Perpetuum: Podvádím, podvádíš, podvádíme. Jak zamezit opisování a plagiátorství ve školách? | e15.cz

Perpetuum: Podvádím, podvádíš, podvádíme. Jak zamezit opisování a plagiátorství ve školách?

Markéta Popelářová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Publikujeme text, který vyšel v elektronickém magazínu o vzdělávání Perpetuum. Data popisující podvody v amerických školách mohou být velmi zajímavá i v českém kontextu, jelikož zkoumání různých druhů podvádění pomáhá odhalit obecnější nedostatky na straně školství samotného. 

Z reportu vydaného Josephson Insitute’s Center for Youth Ethics v roce 2012 je zřejmé, že minimálně polovina amerických středoškolských studentů přiznala podvádění při psaní školních testů. Celkem 74 % z nich také uvedlo, že už někdy opsalo domácí úkol od spolužáka. Jiný průzkum provedený v USA mezi lety 2002 a 2015 přinesl výsledky, že 58 % středoškoláků se již dopustilo plagiátorství.

Podle psychologů a výzkumníků jsou důvody pro podvádění tak různorodé jako argumenty, kterými studenti své chování vysvětlují. Můžeme se ale pokusit identifikovat důvody, které žáky k podvádění motivují, a nastavit výuku způsobem, který by podvádění neumožnil. Nejlepšího stavu bychom však dosáhli v momentě, kdy by studenti k opisování ani nebyli sváděni.

Podle Davida Rettingera, profesora na University od Mary Washington, podvádějící studenti sami sebe vnímají jako spořádané osobnosti, jelikož si své chování zdůvodňují argumenty, které se jim zdají jako legitimní.

Často se k podvodu uchylují v případě, kdy zadaná práce pro ně nenese velkou hodnotu. Týká se to například úkolů založených na drilu a opakování. S rozvojem technologických pomůcek je také přístup k informacím daleko jednodušší a rychlejší a odhalení opisování při písemkách je pro učitele čím dál obtížnější.

Jak opisování a podvádění ve školách omezit?

Nejdříve se můžeme pokusit snížit tlak směřovaný na studenty. Je možné toho dosáhnout omezením multiplechoice testů (testů s kroužkovacím typem odpovědí) a jejich nahrazením písemkami, které vyžadují originální odpovědi. V druhé podobě testů je totiž podvádění značně zkomplikováno. Úkoly repetitivního charakteru k opisování také svádějí.

Buďme si vědomi jazyka, který ve třídě používáme. Slyšeli jste již o fixním nastavení? Učitelé, kteří tímto způsobem svět vnímají, berou inteligenci jako fixní věc, proto i jejich pochvala není směřována na pokrok, změnu výsledků a snahu, ale spíše na fixní, trvalé vlastnosti žáka. Zkusme opustit tyto myšlenky a zaměřit se na pochvalu zlepšení výsledků a snahu, kterou student či studentka vykazuje.

Co také vnést téma etiky a férového jednání do diskuze ve třídě? K tématu se dá odbočit například v rámci výuky mediální gramotnosti, při analyzování článků a odkazování na původní zdroje a citování. Tento kontext přímo nahrává tématům jako je plagiátorství a podvádění.

Původní text naleznete zde.

Autor: Markéta Popelářová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video