Ústav práva a právní vědy: inspirace pro všechny, kdo chtějí kvalitní MBA

Studium MBA trvá 12 až 14 měsíců a je maximálně flexibilní.

Studium MBA trvá 12 až 14 měsíců a je maximálně flexibilní. Zdroj: Ústav práva a právní vědy

Prvním nestátním poskytovatelem profesních programů MBA se v roce 2004 stal Ústav práva a právní vědy, který tak letos slaví 15 let úspěšného působení. Institut se záhy po založení stal inspirujícím a vyhledávaným partnerem profesního vzdělávání v ČR. O obsahu studia, aktuálních trendech a budoucnosti MBA hovoří doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., zkušený lektor, manažer a předseda správní rady Ústavu práva a právní vědy.

Byl jste u založení Ústavu práva a právní vědy – prvního velkého nestátního poskytovatele profesního vzdělávání. Popište, co vedlo k založení institutu, jaké byly motivy jeho vzniku?

Ústav práva a právní vědy byl založen v době, kdy neexistovala dostatečná nabídka profesního vzdělávání, ať co se týče kvality, tak kapacity. Cílem bylo vybudovat prestižní institut, který si kvalitou nezadá s podobně zaměřenými prestižními školami v zahraničí. Díky tradici a zkušenostem jsme to nejlepší v počátcích zcela pochopitelně museli hledat venku. Byli jsme v ČR první institut svého druhu a již od počátku jsme měli ambici určovat směr a zásadně rozšířit nabídku studijních specializací pro nové studenty. To znamená, že kromě programů MBA jsme začali poskytovat i programy DBA, BBA, LL.M., LL.D., LL.B., MPA a MSc.

Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., lektor, manažer a předseda správní rady Ústavu práva a právní vědy. Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., lektor, manažer a předseda správní rady Ústavu práva a právní vědy. | Ústav práva a právní vědy
 
Co dalšího, kromě nabídky specializací, bylo důležité?

Nezbytnou součástí strategie byl od počátku důraz na kvalitu výuky s těmi nejlepšími lektory – odborníky, kteří mají zároveň prokazatelnou praxi v korporátním prostředí. Soustředili jsme se rovněž na nastavení odpovídajícího školného pro tento typ studia. Díky tomu, že profesní programy jsou hlavní činností Ústavu práva a právní vědy, mohli jsme od počátku nabídnout kvalitní studium za zajímavou cenu.
 
Co konkurence? Nabídka poskytovatelů MBA studia se za poslední léty dost rozšířila, ale ne vždy se zájemci o studium setkají s kvalitou.

Samozřejmě, že vznik další konkurence byl logický. Pro tradiční univerzity jsou profesní programy stále okrajovou záležitostí. Počet zájemců, kteří vzděláním, odborností i ambicemi mají na to studium absolvovat, přitom roste. Konkurence nás navíc nutí být stále lepší a o krok napřed. Problém je, že vznikly i subjekty, které pověst nabídky profesních programů pošramotily. Zájemci o studium jsou ale při výběru školy stále náročnější, zjišťují si dostatek informací a chápou, do čeho má smysl investovat.
 
Co tím máte na mysli?

Profesní programy typu MBA nebo LL.M. se nedají vystudovat za 3 měsíce nebo dokonce za několik dnů. To neposkytuje žádná seriózní škola na světě ani u nás. Přesto na takové nabídky narazíte, a právě ty snižují celkovou úroveň vzdělávání tohoto typu. Skutečně kvalitní MBA se samozřejmě za pár dnů či týdnů absolvovat nedá.
 
Hovořil jste o přijatelné výši školného u tohoto typu studia? Jak vysoká je tedy aktuálně cena studia MBA a jaká byla cena v minulosti?

Naším cílem je se při tvorbě ceny řídit ekonomickou racionalitou a vývojem poptávky. Od začátku jsme chtěli studium zpřístupnit většímu počtu zájemců. Školné mohlo postupně klesnout, protože se nám podařilo získat velké množství studentů a profesní programy pro nás nejsou jen okrajovým doplňkem jiné činnosti. Zjednodušeně se dá říci, že cena kvalitního MBA studia se dnes pohybuje kolem sta tisíc. Je nutno podotknout, že tento typ vzdělání byl a bude vždy do značné míry exkluzivní – není možné jej v požadované kvalitě nabízet za podnákladové ceny.

Ústav práva a právní vědy pořádá kromě výuky také užitečné semináře pro širokou veřejnost. Ústav práva a právní vědy pořádá kromě výuky také užitečné semináře pro širokou veřejnost. | Ústav práva a právní vědy
 
Když zájemce o studium MBA narazí na nabídky studia za čtyřicet tisíc korun, co byste mu řekl?

Studium MBA za čtyřicet tisíc nemohu považovat za plnohodnotné studium a neznám zaměstnavatele, který by takové MBA oceňoval. Krátké a levné studium bude mít spíše charakter kurzu, než prestižního studia. Víc to asi nemá smysl komentovat.
 
Co by měl tedy každý zájemce o studium zkoumat, než si vybere školu a začne studovat?

