POLEMIKA: Je akademická půda opravdu apolitická? ANO i ne | e15.cz

POLEMIKA: Je akademická půda opravdu apolitická? ANO i ne

Michal Bajnok

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Platí nepsané pravidlo, že vysoké školy by měly být apolitické. Platí však stejný metr pro všechny? Nad Vysokou školou ekonomickou v Praze se ale vznáší menší mrak podezření. Především ze strany studentů. Během jara tohoto roku se totiž na Národohospodářské fakultě VŠE uskutečnil mimosemestrální kurz, kde v blokových přednáškách vystoupil celý kabinet Andreje Babiše, toho času bez důvěry Poslanecké sněmovny. Začátkem akademického roku navíc vedení školy značně protahovalo uskutečnění akce Youth, Speak Up!, kterou pořádal studentský spolek Klub mladých politologů. Problémem totiž byla řada hostů, pozvaných na tuto akci, kteří měli jisté politické názory. A ty přece na akademickou půdu nepatří. Nebo je to jinak?

K univerzitám patří neodmyslitelně i studentské spolky, které svým působením přispívají do dění na univerzitě nebo kolem ní. VŠE má podle studentského tajemníka Jakuba Drábka takových uskupení okolo čtyřiceti. Jedním z nich je i Klub mladých politologů. Podle informací jedné ze členek našla v roce 2015 skupina studentů politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v šuplíku na katedře politologie zaprášené stanovy jednoho z nejstarších spolků na VŠE, avšak v té době neaktivního. Klubu mladých politologů. Rozhodli se ho opět oživit pořádáním přednášek, debat a podobně. V roce 2016 vznikl nápad spojit se s podobnými spolky napříč republikou a založit organizaci Stužák (studenti žákům).

Toto jaro je oslovilo Forum 2000 s nabídku připojení se k doprovodnému programu konference Festival demokracie. „Letošním tématem Fora 2000 byla vlastně otázka, zdali demokracie potřebuje kritický update. Odpověděli jsme si následovně: Jestli ano, tak kdo ten update provede? Ti, kteří nás přivedli k potřebě updatu, nebo dáme šanci nové generaci? Navíc letos slavíme ono nádherné kulaté výročí založení republiky, a tak jsme se rozhodli, že věnujeme naší republice nějaký dárek – a to mladou a ‚fresh‘ vizi České republiky,“ sdělila redakci The Student Times k angažmá na Festivalu demokracie předsedkyně Klubu mladých politologů, Tereza Klimešová. Zde se začal rýsovat nápad na akci zvanou Youth, Speak Up! Cílem bylo pozvat řadu mladých úspěšných lidí napříč obory, aby k publiku promluvili o své práci a vizích v daných odvětvích. Na první pohled lákavá akce, které se určitě rádo zúčastní nemalé publikum a kterou podpoří i škola. Jenže tady přišel první zádrhel.

Mládí vpřed?

Pozvání na akci přijalo mnoho mladých osobností. Hudebník Tomáš Klus, ekonom Dominik Stroukal, spoluzakladatel Liftago Ondřej Krátký, redaktorka týdeníku Respekt Andrea Procházková, právník Petr Chytil, autor výzvy Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, digitální stratég Tomáš Pánek nebo cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Celkem přijalo pozvání dvacet hostů. S tímto návrhem zaslal spolek desátého října žádost rektorce VŠE, Haně Machkové. Ta údajně neodpověděla, nicméně zprávu předala studentskému tajemníkovi, který se spolkem posléze akci domlouval. O čtyři dny později kontaktovali také děkana Fakulty mezinárodních vztahů Josefa Taušera, který odpověděl, že akci rád podpoří a zaštítí. Organizátoři se ale začali potýkat i s prvními problémy.

