David Čermák: Na ŘSD zatím potkávám jen kostlivce

David Čermák

David Čermák Zdroj: E15 Anna Vackova

Nový šéf Ředitelství silnic a dálnic David Čermák má před sebou řadu úkolů. Musí například vyřešit spory o zfušovanou dálnici D47 u Ostravy nebo připravit transformaci státní organizace na podnikatelský subjekt. Ten by měl mimo jiné lépe platit potřebné odborníky. „Není možné, aby zaměstnanci, kteří berou něco přes 20 tisíc čistého, jezdili přebírat stavby za miliardy korun,“ říká Čermák.

* E15: Přišel jste do státní firmy, která má vedle armády pověst nejzkorumpovanější organizace v zemi. Co tomu říkáte? Dá se s tím ještě něco dělat?

Jsem přesvědčen o tom, že na Ředitelství silnic a dálnic pracuje spousta schopných a pracovitých odborníků. Ale je potřeba tady nastavit jasné mantinely, směrnice a pokyny, aby to fungovalo. Aby byla důsledná kontrola kvality práce jednotlivých zaměstnanců. Tady v poslední době docházelo k tomu, že principy fungování byly často měněny. Stručně řečeno, byl tu v tomto neskutečný chaos. A z toho vznikala značná část těch problémů.

* E15: Můžete jmenovat jeden konkrétní krok, který tedy hodláte udělat?

Jedna z nejzásadnějších věcí je, že se při přípravě staveb musí striktně dbát na posloupnost jednotlivých kroků. To znamená, že v okamžiku, kdy chceme stavbu tendrovat, ji musíme mít natolik přichystanou, aby se posléze nefakturovaly vícepráce. Abych vlastně nevyhlašoval soutěž na něco, o čem nevím, jak bude nakonec vypadat. To je jeden ze základních problémů na okruhu kolem Prahy.

* E15: Nejvyšší kontrolní úřad odhalil miliardové plýtvání. Je to dáno třeba problémy s výkupem pozemků?

Já mluvím hlavně o stavebním povolení. Na okruh kolem Prahy se vypisovaly tendry na stavby, které neměly stavební povolení. Tudíž Ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo soutěž na zhotovitele, aniž přesně vědělo, co vlastně bude stavět. Takže zhotovitel naceňoval nějakou čáru na mapě, o níž pouze tušil, jak bude ve skutečnosti vypadat. Já nepustím tendr do momentu, dokud nebude jasné, co a jakou technologií se bude realizovat.

Hledáme způsob, jak stavební dozor rozumně zaplatit

* E15: Řekl jste, že na ŘSD je spousta odborníků. Předchozí vedení i ministerstvo dopravy však připouštěla velký odliv expertů od státu směrem k firmám, které je platí mnohem lépe. Na stavbách pak ŘSD tahá za kratší konec provazu. Existuje ten problém?

Plně souhlasím, že ŘSD v současnosti potřebuje zásadně posílit odbornou pozici vůči zhotovitelům. Představuji si velmi silné oddělení kontroly kvality. To znamená skupinu odborníků, která kontroluje přípravu staveb už od samotného záměru tak, aby byla hledána co nejlepší trasa.

Další úroveň se týká projektů a jejich přebírání. Tedy aby odborníci ŘSD byli schopni dělat kvalitní posudky na jednotlivé projekty, aby nebyly zbytečně nabobtnalé či velkorysé. A co považuji za velmi důležité, na straně ŘSD musí být kvalitní správci staveb a stavební dozor. Aby kontrola na stavbách byla průběžná a my přebírali pouze takové stavby, jaké jsme si objednali, a v nejvyšší kvalitě.

* E15: Takoví lidé se musejí zaplatit a vy jste svázáni tabulkovými platy. Jak to uděláte?

To je jeden z bodů transformace ŘSD, o němž se jedná. Primárně je jejím cílem získat možnost mimorozpočtového financování staveb. Ale sekundárně jde o zaplacení těchto lidí; jsem přesvědčen, že by klidně mohli brát více než generální ředitel. Aby byli motivováni pracovat ve prospěch ŘSD a státu. Chceme mít jistotu, že pozice státního investora je maximálně silná a vůči firmám konkurenceschopná.

