Nástupnické plánovaní a rozvoj rodinného bohatství | E15.cz

Nástupnické plánovaní a rozvoj rodinného bohatství

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
„Existuje staré rčení, že majetek je získán, rozvíjen a pak ztracen v průběhu tří generací. Pro bohaté české rodiny je důležité vyvarovat se tomuto osudu a zaměřit se více na nástupnické plánovaní,“ říká Ján Horvát, který je zodpovědný za Wealth Planning Solutions v Privátním bankovnictví Komerční banky.

Jaké trendy vidíte v nástupnickém plánovaní v České republice?

Po dvaceti pionýrských letech podnikání a budování společností dochází v České republice k přirozenému procesu střídání generací. Vlastníci jsou mnohdy nejistí ohledně odhodlání budoucí generace rozvíjet rodinný majetek. Evropské statistiky jim dávají za pravdu, jenom 30 % rodinných firem si udrží druhá a 12 % třetí generace. Rodinné neshody jsou nejčastěji důvodem rozpadu rodinného vlastnictví i bohatství. Nezdar v nástupnickém plánování pak může mít mnohem vážnější dopad na rodinné bohatství, než finanční či jiné krize.

V Privátním bankovnictví Komerční banky se snažíme naše klienty podporovat, aby neodkládali toto plánovaní, a pomáháme jim s přípravou a implementací nástupnických plánů. Bohatství je velká zodpovědnost a my si velmi vážíme, že naši klienti se na nás obracejí s velkou důvěrou.

Jaké jsou typické situace, se kterými se klienti potýkají, a jak jim můžete pomoci?

Typickým příkladem je prodej firmy, kde pomáháme klientům začít s přípravou včas, dobře se na prodej připravit, vybrat správnou strategii a po úspěšném prodeji získaný majetek zabezpečit tak, aby přinášel žádaný výnos, byl bezpečně diverzifikován, vhodně daňově strukturován a zajistil dlouhodobě udržitelný rozvoj a přenos majetku na další generace.

Podstatou nástupnického plánovaní je mít zavedenou rozumnou rodinnou správu majetku. Zejména nastavit vhodnou strukturu pro držbu majetku, systém rozhodování i řešení neshod v rámci rodiny, a mít dobře nastavený nástupnický plán tak, aby když přijde ten správný čas nenastaly žádné rázové vlny ani žádná překvapení. Naše doporučení je plánovat správu bohatství hned od začátku, nečekat na problémy, protože pak se řešení hledají obtížně. Včasné vyřešení nástupnictví je jedním za základních pilířů dalšího úspěchu rodinných podniků.

Za důležité považujeme rovněž vzdělávání mladší generace o správě bohatství. Užitečné je například zavést rodinná sezení, kde se diskutují příslušné otázky, zvážit postupné zapojení klíčových členů rodiny do odpovědnosti za určité části majetku, diskutovat společně makroekonomické i politické dopady, či ujasňovat rodinné postoje ke správě bohatství a jeho udržitelné distribuci. Budování společného rodinného přístupu a tradice považujeme za jednu z prospěšných cest pro rozvoj rodinného bohatství napříč generacemi.

V neposlední řadě se nedílnou součástí plánování obvykle stávají i filantropické a charitativní aktivity našich klientů, které jsou neméně důležité, protože mimo společenský prospěch upevňují rodinnou soudržnost i rodinné hodnoty a posilují formování zodpovědnosti u mladší generace.

Využívají Češi nové možnosti, jako jsou svěřenské fondy?

Naši klienti se často na svěřenské fondy ptají a aktuálně i několik svěřenských fondů pro naše klienty připravujeme. Je to novinka, kterou s sebou přinesl nový Občanský zákoník. Svěřenské fondy představují flexibilní nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování diskrétnosti vlastnictví, umožňují stabilní strukturování budoucího předávání majetku v rodině i zajištění před rozmělněním rodinného jmění.

Nástrojů a řešení je mnoho na lokální i mezinárodní úrovni, kde například trusty patří k tradičním řešením, které poskytujeme. Právní struktury jsou důležité, ale mnohem důležitější je, jak jsou nastaveny a jak chrání vaše zájmy.

Výhodou Komerční banky je začlenění do struktury globální finanční skupiny Société Générale, díky kterému můžeme našim klientům nabízet služby a poradenství po celém světě. Zároveň mají naši klienti přístup k velmi rozsáhlému know-how, které na českém trhu nemá srovnání, a které bezesporu patří mezi významné konkurenční výhody Komerční banky.

Ján Horvát Autor:

Autor: .

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video