Než propouštět, raději hledáme jiná řešení, říká šéf Safemedu Kolaja | E15.cz
e15_logo_Inverzni_barva

Než propouštět, to raději hledáme jiná řešení, říká šéf Safemedu Kolaja

Jednatel a ředitel Safemed medical devices Aleš Kolaja (vpravo) diskutuje nad vyráběným strojem s Václavem Kuchtou, jednatelem dceřiné společnosti Safetec medical engineering.
Sídlo společnosti Safemed medical devices v Praze
Nová přístavba v areálu firmy Safemed medical devices
Nová výrobní hala dceřiné společnosti Safetec medical engineering
1/4
Jednatel a ředitel Safemed medical devices Aleš Kolaja (vpravo) diskutuje nad vyráběným strojem s Václavem Kuchtou, jednatelem dceřiné společnosti Safetec medical engineering.Sídlo společnosti Safemed medical devices v PrazeNová přístavba v areálu firmy Safemed medical devicesNová výrobní hala dceřiné společnosti Safetec medical engineering

Přestože elektrická energie zdražila až sedmkrát, některé výrobky i dvacetkrát, podařilo se vedení společnosti Safemed medical devices dostavět v krizových letech 2020 až 2023 obě nové výrobní haly v plánovaných termínech. „Za to vše musím poděkovat našim pracovníkům, kteří ke všemu v nelehké době přistoupili tak zodpovědně,“ popisuje v rozhovoru Aleš Kolaja, jednatel a ředitel společnosti věnující se primárně výrobě a balení zdravotnických prostředků stejně jako i strojů pro tyto činnosti.

Jak jste se vypořádali se dvěma na sebe navazujícími krizemi – koronavirovou a tou spojenou s ruskou agresí na Ukrajině, po níž výrazně stouply ceny energií, následovala vysoká inflace a zdražení všeho?

Nebudu tvrdit, že to je a bylo jednoduché. Co se týče koronaviru, naši zaměstnanci jsou vzhledem k náročnosti našeho výrobního prostředí v čistém prostoru velice disciplinovaní a zodpovědní. Zavedli jsme mnohá opatření a investovali do nich nemalé prostředky, abychom chránili především zdraví našich zaměstnanců. Zároveň se nám těmito opatřeními také podařilo zajistit, že jsme nepřerušili provoz. Naše pracovnice pro nás začaly šít z vlastní iniciativy roušky. Zavedli jsme pravidelné týdenní jak PCR testování, tak i antigenní testy ještě dříve, než je nařídila vláda. Připravili jsme krizový plán a předzásobili jsme se respirátory FFP2. Když nebyla k dostání dezinfekce, sehnali jsme chemické látky a vyráběli jsme si ji sami. Vzájemně jsme si vypomáhali s naší mateřskou firmou v Německu.

A co válka na Ukrajině?

Druhá energetická krize spojená s ruskou agresí nás poznamenala výrazně. Průměrně nám vzrostla cena elektrické energie sedminásobně. Bohužel naše vzduchotechnická zařízení jsou v nepřetržitém provozu, takže se o okamžitém snížení spotřeby energie nedalo uvažovat. Tam, kde to bylo možné, jsme začali s úspornými opatřeními, instalovali jsme moderní LED osvětlení. A opět musím poděkovat našim zaměstnancům, že k tomu přistoupili tak zodpovědně a sami energií šetřili. Kanceláře jsme vytápěli úsporně a oblékli si svetry. (smích)

V čem vás krize nejvíce omezily?

Obě krize samozřejmě zasáhly do naší investiční činnosti. V době koronaviru, tedy v letech 2020 a 2021, jsme začali stavět novou halu pro dceřinou společnost Safetec medical engineering a potýkali jsme se s výpadky dodávek materiálu, subdodávek a bohužel nařízený home office v různých státních institucích narušil kontinuitu a vše se neúměrně protahovalo. Na podzim roku 2022 jsme dokončili naši druhou výrobní halu a tam se k materiálové a kooperační krizi připojila cenová politika. Takže jsme stejný, běžný, ale najednou nedostatkový stavební materiál, sháněli a dováželi z celé Evropy. Ceny byly šílené, běžně deseti-, někdy i dvacetinásobně vyšší než před krizí. Přesto se nám podařilo obě haly dokončit a v termínu zkolaudovat a zprovoznit.

Jak bojujete sice s klesajícími, ale přesto stále vysokými cenami energií? Spustili jste nebo připravujete fotovoltaickou elektrárnu?

Kromě analýzy jednotlivých spotřebičů elektrické energie a stanovených úspor jsme nyní ve fázi příprav k instalaci fotovolatické elektrárny. Máme studii a projektovou dokumentaci k podání žádosti o stavební povolení. Takže jakmile ho obdržíme, pustíme se do realizace.

Museli jste propouštět, abyste ušetřili náklady?

Vždy hledáme jiná řešení, aby k propouštění našich zaměstnanců nemuselo dojít, a zvládli jsme to. Záleží nám na našich zaměstnancích a nechceme o ně přicházet. Ba naopak tím, že jsme postavili nové výrobní prostory, budeme potřebovat opět naše řady posílit.

Jak vám může pomoci automatizace či příliv pracovních sil z Ukrajiny?

Díky naší dceřiné společnosti máme velmi vysoký potenciál v rozvoji automatizace a toho významně využíváme, zároveň však potřebujeme i lidský přístup a cit. V našich řadách máme pracovníky, jak muže tak i ženy z Ukrajiny, a velmi si ceníme jejich pracovitosti a loajality.