Čtěte také:

MD a MŽP se dohodla na modernizaci dálnice D1

Nový úsek dálnice D8 se otevřel řidičům

Stát povede dálnici D3 Posázavím

* E15: Dozor na stavbě by měl dělat váš kmenový zaměstnanec?

To bych byl úplně nejraději. Trh je tady tak strašně malý, že firmy, které někdy dělají dozor pro nás, pracují jindy pro zhotovitele. A to, myslím, je špatně. Proto musíme dozorové činnosti centralizovat tady na ŘSD. A musíme najít cestu, jak ty lidi rozumně zaplatit. Není možné, aby zaměstnanci, kteří berou něco přes 20 tisíc čistého, jezdili přebírat stavby za miliardy korun.

* E15: Šlo by je lépe zaplatit už za stávající situace, nebo je třeba čekat skutečně na právní transformaci ŘSD?

Nevím. Někdo tvrdí, že by mohli mít smluvní platy, někdo zase říká, že to není možné, protože jsme příspěvková organizace. To musíme ještě prověřit.

* E15: Jsou už dány nějaké termíny té transformace na státní podnik?

Nerad bych předbíhal. Svou koncepci budu panu ministrovi teprve předkládat a tam to bude obsaženo.

* E15: Výsledkem transformace má být i možnost, aby ŘSD mohlo lépe podnikat se svým majetkem. Jak by to vypadalo?

Jak už jsem říkal, prvořadé je získat mimorozpočtové zdroje peněz na výstavbu infrastruktury. Mělo by to vypadat tak, že na jistotu cash flow z mýta by bylo možné brát si úvěry od bank.

* E15: Výnosy z mýtného by se tedy přenesly ze Státního fondu dopravní infrastruktury na ŘSD?

Ano.

dálnice D47 dálnice D47 | silnice-zeleznice.cz

Musíme zjistit, co je špatně

* E15: Je největším problémem ŘSD spor kolem dálnice D47?

Problémů je řada, ale dálnice D47 a D8 patří mezi největší, které musíme řešit.

* E15: Ale asi bychom mohli jít od dálnice k dálnici a u každé najít nějaké potíže.

Tak například D3 není tak problematická. U D47 je podle mě mediální obraz zbytečně předimenzovaný. Jsem přesvědčen, že je teď třeba celou věc řešit věcně.

* E15: Ten mediální obraz však byl ve velké míře živen předchozím vedením ŘSD.

Já chci zjistit aktuální stav těch vad, teď budeme proto začínat s některými analýzami. Bude potřeba vyjednávat se zhotovitelem (firma Eurovia – pozn. aut.) o technologii odstranění vad. Nevíme přesně, co ten bobtnající materiál v tělese dálnice bude dělat. V každém případě neměl být tento problémový materiál do násypu stavby vůbec umístěn. Proto bude ŘSD trvat na prodloužení záruky na tuto stavbu.

* E15: Podstatná věc je odpovědnost za vady, kterou si ŘSD s firmou Eurovia přehazují jako horký brambor. Kdo za to tedy může?

Předminulý týden jsme jmenovali nového správce stavby. Eurovia ho minulý týden potvrdila. Ode mne dostal základní úkol: aby si hned sedl k jednání se zhotovitelem a probrali všechny naše reklamace. A ty, které jsou nesporné, aby začala Eurovia okamžitě opravovat. Protože půl roku se tam vlastně nic nedělo.

* E15: Kolik je tam teď reklamací?

Poukazujeme zhruba na 1100 vad a velkou část z toho už Eurovia uznala. Ten spor je především o zásadní vady hlavních konstrukčních prvků. Jenomže se bohužel neopravovaly ani ty vady, které byly uznané. To je teď úkol správce stavby. Obecný postup je takovýto: my pošleme reklamaci, když ji zhotovitel uzná, navrhne způsob opravy, my ho schválíme a on to za své peníze opraví. Když reklamaci neuzná, máme možnost obrátit se na soud.

* E15: Lze to udělat tak, že si neuznanou vadu opravíte sami a budete se soudit jen o peníze?

