Radomil Doležal: Síť kanceláří v zahraničí jemně doladíme | E15.cz

Radomil Doležal: Síť kanceláří v zahraničí jemně doladíme

Radomil Doležal
Radomil Doležal
• 
ZDROJ: Michael Tomes

Igor Záruba

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, zdůrazňuje nový generální ředitel organizace na podporu obchodu CzechTrade. Naráží tím na turbulence, které vyvrcholily návratem bývalých pracovníků z nadřízeného ministerstva průmyslu a obchodu zpátky do agentury. „Stavme na minulé zkušenosti, ovšem v jiném konceptu. Ten musí odpovídat stavu trhu a požadavkům zákazníků,“ říká Doležal.

Prvořadým úkolem je stabilizace instituce. Otvírání nových zahraničních kanceláří není podle něj na programu dne, nastat může v horizontu tří let.

Generálním ředitelem agentury CzechTrade jste od 1. července. Jaké byly první týdny po nástupu?

Poměrně hektické. Pohybuji se v obchodě už mnoho let, ale přišel jsem z privátní sféry, takže tento svět je pro mě částečně nový. Jde o to přinést zkušenosti, nezávislý pohled, podívat se na tu organizaci zvenku a uplatnit nejlepší praxi, kterou jsem za ty roky nasbíral. Zároveň to byl měsíc konfrontace reality s vizí, s níž jsem sem přišel. A za třetí mohou mluvit o příjemném překvapení, protože lidé tady jsou profesionálové, mají jisté názory, znalosti a návyky. Můžete z nich čerpat, a máte tak partnery do diskuze.

Jaká byla vaše vize?

CzechTrade není úřad, je to agentura, která podporuje obchod. Musí být zaměřena na byznys, musí mít schopnost vycítit příležitosti. Pro mě je zajímavá i procesní stránka věci, není to hospodaření se soukromými penězi, jsou tu jiné kontrolní mechanismy. Myslím, že by bylo dobré více se orientovat na výstup, na výkon. Přednostně se chci soustředit na zahraniční kanceláře, chci vidět, jaký mají výkon, tržby, nastavit jisté parametry hodnocení. Musíme mít škálu podpor a umět ji nacenit, chce to výraznější cíle.

V době vašeho nástupu přišlo zpátky do agentury z nadřízeného ministerstva průmyslu a obchodu 46 pracovníků zahraničních kanceláří, kteří působí v 38 zemích. Je to tečka za návratem ke starým pořádkům?

Je to rozsáhlá akce a zároveň šance, jak nastavit nově pravidla. Začínáme v novém systému. Spolu s těmito lidmi jsme převzali jejich smlouvy a z nich plynoucí závazky. Proces je v chodu. Do konce roku už žádnou změnu nečekám. Je pravda, že může ještě někde vzniknout nová kancelář, nicméně nyní je cílem to vše stabilizovat. CzechTrade měla tradičně zastoupení hlavně v Evropské unii, ale po expanzi, která začala pod ministerstvem průmyslu a obchodu, zahrnuje i rozvíjející se země. Síť je momentálně vyvážená, půl na půl.

Trhem se občas nese nostalgický povzdech, že se na CzechTrade vůbec nemělo sahat, že mohla fungovat jako kdysi. Bylo by to možné?

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Koncept byznysu se v posledních letech zásadně změnil. Udělám si určitou inventuru, snažím se oprášit některé prvky. Musíme mít ucelenou koncepci, ovšem nikdy už to nebude ta stará koncepce. Jistě, jsou určité klady v hodnocení práce kanceláří, zato systém je někde jinde. Řekl bych to asi takto: stavme na minulé zkušenosti, na organizační paměti, ovšem v jiném konceptu. Ten musí odpovídat stavu trhu a požadavkům zákazníků. Další prioritou je intenzivnější spolupráce s ministerstvem zahraničních věcí. To hraje také důležitou roli v ekonomické diplomacii. Je nezbytné hledat synergii, ne demarkační linie.

Stačí v tomto směru Memorandum o spolupráci, které podepsaly rezorty průmyslu a zahraničí?

Memorandum udává noty pro začátek. Mluví o zřízení jednotného klientského centra, kam může přijít kdokoli, aniž by měl jasnou představu, co chce. Přesto dostane pokyn, na koho se obrátit a jak postupovat. Může si vybrat z katalogu služeb. Po rámcové dohodě musí následovat vypracování mechanismu sledování a vyhodnocování. Nic není navěky, čas ukáže, jak se to povedlo.

