100 let průmyslu: CzechInvest za čtvrt století získal unikátní know-how

Silvana Jirotková

Silvana Jirotková Zdroj: ČTK

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest oslavila dvacet pět let své existence. Po dobu působení přivedla agentura podle své generální ředitelky Silvany Jirotkové do České republiky investory z více než 30 zemí světa „CzechInvest dojednal zahraniční i tuzemské investice za fascinující jeden bilion korun,“ říká.

Předchůdkyní agentury CzechInvest byla Federální agentura pro zahraniční investice FAZI. Proč tehdy vznikla?

Ministerstvo hospodářství Československé republiky ji založilo v říjnu 1990 jako součást opatření reagujících na pád komunistického režimu v zemi. Tato opatření měla zajistit přechod ekonomiky na tržní principy, její otevření, navázaní vazeb na celosvětové trhy a její celkovou modernizaci. To vyžadovalo značný příliv zahraničního kapitálu a účinnou podporu ze strany státních orgánů.

Jaká byla historie agentury po rozpadu Československa?

S rozdělením Československa na Českou a Slovenskou republiku FAZI zanikla a prvního listopadu 1992 byla při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR zřízena příspěvková organizace Česká agentura pro zahraniční investice CzechInvest. V souvislosti s plánovaným vstupem České republiky do Evropské unie se v roce 2003 aktivity CzechInvestu rozšířily o podporu malého a středního podnikání ze Strukturálních fondů EU. Sloučil se s Agenturou pro rozvoj podnikání ARP a s Agenturou pro rozvoj průmyslu CzechIndustry. V lednu 2004 vznikla Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Dnes už oblast podpory malých a středních podnikatelů ze Strukturálních fondů EU pod CzechInvest opět nespadá. Tuto agendu od ní v červnu 2016 převzala nově vzniklá Agentura pro podnikání a inovace.

Lze její činnost přirovnat k nějaké organizaci působící v meziválečném období?

Nemyslím si, že by československý stát v té době koordinoval podporu přílivu zahraničních investic do země na nějaké institucionální úrovni. Ta potřeba přišla až mnohem později. Československý průmysl se v době první republiky poměrně rychle rozvinul. Ve dvacátých letech patřil k nejmodernějším na světě. České hospodářství bylo spíše exportně založené. Tok investic do Československa ze zahraničí nebyl nijak výrazně koordinován. Nebylo to ještě potřeba.

Měnily se postupem času priority či strategie agentury?

Hlavním úkolem CzechInvestu vždy bylo získávat pro Českou republiku zajímavé investiční projekty, které podpoří ekonomiku a přinesou nová pracovní místa. Zejména v období, kdy se Česko potýkalo s vysokou nezaměstnaností – hlavně v letech 2000 až 2006 a 2009 až 2014, kdy se nezaměstnanost pohybovala nad sedmiprocentní hranicí – se CzechInvest zaměřoval na investice s vysokým potenciálem nových pracovních míst. I díky tomu má dnes Česká republika historicky nejnižší nezaměstnanost. S rozvojem ekonomiky se ale mění i strategie CzechInvestu. V době historicky nejnižší nezaměstnanosti již nejsou nová pracovní místa tak potřeba. CzechInvest se nyní soustředí na investice, které s sebou přinesou vyšší přidanou hodnotu, a tedy i růst mezd.

Které země díky CzechInvestu v Česku nejvíc investují?

Do Česka CzechInvest za 25 let přivedl investory z více než 30 zemí světa, od USA přes širokou škálu evropských zemí, Izrael, Jihoafrickou republiku, Spojené arabské emiráty až po asijské země – Singapur, Koreu, Japonsko a Čínu. Žebříčku zahraničních investorů kraluje Německo následované Japonskem, USA a Koreou. Čína, která začala být v Česku aktivní teprve před několika málo lety, je na 20. místě.

Jaký je podle vás největší úspěch CzechInvestu? Kolik investic od roku 1993 přišlo přes CzechInvest do České republiky?

Největší investiční akcí dojednanou agenturou CzechInvest zůstává výstavba korejské automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech za 34,4 miliardy korun v Nošovicích oznámená v roce 2006. Další v pořadí je japonsko-francouzská spolupráce Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech v Kolíně za 23,5 miliardy korun dojednaná v roce 2002. Trojici největších investičních akcí uzavírá další korejská firma, Nexen Tire Corporation Czech, která svůj záměr výstavby závodu na výrobu pneumatik za 22,8 miliardy korun oznámila v roce 2014. Celkem za čtvrt století svého působení CzechInvest do země dojednal zahraniční i tuzemské investice za fascinující jeden bilion korun.

Lze investice převést do množství vytvořených pracovních míst?

Tyto projekty, jichž je něco kolem dvou tisíc, zde vytvořily na 300 tisíc nových pracovních míst. Zhruba čtvrtina z nich vznikla v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji, které zejména v krizových letech trpěly vysokou nezaměstnaností.

Jak vidíte budoucnost agentury?

I přes příznivý stav české ekonomiky je jasné, že nemůžeme rezignovat na lákání zahraničních investic, ekonomická situace se totiž může rychle změnit. Můžeme si ale, a více než kdy jindy i musíme, vybírat opravdu prioritní, vysoce technologické projekty s vazbou na Průmysl 4.0. Za pětadvacet let fungování získal CzechInvest unikání odborné know-how vycházející ze znalosti potřeb přicházejících zahraničních investorů i tuzemských podnikatelů včetně těch začínajících. Největším přínosem agentury je propojování těchto tří skupin, které zajišťuje jejich další rozvoj a růst, základ stability české ekonomiky, a strategie CzechInvestu musí v příštích letech stát právě na této schopnosti.