Helena Langšádlová: Pohnout se musí i s politickou korupcí | E15.cz

Helena Langšádlová: Pohnout se musí i s politickou korupcí

Helena Langšádlová
Helena Langšádlová
• 
ZDROJ: ctk

Jana Havligerová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Za TOP 09 a STAN se bude ucházet o post hejtmanky ve středních Čechách. A ví, že pokud zvítězí, nebude její práce žádný med. Středočeský kraj je nejzadluženější region v zemi, jeho palčivým problémem je kromě jiných doprava. Povídaly jsme si o tom, jak by je řešila.

* E15: Jaká je situace ve Středočeském kraji, neochromilo zatčení exhejtmana Davida Ratha krajskou vládu?

Je třeba říct, že je to obdobný systém jako na celostátní úrovni. Rada kraje je v pozici výkonného orgánu a odpovědnost za to, jakou radu si zvolí, nese zastupitelstvo. Ano, a tam je nějaká přechodná situace. Pro mne je dost nepředstavitelné, že se na radě kraje chtějí dále podílet lidé, kteří byli nejbližšími spolupracovníky doktora Ratha. Ale za to, kdo bude členem rady, nese odpovědnost zastupitelstvo. V něm mají v tuto chvíli většinu sociální demokraté a komunisté.

* E15: Někteří opoziční zastupitelé říkají, že dění v kraji nemohli ovlivnit. Neměli třeba k dispozici dokumentaci k veřejným zakázkám, nedostávali podklady k jednotlivým rozhodnutím…

Musím připomenout, že kolegové ze STAN jsou sice v zastupitelstvu, ale hlavní opoziční roli hrála ODS. Vedla kontrolní výbor. Nerozumím, jak je možné, že když nedostávali potřebné informace, se jich nedomáhali například soudní cestou. Protože existují precedenty, které říkají, že je tak možné informací dosáhnout. I za cenu například exekuce majetku.

* E15: Takže selhala i opozice?

Aby demokracie fungovala, musí fungovat všechny mechanismy. V tomto případě, jak říkám, hraje zásadní roli zastupitelstvo, bez ohledu na to, že v kraji rozhoduje něco jako menšinová vláda. Takže komunisté nesou za vzniklou situaci plnou odpovědnost, protože dali důvěru radě v čele s hejtmanem Rathem. Ale mám obavy, že svou roli neplnil ani největší opoziční subjekt.

Dotace musí mít jasná pravidla

* E15: Do podzimních krajských voleb zbývá zhruba pět měsíců. Je možné za tu dobu něco změnit?

V tuto chvíli musí všichni, kdo nesou odpovědnost za kraj, tedy jak sociální demokraté, tak ODS a komunisté, ale i naši zástupci, napřít síly, aby se prověřily všechny zakázky z minulosti, aby se zjistilo, co se vlastně stalo. Osobně hodně jezdím po Středočeském kraji, a co místo, to nějaký příběh, jak tam působil kraj. Ať už to jsou konkrétní podezření z korupce, anebo taková politická korupce týkající se přerozdělování velkého objemu finančních prostředků bez jakýchkoli pravidel. Spřízněné obce dostávaly výrazně více než ty, které byly na takzvaném black listu.

Mluvila jsem například s panem starostou Kolína. Právě Kolín byl na černé listině a opravdu od kraje nedostal vůbec žádné prostředky. Jedna věc je korupce, která byla odhalena a musí se vyšetřit. To je věcí policie, státního zastupitelství a soudu. Ale pak se musí pohnout i s politickou korupcí, ke které docházelo prostřednictvím krajských peněz.

* E15: Máte recept na „politickou“ korupci?

Mám připraven návrh zákona, který upravuje hospodaření krajů. V tom smyslu, aby kraje ve chvíli, kdy například chtějí poskytnout dotace obcím, měly povinnost dopředu říct, jakou částku peněz a podle jakých pravidel ji přidělují. Aby se vyloučilo, že dotace budou rozdělovány podle obliby či neobliby příjemců.

* E15: Kdy tento návrh předložíte sněmovně?

S tímto zákonem přijdu do sněmovny v červnu.

* E15: Středočeský kraj má pozastaveny evropské dotace. Jak velký je to problém?

V tuto chvíli je obtížné zjistit – a já se o to pokoušela –, o kolik prostředků jde. Ministerstvo financí preventivně pozastavilo čerpání všech prostředků z regionálního operačního programu Střední Čechy, ale postupem času se určitě prověří, kterých projektů se týkají nějaké nekalosti. Pozastaveny budou určitě jen tyto projekty.

* E15: Například ty, které se týkají nemocnic?

Nepochybně. Ale docela jistě existují desítky a stovky projektů, kde je všechno v pořádku. Bylo by velkou ztrátou, kdyby i ty byly ohroženy.

