jí podařilo snížit emise tohoto plynu ve svých nekonvenčních těžařských provozech v USA o 40 % oproti roku 2016.

Na snížení emisí metanu spolupracují vlády i soukromé společnosti

Úniky metanu do ovzduší jsou jedním z důležitých aspektů, které se podílí na změně klimatu. Úspěchy v oblasti zachycování tohoto plynu proto mají mnohem pozitivnější vliv pro naši planetu než snahy o snižování emisí CO2. Právě proto se společnost ExxonMobil rozhodla na metan soustředit.

„Metan je velice důležitou součástí problému, který musí moderní energetika vyřešit. Společnost ExxonMobil se dlouhodobě snaží najít udržitelná řešení, která zajistí dostatek energie pro všechny. Proto se aktivně podílíme na vývoji technologií, které umožní snížení emisí metanu do atmosféry. Kromě toho podporujeme iniciativu „Global Methane Pledge“ a již dříve jsme americké Agentuře pro ochranu životního prostředí předložili dopis podporující rozumnou a efektivní regulaci metanu z nových i existujících zdrojů,“ komentuje Hesham Elamroussy, Lead Country Manager společnosti ExxonMobil v České republice.

ExxonMobil

Kde vzniká metan a jak tomu zabránit?

Velká část metanu, až 40 %, je uvolňována z přírodních zdrojů, jako jsou močály nebo mokřady. V průmyslu je pak největšími zdroji zemědělství, následováno energetickým a nakonec odpadovým průmyslem. Metan produkují hospodářská zvířata, zvláště pak krávy, kterých je podle některých odhadů na světě až 1,5 miliardy.

Hesham Elamroussy

Absolvent Alexandrijské univerzity – inženýrské školy. Navštěvoval pokročilé leadership programy na Maastricht School of Management, INSEAD, Thunderbird School of Global Management a Harvard Business School. Celou svou profesionální kariéru strávil v sektoru ropy a zemního plynu, zastával řadu vedoucích pozic v centrále ExxonMobil ve Spojených státech. V současnosti působí v Praze jako Lead Country Manager ExxonMobil v České republice a vede organizaci s téměř více než tisícem zaměstnanců, která poskytuje služby ExxonMobilu po celém světě.

Menší množství metanu produkují i skládky a průmysl. Kromě toho ale metan vzniká i třeba v jezerech či fjordech a produkují jej i stromy, ledovce či někteří mořští mlži. A samozřejmě vzniká i při těžbě ropy a zemního plynu.

„Abychom dosáhli co největšího snížení emisí metanu v našich provozech, rozšířili jsme systém sledování a opravy úniků tohoto plynu. Zároveň vyřazujeme všechna pneumatická zařízení využívající k provozu zemní plyn, protože u nich je typicky vysoké riziko úniků metanu. Kromě toho pečlivě monitorujeme plyn z těžebních míst s nízkým tlakem, která jsou na tyto úniky náchylná,“ vysvětluje Elamroussy.

Monitorování z vesmíru

Aby dosáhla co největší efektivity při monitorování úniků metanu, využívá společnost ExxonMobil celou řadu nejnovějších technologií. Už v roce 2021 předložila v USA žádost o povolení využívat namísto ručních kamer letadla s citlivými metanovými filtry. Díky tomu je odhalování úniků více automatizované a zároveň i přesnější. Vedle toho je pak společnost zapojená do inovativního projektu Astra, na kterém spolupracují také špičkové univerzity a environmentální hnutí.

Pilotní projekt tohoto programu společnost spustila rovněž v roce 2021. Cílem je zajistit nepřetržité monitorování a okamžitou opravu úniků metanu v částech Texasu. Kromě toho ale ExxonMobil pracuje na vývoji technologie pro sledování těchto úniků pomocí satelitů na oběžné dráze.

„Věříme, že i díky spolupráci s vědci například z univerzity v Stanfordu se nám podaří tuto technologii co nejdříve uvést do provozu. Snažíme se totiž neustále posouvat hranice toho, co je v rámci moderní energetiky možné. Monitorování pomocí družic nám umožní zaznamenávat úniky metanu na rozsáhlých územích, a budeme tak moci dosáhnout maximálního snížení emisí tohoto skleníkového plynu do ovzduší. Věříme, že jde o důležitý krok ve snaze učinit energetiku co nejvíce udržitelnou,“ uzavírá Elamroussy.