Jak obtížné je udržet si zkušené pracovníky?

Velmi, obzvlášť nyní, kdy noví kvalifikovaní pracovníci z učebních oborů nepřicházejí, jak tomu bylo dříve. O tyto pracovníky se firmy přetahují. Nabídky jsou pro ně atraktivní a není divu, že na ně slyší. Ke svým i novým uchazečům se chováme velmi korektně a neslibujeme nic, co nemůžeme splnit. Z dnešního pohledu je dvousměnný provoz, na některých pozicích dokonce i třísměnný, nekomfortní, plno firem poskytuje jenom denní provoz, a na to, abychom naše zaměstnance motivovali ke spolupráci, je potřeba něco víc než jenom odpovídající finanční ohodnocení.

Daří se vám lákat a vychovávat nové? Pokud ano, čím a jak? Případně co by to ještě podpořilo?

Věřím že ano, ale snadné to není, takže záleží na seriózním přístupu. Snažíme se budovat příjemnou firemní kulturu a nejen o nové zaměstnance se staráme, školíme je, zaučujeme a podporujeme tak, aby stres ze změny zaměstnání byl co nejmenší. Na speciálních pozicích si naše pracovníky vychováváme a také jim zajišťujeme požadovanou kvalifikaci, resp. rekvalifikaci. To ale nejde jednostranně. Tito pracovníci k tomu musejí také velkou mírou přispět tím, že se budou učit a následně skládat zkoušky, a to i na úkor svého pohodlí. Musejí zkrátka chtít a mít zájem. Zlatých českých ručiček ubývá, nových je jak šafránu, proto si firmy musejí pomoci samy.

V čem vidíte největší rozdíl mezi českými a zahraničními zaměstnanci?

Každý zaměstnanec je jiný a jedinečný, ale existují rozdíly v kulturních návycích a pravidlech. Německá pracovní kultura je obecně známá systematičností, precizností s důrazem na zodpovědnost a dbá na work-life balance. Ta česká má podobné rysy, ale vykazuje vyšší pružnost a flexibilitu. Ukrajinská pracovní kultura je emotivnější, přímočařejší v komunikaci a klade velký důraz na loajalitu a vztahy mezi kolegy a disponuje vysokým pracovním nasazením.

Jak se vám daří dodržovat termíny a závazky vůči vašim partnerům? Zvlášť když vaše stroje procházejí tak náročným validačním procesem.

Plnění našich závazků je v krizové době velmi náročné, a to jak již na dodání zdravotnických výrobků, tak našich výrobních automatizovaných strojů vyvíjených a vyráběných ve společnosti Safetec medical engineering. Často jsme museli v průběhu realizace vyjednávat o změnách v technických řešeních nebo změnit dodavatele určitých komponent a subdodávek pro nespolehlivost. To si vynutilo mnohá jednání jak se stávajícími i novými dodavateli, tak i s našimi zákazníky. Nejdůležitější zůstává otevřená férová komunikace, což z naší strany vždy bylo a bude. Ano, naše stroje procházejí velmi náročným validačním procesem a každá změna vyvolá další technicky, administrativně, a hlavně i časově náročnou zátěž na naše pracovníky. O finančních dopadech ani nemluvě. I přes tyto nepříznivé podmínky se dařilo plnit náš cíl, tedy dodávat kvalitní výrobky ve stanoveném termínu. A to díky našim týmům v obou společnostech, jak v Safemedu, tak i v Safetecu, a věřím, že se nám to bude dařit i nadále.

Co změny ve vývoji či výrobě udělají s následným postupem?

Co se týče medicínských prostředků, změna na výrobku je vzhledem k dlouhodobým klinickým testům a regulatorním nařízením v různých zemích minimální. Takže funkční výrobek se nemění, ale vedle toho vzniká nový – substituční, který si tímto vším musí projít. Co se týče výrobních postupů, tam změny procházejí rychleji a ruku v ruce s automatizací. Zejména se zavádějí vícenásobné automatické kontrolní systémy.

O jaké vaše výrobky je v současnosti největší zájem a jak se to změnilo od roku 2020 s nástupem pandemie koronaviru?

Máme široké portfolio, takže vyrábíme vše, co bylo před pandemií. Pouze se mění poměrné zastoupení těchto produktů. Útlum některých výrobků způsobilo skladové předzásobení našimi zákazníky, kteří tyto zásoby nyní zpracovávají. Vedle toho vyvíjejí v mateřské firmě další velmi atraktivní výrobky na přechodové systémy. O tyto výrobky se posílí naše výrobková řada a budou se sériově vyrábět na námi vyvinutém a již ve fázi realizace montážním, plně automatickém stroji.

Opět jste získali certifikace společnosti Dun & Bradstreet, znamená to, že jste krizemi prošli ekonomicky bez ztrát?

Jsme všichni velmi rádi, že jsme toto ocenění získali. Museli jsme jinak alokovat zdroje, vytvářet rezervy, přizpůsobit se, zvýšit naši flexibilitu. Takže ano, krizemi jsme prošli sice se zvýšenými náklady, ale i s nově nabytými zkušenostmi, které nás opět posunuly k dalšímu rozvoji.

 

Aleš Kolaja (52)

Jednatel a ředitel společnosti Safemed medical devices vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, následně Vysokou školu ekonomie a managementu, kde získal titul MBA. Pracoval též jako vedoucí technické přípravy výroby ve společnosti Walter-Deritend a jako vedoucí výroby Pražské Kabelovny. Je ženatý, má dva syny. Zajímá se o sport, především o motoristické enduro.