O tom neuvažujeme, protože bychom tím narušili záruku. Maximálně bychom mohli té dotyčné firmě zadat opravu a pak se soudit o to, kdo to zaplatí. Nebo při odmítnutí jít rovnou k soudu. Ale najmout si někoho jiného nelze. Původní zhotovitel by totiž řekl: „zasáhli jste do naší stavby, padá vám záruka“.

* E15: Sporné je také to vlnění, tedy, co vespod vlastně bobtná.

Přesně tak. Proto se od příštího týdne budou dělat kopané i vrtané sondy, zátěžové zkoušky mostů, a to by mělo jasně definovat, v čem je základní problém. Protože, upřímně řečeno, to je to, co tady teď zásadně postrádám.

* E15: To se doteď nedělo? Snad každý týden ŘSD rozesílalo zprávu, že vrtá někde nějakou sondu.

No právě. Byly vykopány zatím tři a ty nejsou průkazné pro celou délku úseku. Proto teď kladu důraz hlavně na to, abychom zjistili, co je tam vlastně špatně a v jakém rozsahu. A co s tím následně udělat a v jakém čase. Já jsem se tady minulý týden zeptal: „Víme, co s tím přesně je?“ Nevíme.

* E15: To, co se dosud dělo s D47, tedy za Reného Poruby, bylo zbytečné?

Byly to dílčí kroky. Nechci říkat, že to bylo úplně zbytečné, to by nebylo fér. Jen bohužel po té době nemáme jasnou analýzu toho, co s tím je.

* E15: Tedy nevíte, čí je to vina?

Nechci teď zjišťovat, čí je to vina. Primárně chci zjistit, co je špatně. Zjistit vinu bude spíš úkol policie, potažmo soudu. Mým úkolem je dostat stavbu do stavu, jaký si stát objednal.

E15: Je alespoň jisté, že tam bobtná struska?

Je to velmi pravděpodobné. Ale nevíme, jak se bude chovat dál. Musíme zanalyzovat v laboratořích, jaký bude index bobtnavosti a jak se bude chovat v čase. Abychom věděli, co s tím máme udělat.

* E15: Jedna z nejdůležitějších otázek je, jestli zástupce ŘSD na stavbě neschválil onu bobtnavou ocelárenskou strusku místo vysokopecní strusky, která je v zadávací dokumentaci.

To šetří policie. Do toho bych nerad zasahoval.

* E15: Dá se odhadnout, jak velká je tam škoda? Tedy kolik budou všechny opravy stát.

To bude výsledkem všech prací, o kterých jsem mluvil a které budou probíhat ještě teď v květnu a červnu. Opravdu nevíme, kolik těch vad je.

Na D3 chceme ukázat, že PPP může být úspěšné

* E15: ŘSD má smlouvy s firmami v objemu 30 miliard, ale peníze nemá. Řešíte to nějak?

To jsou smlouvy na budoucí stavby z let 2008 až 2010, bohužel většinu těch staveb nelze financovat z evropských fondů. A pro nás je teď prioritou vyčerpat všechny prostředky z Operačního programu Doprava. Tudíž nemáme žádné volné národní zdroje, ty potřebujeme na kofinancování fondů. Na zmíněné závazky se tedy peněz nedostává. Závazek ze strany ŘSD je ale jasně daný.

* E15: Naskakují tam nějaká penále?

Žádná penále ani poplatky z prodlení tam nejsou. Je stanoveno, že stavba započne, až bude finančně krytá. Některé už postupně rozbíháme. Problém je ale s valorizací, cena těch staveb neustále roste.

* E15: Dají se ty smlouvy vypovědět?

Nedají. Podle analýz, které se tady dělaly, se vypovědět nedají.

* E15: Evropské peníze jsou ale také velký problém, podaří se vyčerpat celý Operační program Doprava, pokud jde o podíl ŘSD?

Zatím jsem přesvědčen, že se nám to povede.

* E15: Teď se znovu rozjíždí D8. Má tahle dálnice ještě šanci čerpat evropské peníze, nebo už se všechny přesunuly na náhradní projekty?

