Bohuslav Svoboda: Audit tunelu Blanka nezjistil důvody k trestnímu oznámení | E15.cz

Bohuslav Svoboda: Audit tunelu Blanka nezjistil důvody k trestnímu oznámení

Bohuslav Svoboda
Bohuslav Svoboda
• 
ZDROJ: E15, Robert Zlatohlavek

Pavel Otto

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Audit, který zadala současná městská rada vedená primátorem Bohuslavem Svobodou, potvrdil, že někteří úředníci donedávna disponovali prakticky neomezenou mocí a vlivem. Na konci měsíce chce Svoboda podepsat s Metrostavem smluvní dodatek, kde bude pevně zafixován jak termín dokončení komplexu, tak jeho už nepřekročitelná cena.

* E15: Chtěl jste prověřit, kdo rozhodoval o zdražení tunelu Blanka z 28 na 38 miliard korun s DPH a jestli postupoval podle pravidel. Jak to tedy bylo a kdo nese odpovědnost?

Informace o tom, jak se stavba vyvíjí a jak bude drahá, neměli jak bývalí radní, tak pravděpodobně ani primátor. To je velký problém. A za zcela zásadní považuji to, že reálná cena měla být známa už na začátku. Podle výsledků nezávislého auditu nebylo možné, aby projekt stál 21 miliard, jak zpočátku tvrdilo tehdejší vedení radnice. Už ze zadání muselo být jasné, že to vyjde na zhruba 30 miliard.

* E15: Jak je ale možné, že se cena ještě o osm miliard zvýšila?

Dokumentace k Blance představuje tři plné náklaďáky, trvalo přes půl roku, než jsme se v tom zorientovali a všechno prověřili. Analýzy ukazují, proč k navýšení docházelo. Jde například o problémy se sesuvy, kdy se následně musely volit jiné techniky ražby. V tomto směru za zdražení nenese odpovědnost nikdo, protože smlouvy na podobná díla vždy obsahují klauzule o volném navyšování ceny v závislosti na podloží. Navýšení v řádu stamilionů způsobily i jednotlivé městské části svými dodatečnými požadavky ohledně úprav zeleně, podchodů, lávek či vyústění křižovatek.

* E15: Na větší nedostatky jste nenarazili?

Nejspornější je most v Troji. Jeho cena se z původní půl miliardy vyšplhala asi na 1,3 miliardy. Přitom architektonický zázrak to není. Technologicky je to ale nesmírně složitá a tudíž drahá stavba. Některé segmenty se musí kovat venku, protože tak velká hala neexistuje.

* E15: Proč vícenáklady vyplavaly na povrch až nyní? Bývalé vedení radnice o nich nevědělo, nemohlo zasáhnout?

Opravdu nechápu, jak bylo možné, že cena narůstala, aniž by o tom věděl zadavatel, tedy rada a primátor.

* E15: Kdo postupné navyšování ceny schvaloval?

Odbor městského investora. Jedním z hlavních důvodů kontroly bylo nalezení postupu, jak se při dalších podobných projektech vyvarovat chyb. Napříště už nebude možné, aby rada a primátor neměli informace.

Osmnáct hektarů obkládaček

* E15: Dokládá zdražení tunelu korupci? Jednoduché pravidlo říká, že pokud má být dán úplatek, musí být projekt předražen, aby bylo z čeho na úplatek brát.

Za každým jednotlivým nárůstem ceny jsou faktury, odvedená práce. Žádný doklad o korupci nemám. Prokazovat korupci, ať už zamýšlenou nebo realizovanou, je nesmírně obtížné. Jediná možná cesta je poučit se a zabránit tomu, aby takové prostředí vznikalo a existovalo. Všechny informace o výběrových řízeních musí být otevřené. Pouze tehdy, když tyto údaje zpřístupníme veřejnosti, minimalizujeme korupční jednání.

* E15: Nakolik odpovědně dohlížela na stavbu firma IDS, kterou si magistrát najal? Je vina pouze na IDS? A kdo smlouvu s IDS podepsal?

Vedení města kontrolní zprávy IDS nedostávalo. Nedostávala je rada, nedostával je primátor. Zprávy se měly pravidelně vyhodnocovat, měly být přijímány závěry. Jenže to není všechno. IDS se starala jen o to, zda daná práce byla provedena a jak kvalitně. Chyběly tudíž informace, kde přibývají vícepráce a narůstá cena. Přitom takhle veliká stavba vyžaduje každodenní kontrolu. Jedině tak je možné zpětně vyhodnotit, jestli všechno, co se udělalo, bylo opravdu nutné.

* E15: Takže vinu nese především ten, kdo takovýto systém kontrol zadal, tedy magistrát.

Systém je nastavený smlouvou s IDS.

* E15: A kdo ji podepsal?

Bývalý ředitel odboru městského investora. Na tomto postu došlo už na začátku roku ke změně.

* E15: Je to už podruhé, co jsme v souvislosti se závažným pochybením na odbor městského investora narazili. Nese odpovědnost i za to, že v účetnictví k Blance chybí doklady za 3,8 miliardy?