Trojí dluhy

* E15: Středočeský kraj patří k nejzadluženějším v zemi, deficit jeho rozpočtu dosahuje bezmála čtyř miliard korun. Pokud se stanete hejtmankou, nečeká vás žádná idyla…

Je nejzadluženější a není to jenom otázka skutečného dluhu, tedy oněch 3,7 miliardy korun. Podotýkám, že poslední čtyři roky obecně se kraje pod vládou sociálních demokratů výrazně, dynamicky zadlužovaly. Středočeský kraj ale kromě dluhu, o němž mluvíme, má ještě dva, možná i tři druhy dluhu. Jeden vzniká z toho, že byla podepsána řada smluv s odloženou splatností. Dále je to zadluženost nemocnic.

Ovšem to jsou právě ta čísla, ke kterým se v plném rozsahu zatím neměli možnost dostat ani kolegové z kontrolního výboru. Ale víme, že u nemocnic je to asi jedna miliarda a v rozsahu jedné miliardy jsou i úvěry.

Čtěte také:

TOP 09 loni ubylo 50 milionů od dárců

Krajské volby: obhajoba úspor i referendum o vládě

Krajské volby budou podobné parlamentním

* E15: Dát do pořádku finance tedy bude běh na dlouhou trať.

Určitě. Kraj se musí zaměřit hlavně na to, co má kraj dělat. Nemyslím, že kraj má mít jako jednu z hlavních činností prezentaci hejtmana. A na to se promrhalo hodně peněz. Jsem přesvědčená, že kraj nemá proplácet věci typu školního jízdného. Tam se za dva roky proplatilo asi 180 milionů korun, a je to věc naprosto nesystémová. Začalo se proplácet jízdné, tím vznikla obrovská administrativní zátěž – školy musely žákům potvrdit každou návštěvu.

Obrovská administrativní zátěž to byla i pro kraj. Navíc celá záležitost se vůbec netýkala studentů, kteří dojížděli do jiného kraje, Středočeši jezdí hlavně do Prahy. A už vůbec to nemělo sociální aspekt. Byl to naprostý nesmysl. Zaráží mě, že v něm chce pokračovat i prozatímní rada kraje.

* E15: Středočeský kraj také tvrdošíjně proplácel regulační poplatky ve zdravotnictví.

I to je krok, který kraj nemá dělat. Utratil za něj zhruba třiapadesát milionů. Byl to ryze populistický krok předchozího vedení.

Bez dohody s Prahou to nejde

* E15: Jedním z palčivých problémů kraje je doprava. Středočeský kraj má zanedbané silnice, nedokáže se dohodnout s dopravci zajišťujícími veřejnou hromadnou dopravu. Jak z toho ven?

Středočeské silnice jsou v hrozném stavu. Také patří k těm nejvytíženějším, jezdí přes ně všichni, kteří míří do Prahy, a je to zejména problém nákladní dopravy. Středočeský kraj musí být výrazně aktivnější. Není možné, aby pražský magistrát prohlašoval, my nebudeme pouštět tranzitní dopravu do Prahy, a Středočeši na to razantně nereagovali. Musí se jednat o systémovém řešení. Tranzitní dopravy se v kraji nelze zcela zbavit, ale je potřeba dát tomu jasná pravidla, je potřeba dostavět obchvaty měst. Řešit problém v souvislostech.

Podle mne je potřeba přijmout tezi, že Praha a Středočeský kraj jsou dva vedle sebe naprosto organicky žijící celky. Samozřejmě že oba kraje jsou suverénními celky. Ale jsou oblasti, a je to zejména doprava, kde je nutné postupovat společně. Ať se jedná o silnice nebo o městskou hromadnou dopravu.

* E15: Z hromadné dopravy teď má Středočeský kraj zamotanou hlavu. Bude končit na hranicích metropole?

To je počínání sociálních demokratů, ti chtějí řešit středočeskou a pražskou dopravu odděleně. S tím naprosto nesouhlasím. Nejenže musí být společně organizována Praha a středočeská města, v integraci se musí pokračovat a zapojit do ní celý kraj. A pokud to bude možné, i dopravu ve velkých městech. Jen tak lze dosáhnout nejefektivnější dopravní obslužnosti.

* E15: Na pražském magistrátu vládne TOP O9 s ODS, jak se na takovou myšlenku tváří, už jste s někým jednala?

Jednala jsem s panem náměstkem Noskem, to je občanský demokrat. Opakovaně. Smlouvy se středočeskými autodopravci byly vypovězeny, aniž bylo hlavní město informováno, nevěděly to ani dotčené středočeské obce. Pražský magistrát se k celé věci staví velmi odpovědně a vlastně navzdory nesystémovým a riskantním krokům Středočeského kraje byl připraven podržet středočeskou dopravu. Alespoň dočasně. Praha se děsí, že by Středočeši přestali používat hromadnou dopravu, sedli do aut a vrhli se po ránu do Prahy.

