Martin Kupka: Malé obce si mohou ne chat zdát o investičním rozhodování | E15.cz

Martin Kupka: Malé obce si mohou ne chat zdát o investičním rozhodování

Martin Kupka
Martin Kupka
• 
ZDROJ: E15 Anna Vackova

Jan Šindelář

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Martin Kupka opustil před více než rokem post mluvčího vlády a jako novopečený starosta se ujal radnice malé obce Líbeznice kousek za Prahou. „Leštíme kliky nejrůznějších institucí a je to často aktivita na hranici lidské důstojnosti,“ popisuje starosta, jak malé obce shánějí peníze na investice. Kupka je rovněž jedním z nejhlasitějších odpůrců projektu velkého letiště ve Vodochodech.

* E15: Je to více než rok, co jste se stal starostou a odešel ze Strakovy akademie. Dá se vůbec srovnávat každodenní chod obou úřadů?

Tyhle dva úřady jsou naprosto nesrovnatelné. Pokud bych měl srovnávat, tak možná se středočeským krajským úřadem, kde jsem také působil. Tam už nějaké styčné body jsou. Ale asi nemá moc smysl porovnávat instituce a jejich agendu, ale spíše atmosféru, která v nich vládne. Tady je to samozřejmě mnohem blíže k běžnému přímému kontaktu s lidmi, kteří sem chodí platit třeba poplatky za odpad a vyřizují další záležitosti. Základní kontakt je tedy daleko hmatatelnější a živější. To je sympatický rys malého úřadu.

* E15: Není to přesto pro vás trochu ústup ze slávy?

Nevidím to tak. Nechci se stavět zády ke své předchozí roli, ona měla svůj smysl a svou váhu. Ale mé nynější postavení je naprosto autentické. Co tady říkám, říkám za obec s veškerou vážností a odpovědností s tím, že se do toho promítá můj názor. Když je člověk v roli mluvčího, je to diametrálně odlišné. Ne že by neměl svůj názor, ale přihlíží k názoru hlavního představitele té instituce. Je to role do značné míry vysvětlující a tlumočnická. Tady mohu nápady realizovat. V roli mluvčího je cesta od myšlenky k realizaci mnohem delší. I tak ale může člověk dokázat mnoho věcí, ovlivnit ducha a míru otevřenosti komunikace. A koneckonců i významná rozhodnutí. Tady je ale dělá.

* E15: Polepšil jste si finančně?

Z hlediska pravidelného příjmu jsem si určitě výrazně pohoršil. Ale zase mám prostor, abych do práce vsunul nějaké vyučování na fakultě, abych tu a tam vedl nějaký trénink komunikačních dovedností a podobně. Takže jsem samozřejmě schopen saturovat potřeby své rodiny. A ušetřím za dojíždění.

Nechceme být sídliště naležato

* E15: Říkáte, že tady máte k lidem blíž. Chodíte do hospody?

Občas do hospody zajdu.

* E15: Co si tam lidé povídají, co je nejvíc trápí v Líbeznicích?

Tady je dlouhodobým tématem doprava. Přestože tu je nový obchvat, zvyk je železná košile a spousta lidí dál jezdí po staré cestě přes střed obce. To lidem, kteří se na nový obchvat velmi těšili, vadí. Míra zklamání je přímo úměrná míře očekávání.

* E15: Neslouží dnes Líbeznice, stejně jako další městečka v okolí Prahy, pouze jako noclehárna? Je tu nějaká práce?

Pár pracovních míst tady je, ale většina obyvatel dojíždí. Což znamená, že tady ve všední den tráví hlavně večerní a noční čas. My jsme ale zaměřili velkou pozornost na to, abychom vybudovali potřebnou sociální infrastrukturu. Pořádáme akce, které lidi přivábí a budují jejich vztah k místu. Jedním z prvních projektů proto byla rekonstrukce komunitního centra, kde se lidé opravdu scházejí. Potkávají se tam starousedlíci s novousedlíky a přicházejí dokonce i lidé z okolních obcí. Tohle je směr, kterým uvažujeme. Před námi je velký úkol vytvořit z obce, jež byla dlouhodobě zatížena dopravou, místo, kde se dobře žije.

