Prestižní mezinárodní konference Šetrné budovy 2024 se zaměří na dekarbonizaci

Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Dle Green Dealu má být Evropa do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Tématem dekarbonizace se bude zabývat 9. ročník mezinárodní konference Šetrné budovy 2024. Akce, kterou pořádá Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC), je již tradičně považována za nejprestižnější v oboru šetrného stavebnictví v ČR a proběhne 5. března v pražském hotelu Stages.

Dekarbonizace je jediným způsobem, jak zmírnit dopady změn klimatu.  Stavebnictví a budovy patří mezi největší znečišťovatele a bez zásadních změn v tomto odvětví je dosažení dekarbonizace prakticky nereálné. „Budovy hrají zásadní roli z hlediska zabudovaných i provozních emisí. Udržitelnost je průnikem ekologických, sociálních a ekonomických požadavků. Nižší provozní emise znamenají nižší provozní náklady budov. Dle Eurostatu se cca 50 % energie spotřebované v EU využívá k vytápění a chlazení, 70 % stále z fosilních paliv. Dle Evropské komise jsou tepelná čerpadla klíčem k přechodu na čistou energii vytápění a dosažení cíle uhlíkové neutrality EU do roku 2050, pro svou nejvyšší účinnost,“ říká Tomáš Habel, Environment Readiness Officer ve společnosti Daikin.

Právě na dekarbonizaci bude zaměřena mezinárodní konference Šetrné budovy 2024 s podtitulem Dekarbonizace jako cesta k udržitelné budoucnosti, nad níž převzala záštitu Světová rada pro šetrné budovy (WorldGBC) a Ministerstvo životního prostředí ČR. „Cílem konference je představit konkrétní příklady udržitelných řešení a nabídnout tak účastníkům inspiraci pro realizaci dekarbonizačních opatření,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka CZGBC. Program konference je rozdělen do pěti tematických bloků, a to development, materiály, technologie a finance. Pátý blok je věnován představení dekarbonizační roadmapy pro stavebnictví, kterou během uplynulého roku Rada vypracovala.

„Skupina Saint-Gobain se již v roce 2017 zavázala být do 2050 uhlíkově neutrální. Dosáhneme toho postupnými kroky, již do roku 2025 snížíme i při nárůstu výroby emise CO2 o 20 %, nerecyklovaný odpad o 50 % a odpadní vody o 80 %. Potřebujeme součinnost všech aktérů ve stavebním odvětví. Konference je platformou, kde můžeme ukázat dobrou praxi a inspirovat další subjekty ve stavebnictví,“ zdůvodňuje Iveta Králová, business developer manager Saint-Gobain ČR, proč se přední světový producent stavebních materiálů stal generálním partnerem konference Šetrné budovy 2024.

„Zaznamenáváme populistickou protireakci na debatu o udržitelnosti, ale čím později budeme dekarbonizaci řešit, tím horší bude situace pro budoucí generace. Stavebnictví je stále do značné míry zaseknuté ve, spotřebním‘ myšlení 20. století. Musíme o tom mluvit a musíme zásadně změnit své chování,“ říká Jon Hale, ředitel architektonické kanceláře Chapman Taylor, která je jedním ze čtyřech hlavních partnerů prestižní akce. Dalšími jsou společnosti BUILDSYS, Daikin a Penta Real Estate.

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Jako klíčoví řečníci na konferenci vystoupí Vicente Guallart, Ana Cunha a Andrew Waugh. Vicente Guallart je uznávaným architektem, který v minulosti působil jako hlavní architekt Barcelony, a renomé si vydobyl ekologickými městskými projekty. Strategická poradkyně pro udržitelnost v Deerns Group, Ana Cunha, na konferenci představí inovativní inženýrské a udržitelné projekty, jako jsou například Bosco Verticale, Triodos Bank Headquarters či Maison de l'Île-de-France. Andrew Waugh je zakládajícím ředitelem architektonické kanceláře Waugh Thistleton Architects, který se na akci podělí o své dlouholeté zkušenosti z oblasti navrhování budov s důrazem na obnovitelné přírodní materiály.

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Mezi dalšími speakery se objeví například zástupce společnosti Saint-Gobain, Skanska, Stora Enso, KKCG, Velux, EY, ČSOB či Penta Real Estate. „Budeme mluvit o tom, jak dostat na nové budovy co nejvíce zeleně -jako třeba na Masaryčce, jak efektivně nakládat s energiemi -jako například na Nové Waltrovce, nebo jak se připravit na nástup elektromobility. Představíme naše zkušenosti a rádi se poučíme od jiných,“ shrnuje Petr Palička, Country Managing Director Penta Real Estate.

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Česká rada pro šetrné budovy, která je organizátorem konference, se tématu dekarbonizace věnuje dlouhodobě. V loňském roce vypracovala po vzoru deseti zemí Evropy zásadní dokument Zero Carbon Roadmap, který je základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního vystavěného prostředí v Česku. Téma dekarbonizace již stavebnictví výrazně ovlivňuje. „Projevuje se to v několika oblastech: v budovách se věnuje více pozornosti energeticky efektivním řešením, a to jak u stávajících budov, tak i u nové výstavby. Dále například u instalací obnovitelných zdrojů (FVE) jsou vyžadovány automatizované vazby na technologie budov. Při provozování objektů se setkáváme s nárůstem požadavků na technologická doplnění například freecooling či využívání zbytkového tepla,“ shrnuje Michal Petřík, ředitel společnosti BUILDSYS.

Více informací ke konferenci je na stránkách www.setrnebudovy.cz