* E15: Jsou i další oblasti, kdy je Prahu a Středočeský kraj potřeba vnímat v širším kontextu?

Určitě. Ze středních Čech do Prahy například dojíždí obrovské množství studentů. Proto rozhodně nejsme zastánci budování středočeské univerzity. Není potřeba zvyšovat počet vysokých škol. Jediné, co podporujeme, je případně vznik fakult některých vysokých škol na území Středočeského kraje. To je dobrý záměr. A širší kontext se týká i kultury a zdravotnictví. Je naprosto přirozené, že Středočeši využívají a budou i do budoucna pražských nemocnic. Zejména těch fakultních, kde je špičková úroveň péče.

* E15: Ještě zpátky ke stavu silnic. Byla byste pro rozšíření mýtného?

Těžká otázka. Ale tak, jak se Středočechy mluvím, není do budoucna možné neřešit dopravu jako celek. Na mnoha místech vidím tu obrovskou zátěž, kdy těžké kamiony sjíždějí z placených úseků na neplacené cesty. A ty na takovou zátěž nejsou stavěny. Mnohdy projíždějí přes města, která nemají obchvat. Takže by se měla vést diskuze, jak tento problém řešit jako celek.

* E15: Tedy včetně dobudování pražského okruhu.

Určitě. To je obrovská bolest. Zejména v oblastech typu Brandýs, vlastně celé východní a samozřejmě i severní části regionu, kde se od roku 1930 zvažuje, kudy, a po sto letech to stále nevíme, je problém. Dostavění pražského okruhu je naprostou prioritou, byť to není v kompetenci Středočeského kraje. Ale jeho politická reprezentace musí vyvinout veškeré úsilí, aby přesvědčila státní instituce, že se to prioritou musí stát.

* E15: Návrhů, kudy vést severní část okruhu, je několik. Dáváte nějakému přednost?

Hlavně to musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Ono to trošku zapadlo, ale na konci loňského roku byly principy územního rozvoje Středočeského kraje schváleny naprosto v rozporu se zákonem, protože se tam dokreslila dálnice spojující sever – letiště Ruzyně s částí směrem k Vodochodům. Prostě se tam najednou objevila dálnice a nebylo to projednáno s dotčenými orgány státní správy a podobně. Osobně jsem velkým zastáncem diskuzí s odborníky. Rozhodnutí musí být postavena na konkrétních datech a analýzách, taková rozhodnutí nesmí být ryze politická.

* E15: Vyslovila jste Vodochody – co dál s místním letištěm?

Nevím přesně, v jakém stadiu je správní řízení. Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud by letiště vznikalo na zelené louce. V tuto chvíli je nezbytné, aby právě v rámci správního řízení bylo prověřeno, jestli je záměr rozšíření v souladu s územním plánem a zda lze vydat kladné stanovisko v rámci EIA. Plně rozumím lidem, kteří tam bydlí, ale v tuto chvíli to není otázka emocí, ale diskuze a rozhodování opravdu musí být vedeny ve věcné rovině.

* E15: Vláda už schválila návrh nových pravidel pro rozpočtové určení daní. Pomůže Středočeskému kraji, pokud bude schválen?

Ve středních Čechách na tom zcela jednoznačně všechny obce vydělají. V kraji je tisíc dvě stě obcí a převážná část z nich na stávající systém velmi doplácela. Jsou to obce s pěti sty až deseti tisíci obyvatel. Ale týká se to i největších měst, Kladna a Mladé Boleslavi. I pro ně to bude znamenat zvýšení příjmů.

Když takové obce budou mít vyšší daňové příjmy, nebudou takové tlaky, aby jim něco zajišťoval například kraj. Navíc obce nejlépe vědí, co je jejich prioritou. Třeba bylo nejvíce potřeba opravit školu. Ale protože byla vypsána zrovna dotace na cyklostezku, požádali o peníze na ni. Zkrátka – dotační systémy vedou k velmi neefektivnímu vynakládání prostředků.

Helena Langšádlová (49)

Od roku 2010 poslankyně TOP 09, kandidátka strany na hejtmanku Středočeského kraje. V minulosti se živila také jako stavební technička v odboru výstavby a územního plánování. Řídila i vlastní penzion. V Černošicích, kde žije, se od roku 1998 angažuje v místní správě. Tehdy byla za KDU-ČSL zvolena starostkou, ve funkci setrvala čtyři roky a poté ji vyměnila za roli místostarostky. Kromě toho v letech 2000–2008 zasedala v zastupitelstvu Středočeského kraje, byla předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. V Poslanecké sněmovně působí v rozpočtovém výboru a je místopředsedkyní výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zasedá rovněž ve Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Vystudovala střední průmyslovou školu stavební, později politologii na Vysoké škole politických a společenských věd v Kolíně. Helena Langšádlová je vdaná, má dva dospělé syny. Zajímá se o historii a kulturu. Ráda relaxuje prací na zahradě.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.