Není to tak, že by v účetnictví chyběly doklady. Během kontroly jsme zjistili, že na některé práce chybí faktury. Důvodem je skutečnost, že tyto práce jsou buď dokončovány, anebo dosud nebyly proplaceny. To znamená, že faktury teprve budou jednotlivými dodavateli vystaveny. A pak je zaplatíme.

* E15: Auditoři poukázali také na fakt, že Blanka měla být dokončena už letos v březnu. Údajně ale nenalezli dokument, který by prodloužení termínu umožňoval. Podle smlouvy by pokuta z prodlení mohla dosáhnout až 5,3 milionu za každý den zpoždění, a to až do výše 15 procent takzvané přijaté ceny díla bez DPH. Budete penále požadovat?

Tato otázka ještě není zcela uzavřena. Nicméně smluvní prodloužení termínu existuje, tento dokument máme. Březnový termín byl sice schválen, ale později byl prodloužen. Stalo se to ještě před mým nástupem do funkce.

Bohuslav Svoboda Autor: E15, Robert Zlatohlavek

* E15: Podá radnice v souvislosti s tunelem Blanka trestní oznámení?

Pokud zjistíme, že došlo k porušení zákona, tak se k takovému kroku rozhodneme. Zatím ale žádný audit nenalezl okolnosti, na jejichž základě by mohl kdokoli trestní oznámení podat.

* E15: Už jste se dohodli s Metrostavem na definitivním termínu, kdy bude stavba dokončena, a také na cenovém stropu?

Duben 2014 je jak pro nás, tak pro ně akceptovatelný. Dokonce je předpoklad, že by Blanka mohla být zprovozněna ještě o něco dříve. Ale rozhodně ne později. Do konce října bude na stole dohoda o konečném termínu, zároveň chceme podepsat v pořadí osmý dodatek. Ten by měl zafixovat jak termín, tak finální cenu. Ta bude konečná a nepřekročitelná. A pokud by snad kvůli něčemu skutečně katastrofickému zdražení hrozilo, nebude to už schvalovat nějaký úředník, ale rada a primátor.

* E15: Podaří se vyjednat nižší cenu?

Pokud se nám podaří cenu snížit o dvě miliardy, tedy na 36 miliard, budu to považovat za vynikající výsledek, protože cokoli nad dvě miliardy už by byl zázrak. Jde hlavně o to nasmlouvat levněji dohromady 18 hektarů obkládaček. To, co už bylo uděláno, zlevnit nemůžeme. Lze zasahovat pouze tam, kde práce ještě neskončily.

Předpovědi o loutce se nenaplnily

* E15: Váš nástup do funkce primátora měl přesvědčit veřejnost, že nastává změna a přichází postava deklarující a demonstrující nový vývoj v ODS a hlavně ve vedení Prahy. I když se řada jmen změnila, hovoří se o přetrvání starých vazeb a praktik. „Více se předpokládalo, že budu jenom postavou, která do toho nebude moci hovořit,“ řekl jste letos v květnu. Opravdu se vám daří svoje záměry prosazovat?

Jedny noviny o mě psaly jako o poklopu na páchnoucí stoce, jiné jako o figurce, s níž bude hýbáno. Moje věta z letošního května měla říci pouze tolik, že tyto předpovědi se nenaplnily. Mám tým, který je manažersky i odborně schopný. Abyste posoudil všechny aspekty tunelu Blanka, bez expertů se neobejdete. Ani odbor městského investora to neumí, protože jde o ryze technické záležitosti. Když nejste důlní stavař, mohou vám navykládat kde co. Zahájili jsme audity sporných zakázek, začneme zveřejňovat ty nově vypisované, provádíme elektronické aukce. Otevíráme celý tento prostor, abychom s onou páchnoucí hnilobou, jak se tomu říkalo, skoncovali.

* E15: Nakolik vážně jste myslel svůj výrok, že pokud neprosadíte tvrdé kroky proti korupci, odejdete z funkce?

Myslel jsem to naprosto vážně, protože jde o zcela zásadní záležitost. Kdybych nedokázal nastolit systém, který bude odpovídat tomu, že stojíme na začátku třetího tisíciletí a jsme kultivovaná demokratická společnost, byl by to velký neúspěch.

* E15: Jsou ve vašem okolí lidé, kteří vám ve vaší snaze bojovat s korupcí a starými praktikami brání nebo ji komplikují?

Určitě musím poděkovat Petru Nečasovi a celorepublikové ODS. Boj s korupcí je pro ně naprosto jednoznačná priorita. Že se ale některé věci prosazují obtížně a pomalu, je pravda. Určitý skrytý odpor existuje. Nicméně přijímání myšlenek prosazovaných mým týmem se zvyšuje. Není to tedy tak, že by jejich odpůrci sílili. Jsou to stále menší skupinky.

Bohuslav Svoboda Autor: E15, Robert Zlatohlavek

* E15: Nedávno jste odvolal Marka Dospivu z městské protikorupční rady kvůli jeho společné dovolené s předními pražskými kmotry. Bude takových lidí více?