* E15: Jak konkrétně?

Chceme tady vytvořit příjemné centrum. Chceme významně zúžit hlavní komunikaci, zklidnit ji a vytvořit kolem ní park, kde by se lidé mohli potkávat. Zároveň je to krok, který by měl omezit tranzitní dopravu, o níž jsem mluvil. Snažíme se také podpořit vznik nových kaváren a restaurací a tak dále.

* E15: Nemáte problém s tím, že tu lidé bydlí, ale nedají si sem trvalé bydliště? Řada obcí takto přichází o peníze.

Tak to skutečně je. Ale změnit se to dá nejlépe tím, že budeme pracovat na tom, aby se tu lidé cítili doma. Tedy že tu pro ně bude zázemí. Že když sem přehlásí trvalé bydliště, budou tu moci přihlásit dítě do školky a podobně.

* E15: Nejde jen o školku. Pro nepřihlášené platíte i jiné služby, aniž byste z nich měli daňový příjem, třeba osvětlení, kanalizaci, čističku a podobně.

Ano, je to tak. Ti, kteří tu nemají trvalé bydliště, skutečně žijí trochu „na dluh“. My se je snažíme i formou informací ve zpravodaji přesvědčit, aby se sem přihlásili. Aby se i tím s obcí identifikovali.

* E15: Je takových lidí v Líbeznicích hodně?

U nás se to dá dobře odhadnout na průtoku odpadních vod čistírnou, což je poměrně úsměvné. Koncentrace některých látek ukazují velmi přesně, kolik lidí v obci žije. Oficiálně máme mírně přes dva tisíce obyvatel, ale průtok čističkou ukazuje, že je jich dva a půl tisíce. Spoléhám na to, že když se v obci skutečně podaří rozvíjet společenský život a vnuknout lidem pocit, že jsou Líbezničtí, že se sem opravdu časem přihlásí.

* E15: Mimochodem vy jste rodák, nebo náplava?

Pocházím z Krkonoš. Sem jsem se dostal přes Prahu, kde jsem studoval, a potom jsem hledal lepší místo pro život s rodinou. Místo, kde by mohly děti vyběhnout z obýváku do zahrady. Takže jsem náplava.

* E15: Jaký je tady poměr mezi starousedlíky a nově příchozími?

Převažují starousedlíci. Ale všechno, co děláme, směřuje k tomu, aby tohle dělení přestalo existovat a bariéry se odstranily. S lidmi, kteří do obce přicházejí, sem také přichází nový potenciál. Když ti lidé budou ochotni pro komunitu něco udělat, je to nová vzpruha pro život v obci. To je směr, který jde proti fenoménu nocleháren a sídlišť naležato.

Martin Kupka Autor: E15 Anna Vackova

O investicích rozhodují dotace

* E15: Hraje na lokální úrovni roli dělení na levici a pravici nebo stranická příslušnost?

Stranická příslušnost ne, ale i na komunální úrovni existují pravicová a levicová rozhodnutí. Jsou rozhodnutí, která směřují více ke svobodě a odpovědnosti jednotlivců, a naopak rozhodnutí, jež z lidí odpovědnost snímají a jejich svobodu omezují.

* E15: Máte nějaké konkrétní příklady?

Například rozhodnutí, jestli se mají lidé podílet finančně na budování kanalizace a jestli se k ní budou připojovat. U nás dostaly přednost investice, na které byli lidé ochotni přispět. To nejlépe ukazuje, jestli o něco lidé skutečně stojí, nebo ne. To jsou drobné momenty, kdy to základní politické směřování hraje roli.

* E15: Usuzuji, že když jste tady starostou vy, daly by se Líbeznice označit za pravicovou obec. Je to tak?

To, myslím, platí dlouhodobě. Byť tu ODS nevyhrávala komunální volby – teď to bylo poprvé – měla pravice navrch.

* E15: Neuvažujete o posunu na krajskou úroveň?