Zatím pořád počítáme s financováním D8 z evropských peněz. A měli bychom stíhat i všechny termíny. Ale pro případ, že by nastal nějaký problém, máme nachystány některé náhradní projekty. To je hlavně modernizace D1.

* E15: Pokud peníze spolkne D8, bude se D1 modernizovat z českého rozpočtu? Na to tam peníze jsou?

Ano.

* E15: Počítá se stále s využitím projektu PPP na dálnici D3?

Ano, čekáme na rozhodnutí vlády. Ten materiál je zatím v mezirezortním řízení a podle mých informací by měl být předložen vládě bez námitek.

* E15: Máte představu, kdy byste mohli vypsat tendr na koncesionáře?

To bude záležet na tom, kdy to schválí vláda. Počítalo se s tím, že by ještě letos začal soutěžní dialog. Pak to musí ještě projít poslaneckou sněmovnou. Podle našich předpokladů by se mohlo přikročit k realizaci v roce 2014.

* E15: D3 se bere jako pilotní projekt PPP. Víte už, kde jej využijete dále, pokud bude úspěšný?

Na D3 chceme prokázat, že to může být úspěšné a v České republice využitelné. Bohužel máme za sebou neblahou zkušenost s D47. Ale jsme přesvědčeni, že když to funguje všude v západním světě, není důvod, proč by to nemohlo fungovat i u nás. Dál se uvidí.

David Čermák David Čermák | E15 Anna Vackova

Páteřní síť dálnic? Za nynějších podmínek v roce 2125

* E15: Abychom nevynechali dálnici D11. Jak to nyní vypadá s pozemkem paní Štrosové? Po velké slávě přišla studená sprcha z ministerstva financí, které neuznalo plnou moc pana Štrose. Darovací smlouva tak neplatí.

Věřím, že pan doktor Štros, respektive paní Štrosová, dotáhnou tu věc s námi do konce. Jestliže už jednou proběhl akt podpisu darovací smlouvy, nevidím důvod, proč bychom nemohli rychle napravit tuhle administrativní chybu, která nastala. Harmonogram naší práce to nijak nenarušuje. Bude probíhat hydrogeologický průzkum, který se maličkému pozemku paní Štrosové prozatím vyhne a po vyřešení problému se tam vrátí.

* E15: Obligátní otázka pro každého nového ředitele ŘSD. Kdy bude hotová páteřní síť dálnic v České republice?

To bude ve velké míře záležet na tom, jak se nám podaří stabilizovat příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud bychom se drželi toho, co máme k dispozici teď, tak jsme někde u roku 2125. Ale já věřím, že se to podaří zásadně urychlit.

* E15: Za ministra Víta Bárty bylo mantrou zlevňování staveb. Dá se k tomu ještě nějak dojít?

Něco už jsem říkal, třeba posudky k projektům. Pak jsou tady obrovské požadavky měst a obcí. Jsme v nezáviděníhodné situaci. Město nám třeba řekne, že když nepostavíme tohle, oni pro nás nezmění územní plán. Tím se nám infrastruktura třeba proti Německu výrazně prodražuje. Další věc je výkup pozemků. Opravdu vykupujeme pole za ceny stavebních parcel, změna je nyní v návrhu ve sněmovně. Kolem ekologických opatření zase diskutujeme s ministerstvem životního prostředí, aby měla nějaký rámec.

* E15: Dá se očekávat, že na vás tady po minulých vedeních vypadne ze skříně ještě nějaký kostlivec?

Já tu zatím potkávám v převážné míře jenom kostlivce.

David Čermák (32)

Vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti, přitom si na rok odskočil na střední školu v USA. Začínal jako překladatel a soukromý učitel němčiny a angličtiny, v roce 2001 zahájil na Krajském úřadě ve Zlíně úřednickou kariéru. Byl mimo jiné ve vedení Pozemkového fondu, radil ministrům pro místní rozvoj, financí, obrany a dopravy, zasedl v dozorčí radě Letiště Praha. V letech 2009 až 2010 byl konzultantem premiéra, pak přešel na ministerstvo dopravy, kde měl na starost vládní a parlamentní agendu.