Neodvolal jsem ho. Pouze jsem ho vyzval, aby zvážil svůj odchod, a on mi vyhověl. Zatím nevím o nikom, kdo by byl věcně nebo mediálně nevhodnou osobou.

Inspirace ve Velké Británii

* E15: Chystáte takzvaný rozklikávací rozpočet. O co půjde a kde jste se inspirovali?

Každý se kliknutím počítačové myši postupně dostane k těm nejmenším detailům rozpočtu. Třeba k tomu, kolik si magistrát koupí propisovacích tužek. Naleznete podrobnosti o tom, odkud se sbíhají příjmy. A zjistíte, kolik miliard dostane odbor městského investora nebo pražský dopravní podnik. Je to zprůhlednění všech finančních toků. Inspirovali jsme se ve Velké Británii. V současnosti je to považováno za jednu z nej účinnějších cest, jak zabránit různým manipulacím. Z velkých českých měst máme rozklikávací rozpočet jako první.

* E15: Jaké protikorupční opatření považujete za nej účinnější?

Všechno zveřejňovat a v čase. Každý bude moci sledovat, co je naším záměrem, kdo se přihlásil do soutěže, s jakou cenovou nabídkou vyhrál, jak zakázku plní, v jaké kvalitě ji odevzdal a kolik to nakonec stálo. Říkáme tomu rodný list zakázky. Samozřejmě že zájemci o zakázky budou muset dopředu souhlasit s tím, že všechny údaje s výjimkou těch, na něž se vztahují zákony, budou dostupné na internetu. Důležité také je, aby se do zadání nedostávaly diskriminující podmínky, které zakázku nasměrují k předem vybranému dodavateli.

* E15: Praha příští rok přijde o 950 milionů na stavby a opravy silnic a o více než 50 milionů na příměstskou železnici. Už víte, kde budete škrtat?

Nějaké stavby odložíme nebo zpomalíme, jiná možnost není. Budeme to teprve řešit při schvalování rozpočtu na příští rok. Třeba se může stát, že nová trasa metra A bude dokončena později. Zatím ale nechceme zvyšovat daně z nemovitostí a další odvody nebo například vodné a stočné. To by hrozilo až v okamžiku, kdybychom přišli o další dvě miliardy v rámci změn rozpočtového určení daní, jak ho prosazuje hnutí Starostové společně s TOP 09.

* E15: Hlavní město podle vás v letech 2009 až 2012 přichází na daních kvůli recesi o 12 miliard. Jak se s propadem vyrovnáte?

Zatímco minulé městské rady hospodařily s rozpočtem kolem 50 miliard, my máme 43 miliard. Ekonomická krize je celosvětový problém. V hodnocení mezinárodních agentur, nakolik se velká města dokázala s recesí vyrovnat, jsme ale dopadli velmi dobře. Po Paříži a Barceloně se Praha umístila na třetím místě. A pokud jde o sestavování rozpočtu hlavního města v časech, kdy hrozí ve vyspělých zemích návrat druhé vlny recese, nelze dopustit jakoukoli rozmařilost nebo nehospodárnost. Nemáme-li na luxus, nebudeme si ho dopřávat. Začneme hledat úspory a omezovat investice. Preferované budou ty akce, které jsou v čase schopny generovat městské pokladně příjem.

* E15: Dalším klíčovým projektem je dostavba čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Magistrát rozhodl, že zakázku získá sdružení firem ÚČOV Praha, které si řeklo o 6,22 miliardy bez DPH. O možném přidělení dotací ve výši 70 procent nákladů se má rozhodnout do konce roku. Co máte v plánu, pokud Praha dotaci nedostane?

Vysoutěžená cena je o 150 milionů nižší, než byl původní předpoklad. To je velký úspěch. A s Bruselem neustále jednáme. Ve smlouvě s vítězným konsorciem je zakotveno, že pokud evropské peníze nedostaneme, můžeme od smlouvy odstoupit.

* E15: Čistírnu ale dostavět musíte. Kde seženete peníze, když jednání v Bruselu zkrachují?

Obrátíme se na stát. Nebyla by to Praha, ale právě stát, kdo by platil obrovské pokuty, pokud by čistírna nesplňovala evropská kritéria. Ostatně to nebyl bývalý primátor, ale exministr životního prostředí Martin Bursík, který s tak tvrdými podmínkami souhlasil. Snad žádná jiná země sedmadvacítky na něco takového nepřistoupila.

Bohuslav Svoboda (67) Je pražským primátorem od listopadu 2010, jeho jmenování provázely bouřlivé protesty. Před nástupem do své současné funkce zastával post proděkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přednosty Gynekologickoporodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V letech 1993 až 1998 byl historicky prvním prezidentem České lékařské komory. Je ženatý, má tři děti. Ve volném čase se věnuje tenisu, lyžování a terénní cyklistice.

Čtete rádi E15.cz? Dejte nám hlas ve finále ankety českého internetu

v kategorii zpravodajství.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video