Umím si představit, že bych kandidoval do krajského zastupitelstva. Práce starosty mě totiž přivedla do mnoha vážných sporů se současnou krajskou reprezentací. Ať už šlo o veřejnou dopravu nebo jiné věci.

* E15: Na celostátní úrovni se teď vedou spory o nové rozpočtové určení daní. TOP 09 prosazuje přerozdělení směrem od největších měst k menším. Pomohly by si Líbeznice?

Myslím, že ten návrh není moudrý. Návrh Petra Nečase je bezpochyby rozumnější, nemá ten jánošíkovský rozměr „někomu sebereme“. Ale hledí na to, s čím by se musela Praha a další největší města vyrovnávat. Narovnání v rozpočtovém určení daní je třeba, ale nemělo by být tak dramatické, jak navrhuje TOP 09.

* E15: Není ale návrh TOP 09 pro Líbeznice výhodný?

Je, ale Nečasův návrh také řeší onen propad, se kterým se potýkají obce od 500 do 10 tisíc obyvatel. Ale činí tak nikoli na úkor velkých měst, ale na úkor jiných peněz, jež ve státním rozpočtu jsou a nákladně se rozdělují do nejrůznějších dotačních titulů. Ohrožení Prahy by totiž zásadně dopadlo i na okolí, například zhoršením veřejné dopravy. Praha totiž svými penězi garantuje určitý dopravní systém.

* E15: Jen na okraj, jste v kontaktu s premiérem, říkáte mu poznatky z funkce starosty?

Jsme v nahodilém kontaktu, je to spíše ve formě SMS jednou za čas. Samozřejmě se ale podílím na širší debatě v rámci politické strany.

* E15: Jaký je vlastně rozpočet Líbeznic?

Kolem 25 milionů korun. A řeknu vám jeden z hlavních důvodů, proč mám velký zájem na rozpočtovém určení daní. Obce naší velikosti si mohou nechat zdát o něčem takovém, čemu se říká investiční rozhodování. Dostávají z daní tak malou částku, že to sotva stačí na úhradu mandatorních výdajů. Hospodaření je opravdu velmi úsporné. A přesto není možné, aby obec uplatnila vlastní rozhodování na základě znalostí lokálních poměrů. O investici totiž rozhoduje dotace. Když obec získá dotaci na druhořadý projekt, tak jej prostě zrealizuje, protože nic jiného zrealizovat nemůže. Bez pomoci krajských, státních nebo evropských peněz se prostě neinvestuje. Takže leštíme kliky nejrůznějších institucí a je to často aktivita na hranici lidské důstojnosti.

Neničte nám život

* E15: Postavil jste se do čela šiku odpůrců projektu rozšíření Letiště Vodochody, který chystá Penta. Co vám na tom projektu nejvíce vadí?

Ten projekt není zatím schopen vůbec respektovat a reflektovat odpověď místních lidí. Byl to váš list, kde jasně zaznělo, že záměr je ryze investiční a není předpoklad, že by se Penta do budoucna zabývala provozováním letiště. Je-li to pouze projekt na výdělek, bez přímé odpovědnosti investora za budoucí vývoj, vzbuzuje to samozřejmě obavy. Ale naše připomínky jsou hlavně věcné. Konstatujeme, že investor v doplněné dokumentaci EIA nereagoval dostatečně na připomínky ministerstva životního prostředí. Ministerstvo chtělo zhodnocení kumulace všech vlivů letiště, což investor nezvládl.

* E15: To znamená, že ten projekt neodmítáte zcela?

V tuto chvíli odpovídáme na návrhy, se kterými přichází investor. A tak, jak je předkládá, jsou opravdu nepřijatelné. Mimochodem jedna z těch podmínek ministerstva životního prostředí byla, že investor přinesl variantní řešení. Nepřinesl žádná, protože tvrdí, že jiné řešení neexistuje.

* E15: Jaká variantní řešení byste si představoval?