Měl by se zajímat o šíři nabídky studijních programů, lektorské zázemí, historii a pověst školy. Velmi podstatným faktorem pro rozhodování by měly být reference absolventů. Zájemci o studium by také měli být obezřetní ke školám, které nemají transparentní vlastnickou strukturu, nezveřejňují účetní závěrky a úplné informace o vlastní činnosti – i takové na trhu, bohužel, působí.
 
Jak se v průběhu času změnila nabídka studijních specializací a jaké jsou trendy MBA vzdělávání?

Postupně docházelo k rozšiřování nabídky MBA specializací, například do oblastí Real Estate, zdravotnictví, psychologie, marketingu, obchodu a dalších oborů. Velkou popularitu si získalo i profesní vzdělávání v oblasti managementu veřejné správy a právní programy typu LL.M., LL.B. a LL.D. Hlavním aktuálním trendem a budoucností je online studium. Tady se nabídka mezi jednotlivými poskytovateli výrazně liší. Mnozí ho vůbec nenabízejí, jiní se drží překonaných metod, které studentům nevyhovují a ani neposkytují odpovídající zpětnou vazbu. My poskytujeme osvědčenou metodu online studia, kterou uplatňují i mnohé prestižní školy v zahraničí.
 
Jak tedy online studium MBA u Vás funguje?

Především, nabízíme možnost studovat online všechny programy a specializace, nikoliv pouze jediný online program, jako některé školy. A máme jednoznačně uznávanou a osvědčenou metodu tohoto studia, která nestaví na experimentech, nebo nevalidním zjišťování něčeho, co není pro tento typ vzdělávání podstatné.

Všechny specializace lze studovat klasickou formou i 100% online. Všechny specializace lze studovat klasickou formou i 100% online. | Ústav práva a právní vědy
 
Můžete to vysvětlit? Jak je tedy online studium u Vás nastaveno a jaké jsou nároky?

Za překonanou a zbytečnou považujeme cestu, kde se studentům MBA dávají dělat elektronické testy na dálku. MBA je profesní studium, kde se hodnotí pokročilé analytické dovednosti, schopnost syntézy a variantních řešení v oblasti konkrétních témat a praktických problémů. Jde primárně o zlepšení schopností strategického uvažování a rozhodování. Prokazovat tyto schopnosti za pomocí e-learningových testů považuji za nevalidní. Tyto testy podle mě neměří to, co by měl absolvent studia MBA prokázat. My jdeme cestou, která pod pojmem online vidí studium „by publication“ a nikoliv e-learning ve starém, resp. nevhodném pojetí. Student postupně vypracovává jednotlivé odborné práce a v nich demonstruje schopnosti, kterými by měl absolvent profesních programů disponovat.
 
Jak dlouho studium manažerských programů trvá a jak je zakončeno?

Studium programů trvá 12 až 14 měsíců. To platí pro klasickou kombinovanou formu studia i online studium. Postupuje se přes absolvování jednotlivých studijních modulů. Do dvou let od zahájení musí mít student hotovo. Odhodlání studovat MBA vzniká často z aktuální potřeby zájemce a jeho zaměstnavatele, takže protahovat délku studia nemá smysl pro nikoho. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Studenti si pro závěrečné práce vybírají témata ze své vlastní praxe a poznatky obratem využijí ve své práci nebo v podnikání.
 
Jaké další aktivity, kromě výuky manažerských programů, Ústav práva a právní vědy nabízí?

Pravidelně pořádáme tematicky různě zaměřené semináře s těmi nejlepšími odborníky na danou oblast. Ústav práva a právní vědy vznikl jako obecně prospěšná společnost a semináře jsou další oblast, ve které se snažíme toto poslání naplňovat. Semináře si získaly značnou oblibu, přičemž jsou určeny nejen pro naše studenty, ale i pro širokou veřejnost. Reagujeme na aktuální témata a otázky, jež mají zásadní dopad na život jednotlivců a firem. V minulosti to byl například nový občanský zákoník, problematika GDPR nebo otázky spojené s fungováním a odpovědností statutárních orgánů. Aktuálně nabízíme velmi oblíbený seriál seminářů zaměřených na oblast pracovního práva a úspěšného vyjednávání. Chystáme se zaměřit na průlomové novinky v oblastech autorského práva a zákona o obchodních korporacích. V seminářích klademe důraz na interakci mezi publikem a odborníky – problematika je zasazena do kontextu praktických příkladů a jejich řešení, jež se mohou dotýkat každého z nás. Každý z účastníků semináře obdrží po jeho absolvování certifikát.
 
Jak se studenti přihlašují ke studiu manažerských programů?

Naprostá většina zájemců o studium využívá online přihlášku. Podrobné informace o studijních programech získají zájemci na našem webu nebo prostřednictvím bezplatné infolinky 800 208 008. Oblíbený je i pravidelný Den otevřených dveří, na kterém se zájemci seznamují s vedením a zázemím školy. Novým uchazečům o studium nabízíme i časově omezená cenová zvýhodnění školného. Cenově nejvýhodnější je online studium, ve kterém vidí budoucnost stále více manažerů.
 
Další informace zjistíte na www.ustavprava.cz