Dospěli jste i k takovým věcem, jako je například vydávání diplomatických pasů pracovníkům CzechTrade?

Mělo by dojít k prolnutí kvalifikace lidí z obou institucí. CzechTrade potřebuje komerční přípravu, jakousi akademii, jakou mají diplomaté. Zároveň by bylo fajn, kdyby mohli pracovníci agentury do té diplomatické „školy“ a diplomaté zase do té komerční. Když se to povede, oběma stranám to jen prospěje.

Personál máte na jaké úrovni, je stoprocentně zkušený a prověřený?

Zatím to není organizace, kde by byli všichni na sto procent. Na tom chci zapracovat. Věřím, že to zvládneme, to zaprvé. A zadruhé musíme usilovat o to, aby nám kvalitní lidé ze systému neutíkali, což se v minulosti stávalo. Bylo by jen dobře, aby navrátilci z ciziny posilovali domácí tým, předali své know-how, a poté by další kolegové opět vycestovali. Dříve nebylo úplně samozřejmé, že vyjížděli ti nejlepší, a naopak dobří se často do agentury nevraceli.

Jaká by měla být ideální zahraniční kancelář CzechTrade?

Taková, která odpovídá schématu, kde se ekonomičtí diplomaté zabývají především vztahy k vládě, dodávkami do sektorů veřejné správy, o rozvojovou pomoc. Kdežto pracovník agentury řeší klasický byznys, je představitelem exportérů v daném teritoriu. Je jen dobře, když existuje přesah ambasády jakožto určité formy zaštítění. Následuje otázka asistentů a rozsahu struktury. Je důležité udržet poměr mezi výkonem a náklady. Ekonomický výstup nebyl v úplných letech až tak podstatný, a to mám v úmyslu napravit.

Na jaký počet kanceláří se chcete výhledově dostat?

Počet trhů, které se dají kvalitně obsadit, není nekonečný. Na delší soupisce může být takových sedmdesát zemí, v kratší verzi se dostaneme na optimálních asi šedesát trhů. Nejsme daleko od tohoto počtu. Zároveň je nutné posoudit, zda jsou existující kanceláře perfektně umístěné. Není to na hrubé zásahy, vidím to na jemné ladění. Podíval bych se na možné přesuny, nové otvírání do počtu deseti kanceláří bych viděl v horizontu tří let. Bude záležet, jak pojede ekonomika, jaké budou požadavky exportérů.

Nakolik uvažujete o spolupráci s agenturou CzechInvest?

Umím si představit, že CzechInvest přiveze velký investiční celek, zajistí dodávku věcí, strojů, vybavení a služeb. V takovém případě bude příležitost na tuto investici navázat a CzechTrade má v zahraničí své lidi, kteří mohou posloužit jako tykadlo. Půjde o využití jistých průsečíků, třebaže náplň práce mají obě agentury odlišné.

Už o tom s CzechInvestem jednáte?

Počkal bych na jmenování jejich generálního ředitele. S ostatními pracovníky CzechInvestu mám kontakty na provozní úrovni, bavíme se o společných akcích.

V minulosti jste dlouhodobě působil v několika nadnárodních obchodních společnostech pod hlavičkou Camping Gaz. Následoval přestup do realitní branže, proč?

Realitní byznys nevyžaduje až tak velkou činnost a přináší současně jisté zabezpečení. Bylo to tím, že jsem měl i nějaké resty u rodiny, která mě málo viděla. Bylo to pohodlné, ale začal mi trochu chybět ruch, cítil jsem, že bych se ještě chtěl do něčeho pustit.

Třeba do šéfování CzechTrade?

Zahraniční obchod jsem vystudoval, začínal jsem v něm, jezdil po světě, dělal globální byznys. A když jsem viděl inzerát, že se hledá ředitel agentury, oslovilo mě to. Někdy vás něco prostě napadne a vy se toho chopíte.

Podnikání jste musel ukončit?

Zůstávám vlastníkem firmy RSVP Invest. Reality nejsou každodenní byznys, běží pod správcem. Nebudu zastávat žádný výkonný post, podmínka prodat firmu tam nebyla.

Radomil Doležal (55)
Vystudoval VŠE, Fakultu mezinárodních vztahů. Dvacet let pracoval v několika nadnárodních společnostech pod hlavičkou Camping Gaz, která bývala součástí Royal Dutch Shell. Pomáhal tam například rozvíjet trh v regionu střední a východní Evropy. Na post generálního ředitele CzechTrade přišel z developerské společnosti RSVP Invest. Vedení agentury převzal po pověřeném šéfovi Milanu Rážovi.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video