Já bych předpokládal, že investor přijde se škálou různých objemů dopravy. A dopady zhodnotí podle toho. Troufnu si tvrdit, že současný život letiště nepředstavuje pro toto území problém. Protože historicky tu takto letiště fungovalo.

* E15: Oni ale tvrdí, že takto je to ekonomicky neudržitelné…

Na to já nemám jak reagovat. Všichni, kteří se sem stěhovali, samozřejmě věděli, že tady letiště je. A je využíváno, jak je využíváno. To znamená nějakých šest tisíc pohybů ročně. Ale tento projekt zásadně mění podmínky těm, kteří tu mají domov (projekt počítá až s 35 tisíci starty a přistáními ročně – pozn. aut.).

* E15: Doufáte tedy v negativní stanovisko ministerstva?

To nechci předjímat.

* E15: Ale přejete si to.

Přeji si, aby na konci procesu EIA zaznělo „ne“ letišti. Podotýkám, že se bavím o podobě, kterou předložil investor. Na to reaguji, na nic jiného.

* E15: Pokud bude stanovisko pozitivní, je ještě něco, co ten projekt může zastavit? Mají obce nějaký plán?

Obce budou účastníky řady dalších řízení, především územního a stavebního. Opakuji, toto území těží z toho, že je využíváno k bydlení. Z toho vyrůstá jeho současný rozvoj a příjmy. A najednou projekt velkého letiště přináší v tomto vývoji zlom a může ohrozit dosavadní vývoj. To je bohužel věc, na kterou třeba současné vedení kraje nehledí, když ten projekt podporuje.

* E15: Pokud by investor snížil předpokládaný objem provozu, bylo by vaše stanovisko smířlivější?

V okamžiku, kdy investor své plány přehodnotí, přijde s nějakou novou dokumentací. O té se pak budeme bavit. Zatím se to ale nestalo.

* E15: Neobměkčí vás ani případné finanční kompenzace od letiště?

Záměr, se kterým přišel investor, je směšný. Hovoří o jedné koruně za jednoho odlétajícího pasažéra, což se skutečně nedá brát ani jako návrh k debatě. Na to může přistoupit nějaká vzdálená obec, na kterou nemá letiště žádný významný dopad a pro niž je i pět korun ročně zajímavý příspěvek. Vážným rizikem je i to, že s tímto návrhem přichází investor, který má v úmyslu letiště v budoucnu prodávat. A tady vzniká vážná obava, do jaké míry bude jeho nástupce ochoten se s obcemi vůbec bavit.

* E15: V Líbeznicích je podprůměrná nezaměstnanost. Znamená to, že ani argument nových pracovních míst pro vás není relevantní?

Já tento argument nepřehlížím, určitě by to byla pomoc. Ale proti tomu stojí vážnější obava, že tahle investice ohrozí dosavadní profit z rezidentního bydlení. To je ve hře. Že na jedné straně by tady přibyla pracovní místa a na druhé by se odsud lidé stěhovali a obcím by vznikaly nové problémy. Obce teď staví třeba mateřské školy a najednou by jim zůstaly na krku neobsazené. Tyto argumenty mi připadají mnohem závažnější.

* E15: Jaká je vůbec nálada v Líbeznicích vůči projektu, dá se to vyjádřit v procentech?

Poměrně přesně, tady proběhlo referendum. Velká většina lidí, kolem 80 procent, se vyslovila proti.

Martin Kupka (36)

Vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Univerzitě Karlově. Už při studiích působil jako redaktor a moderátor Českého rozhlasu. V letech 2000–2002 pracoval jako mluvčí hlavního města Prahy. Po roční přestávce v privátní sféře se do veřejné správy vrátil jako mluvčí Středočeského kraje, kde byl odpovědný jak za komunikaci s veřejností, tak za prezentaci regionu v oblasti cestovního ruchu. Byl také mluvčím ministerstva dopravy. Od roku 2008 přednáší na FSV UK. Před zvolením starostou obce Líbeznice působil jako mluvčí vlády. Je ženatý, má dvě děti. Ke svým zálibám řadí knížky, vážnou hudbu, přírodu a cyklistiku. Je členem ODS.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video