Nový šéf ŘSD Kováčik: Ustoupím od nejnižší ceny jako hlavního kritéria

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) a Pavol Kováčik, nový šéf ŘSD. (zleva)

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) a Pavol Kováčik, nový šéf ŘSD. (zleva) Zdroj: ČTK

14,3 km: Silnice 1. třídy I/3 Mirošovice - Benešov
2
Fotogalerie

V čele Ředitelství silnic a dálnic nahradil Jana Kroupu Pavol Kováčik. Jednou ze změn, kterou chce v často kritizované organizaci provést, je ústup od nejnižší ceny coby hlavního kritéria ve veřejných zakázkách. „Je to trend v Evropě. Vyspělé země už před několika lety začaly opouštět kritérium nejnižší ceny jako nevýhodné, které ne vždy přináší nejlepší hodnotu,“ říká Kováčik v rozhovoru pro deník E15.

Jak dlouho probíhala vaše jednání s ministrem Vladimírem Kremlíkem (za ANO) o jmenování šéfem ŘSD?

Tři týdny.

Lze předpokládat, že na nesnadné pozici šéfa ŘSD budete čelit silné kritice za pomalou výstavbu. Kladl jste si nějaké podmínky, než jste jmenování přijal?

S panem Kremlíkem se známe už z doby jeho působení na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nebylo to naše první setkání. Nabídka mne překvapila. Rozebrali jsme si priority a představy, pak jsem ji přijal.

Lišily se nějak vaše představy?

Nebyly zásadně rozdílné. Zaměříme se více na investiční přípravu, výstavbu a na proaktivní přístup k řešení problémů.

Co si konkrétně představit pod změnami v investiční přípravě?

Především přestavění vnitřní organizace na projektové řízení v části investiční přípravy a výstavby. To dnes chybí a je jeden z důvodů, proč organizace není v oblasti investiční přípravy dostatečně výkonná. Přijde také revize všech nastavených procesů, abychom minimalizovali lhůty, které nám běží. A současně abychom mohli lépe předvídat chyby, jež se objeví a které způsobí následná prodlení.

Zadáte audit současných smluv ŘSD?

Určitě ano. Všechny živé smluvní vztahy prověřím.

Přivedete si na ŘSD své lidi, chystáte personální změny?

Zatím nemám žádné kandidáty, které bych chtěl přivést. Počítám s týmem, který na ŘSD nyní působí. Každý ode mne dostane možnost se projevit. Předpokládám organizační změny, zatím nejsou termínově ani obsahově definovány.

Budete tlačit na zvyšování rozpočtu ŘSD?

Vnímám, že finanční objemy jsou vybalancovány a odpovídají stavu a stupni investiční přípravy. Bude záležet, jaké projekty budeme mít připravené.

Hlavním cílem vašeho jmenování je dle ministra zrychlení výstavby. Jak toho chcete dosáhnout?

Budeme hledat prostor ve stávajících smluvních vztazích, to však bude obtížné. Do budoucna se chceme zaměřit na kvalitu smluvních vztahů a na rychlost.

To váš předchůdce nečinil?

Činil, špatně jsem se vyjádřil. Je pravdou, že až na několik výjimek je většina výběrových řízení orientováno na nejnižší cenu. V některých případech prvek jediného kritéria nejnižší ceny může upozaďovat jiné výhody. Například reálnou lhůtu výstavby. Jedním z mých řešení bude neklást cenu jako první a jediné kritérium. Je to trend v Evropě. Vyspělé země už před několika lety začaly opouštět kritérium nejnižší ceny jako nevýhodné, které ne vždy přináší nejlepší hodnotu.

V jakém stavu ŘSD přebíráte, jak hodnotíte práci vašeho předchůdce?

Jde o fungující organizaci v dobrém personálním i finančním stavu. Nedá se hovořit o krizi ani o zásadních problémech. Představa pana ministra je využít mých zkušeností v oblasti investiční výstavby, aplikovat jiný model řízení.

Dlouho se mluví o transformaci ŘSD na akciovou společnost. Pomohlo by to?

S ministrem jsme tuto otázku diskutovali. Ano, je to jedna z forem, není ale nezbytně nutná. Potřebujeme více analyzovat pozitiva a negativa případné transformace. K učinění rozhodnutí máme málo analýz.