Tajemství úspěchu? Skvělý produkt, nadšený tým odborníků a dlouholetá práce, říká Petr Pospíšil

Petr Pospíšil, jednatel společnosti EPLAN ENGINEERING CZ

Petr Pospíšil, jednatel společnosti EPLAN ENGINEERING CZ Zdroj: Kateřina Havelková

S nastupující automatizací jednoznačně roste poptávka po softwarových řešeních pro výrobu strojů, zařízení a rozvaděčů. Nejen o tom mluví v rozhovoru Petr Pospíšil, jednatel společnosti Eplan. 

S nastupující automatizací jednoznačně roste poptávka po softwarových řešeních pro výrobu strojů, zařízení a rozvaděčů. Nejen o tom mluví v rozhovoru Petr Pospíšil, jednatel společnosti Eplan. 

O které vaše služby je největší zájem a v jakém z oborů, které nabízíte?

Možnosti nasazení software Eplan jsou velice široké, proto nás najdete v odvětvích jako automotive, výroba jednoúčelových strojů, technologie budov, energetika, potravinářství nebo procesní výroba, jako je potravinářství, chemický průmysl a třeba zpracování vody.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Jedná se zpravidla o výrobní a projekční společnosti z uvedených odvětví.

Jak se vám daří získávat nové zákazníky?

Způsobů, jak stále více rozšiřovat skupinu uživatelů Eplan, a tím nadále navyšovat náš podíl na trhu, je více. Právě vzhledem k vysokému podílu na trhu se vlivem vazeb dodavatelsko-odběratelských řetězců ozývají další společnosti, které se chtějí zapojit do ekosystému společností, jež Eplan využívají, aby tak zefektivnily, urychlily a zlevnily nejen své vlastní fungování, ale i spolupráci mezi firmami ve svém ekosystému. Dále se setkáváme se zástupci mnoha firem a podniků na našich seminářích, webinářích, roadshow a na veřejných veletrzích, jako je v současné době po covidu, jak věřím, již opět plně funkční veletrh Amper.

Máte pocit, že s nastupující automatizací roste poptávka po softwarových řešeních pro výrobu strojů, zařízení a rozvaděčů?

Jednoznačně. Software Eplan a námi nabízená optimalizace procesů jsou nedílnou součástí, a možná i podmínkou úspěšného zavedení automatizace. Vždy je ale otázkou, v jakých oblastech a do jaké hloubky se chce podnik automatizovat. My však dokážeme minimálně dobře odhadnout a zjistit, co vše je možné automatizovat v oblasti engineeringu, přípravy výroby, samotné výroby a údržby.

Na vlastních internetových stránkách o sobě sami říkáte, že zaujímáte jednu z vedoucích pozic na celém světě právě ve vývoji těchto řešení. Jakými způsoby a postupy jste takového postavení dosáhli?

Skvělý produkt, nadšený tým odborníků a dlouholetá práce. A i to, že kromě software jako nástroje, také nabízíme zefektivnění práce uživatelů Eplan, ale i zefektivnění spolupráce mezi odděleními i mezi společnostmi.

Kolik procent vašich aktivit připadá na Česko, případně i na Slovensko?

My se považujeme za jeden tým, který pomáhá v obou zemích. Máme v týmu odborníky obou národností. Naši lidé působí na území Česka i Slovenska. Hranici mezi těmito zeměmi nijak nevnímáme. A v obou děláme, co umíme, a daří se nám velmi dobře jak v Česku, tak i na Slovensku.

Jak se zapojujete do konceptu Digitální výroba 4.0?

Především musím zmínit, že náš majitel stál v Německu u zrodu konceptu Průmysl 4.0. Dnes považuji tyto termíny s verzí „4.0“ za zprofanované. Snad každý výrobce, který se v něm alespoň trochu zhlédl, si ho nyní „přivlastňuje“. Naše řešení pokrývají všechny tři úrovně Průmyslu 4.0. Konkrétně Systémovou úroveň (spolupráci software, lidí, zařízení a strojů), procesní úroveň (optimalizace spolupráce oddělení, Smart Factory) a strategickou úroveň (spolupráce společností v rámci jejich ekosystému).

Eplan je součástí německé skupiny Friedhelm Loh Group. Jak jdou dohromady pověstná česká schopnost improvizace a německá disciplína a smysl pro pořádek?

Přirozeně se setkáváme s obojím. Improvizace určitě najde své místo ve specifických úlohách, ale pokud má fungovat automatizovaný a efektivní podnik, vítězí systematičnost a disciplína.

V Německu patří koncern již léta mezi nejlepší zaměstnavatele. Platí to i v Česku?

Jsme velmi stabilní tým, a považuji jej i za mladý tým. Přitom někteří lidé u nás pracují i více než 25 let. To je pro mě signál, že se o své lidi dobře staráme a oni jsou zde spokojení. Nemáme zapotřebí se „onálepkovat“ známkou nejlepšího zaměstnavatele.

Jak se vyrovnáváte v Česku s nedostatkem projektantů? Jak si je vychováváte?

Je pravdou, že společnostem obecně chybějí projektanti a nejraději hledají takové zaměstnance, kteří již s Eplan umějí pracovat. My neustále rozšiřujeme množství středních a vysokých škol, kde se projektování v Eplan učí, ale studentů v automatizaci a podobných oborech je málo.

Myslíte si, že jste z období pandemie koronaviru vyšli jako vítězové, nebo poražení?

Období covidu bylo asi pro všechny velmi nepříjemné. Znamenalo totiž velkou nejistotu a obavy. Ale z dnešního pohledu musím optimisticky říct, že jsme vyšli jako vítězové s nárůstem obratů téměř o 25 procent od počátku pandemie.

Oceňují certifikát Dun & Bradstreet, dříve Bisnode, více domácí nebo zahraniční klienti?

Domnívám se, že tuto certifikaci ocení hlavně klienti v České republice a na Slovensku.

 

Petr Pospíšil (49 let)

Jednatel společnosti EPLAN pochází z Prahy, kde vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického. Před nástupem do Eplanu v roce 2010 pracoval ve společnostech Enterasys Networks a Siemens. Mezi záliby řadí paragliding a cestování s rodinou a přáteli.