Vedení školy vadilo, že se akce měla uskutečnit ve večerních hodinách v prostorách školy, což není standardní otevírací doba. Proto si domluvili schůzku s kvestorem univerzity Tomášem Zouharem, aby se domluvili na řešení. Podle informací, které redakci poskytli organizátoři Youth, Speak Up!, se ze strany kvestora setkali s velmi arogantním a nepříjemným jednáním. Údajně jim sdělil, že prodloužení otevírací doby není možné a divil se, že jejich návrh vůbec prošel přes studentského tajemníka. Nepomohl prý ani fakt, že zaštítění akce přislíbil děkan Fakulty mezinárodních vztahů. „Místo toho pan kvestor prohlásil, že některé námi zvané osoby jsou problematické (konkrétně Tomáš Klus, Emma Smetana, Ester Ledecká a Dominik Stroukal). Prý proto, že jsou docela angažovaní, vyjadřují se k politice a mohl by být problém, kdyby se ‚opovážili‘ něco takového prohlásit na půdě apolitické univerzity,“ sdělila redakci jedna z organizátorek, která s kvestorem jednala. Na dotaz, v čem spočívá ona politická problematika jmenovaných osob, nám kvestor odpověděl pouze přeposláním emailové komunikace s organizátory, v níž uvádí, že obsahová náplň akce není hlavní překážkou, pokud se řečníci zdrží politických projevů na akademické půdě.

Co se týče nestandardní otevírací doby prostor školy, akce měla být ukončena ve 22 hodin, což je také čas ukončení provozu školy. Problémem bylo pokračování neformální diskuze a neformální rozhovory, které by měly přesahovat časovou hranici. Proti tomu se ale opět ohrazují organizátoři. „Politické proslovy nebyly na programu dne – mezi řečníky nebyl žádný politik. Pokud se na akademické půdě tedy od nynějška nemohou významní zastupitelé naší generace vyjádřit k současnému stavu věcí a navrhovat, jak jej vylepšit, tak prosím, kam jsme se to dostali… Ovšem jmenování jednotlivých osobností z námi vytvořeného seznamu, které přispívají dobrému jménu naší země v řadě odvětví – to pro nás byl šok,“ komentují celou situaci.

Počkejte si

I přes všechny tyto komplikace ale pořadatelé nakonec tajemníkovi potvrdili, že akci Youth, Speak Up! na půdě VŠE uspořádat chtějí. Ten ji zařadil jako jeden z bodů k projednání na schůzi vedení, která se konala v pondělí 24. září. Jelikož podle organizátorů svítila v systému po schůzi u bodu jejich akce kolonka „čeká na schválení“, deset dnů po schůzi navštívili tajemníka s dotazem na výsledek jednání. Ten jim údajně oznámil, že zápis ze schůze stále bohužel nemá, na schůzi nebyl a informace od rektorky nesežene pro její vysoké pracovní vytížení. Na dotaz redakce, proč se jednání o povolení uskutečnění akce tak protahovalo, nám tajemník odpověděl: „Na VŠE působí velké množství studentských spolků (momentálně kolem 40), a proto má škola stanovena pro jejich činnost závazná pravidla, která jsou zveřejněna na webových stránkách. V těchto pravidlech je uvedeno, že spolek o plánovanou akci žádá s předstihem studentského tajemníka, kterému dodá veškeré/kompletní potřebné podklady a informace, a to minimálně 30 dní před datem konání akce. Jiný postup podání žádosti není systémový, a tudíž ani možný. Žádost Klubu mladých politologů toto nesplňovala, a tak se nepodařilo vše včas vyřešit.“

S tímto tvrzením ale nesouhlasí organizátoři. Podle nich je kolonka v systému pouze formalitou a se školou jednali dva měsíce. „Hlavně kdyby jednání kvestora nevzbudilo obavy o povolení akce samotné, do systému bychom ji vložili téhož dne, jako proběhla naše schůzka (organizátorů a kvestora, pozn. red.)… Nakonec jsme však u tajemníka akci potvrdili a rozhodli jsme se to risknout,“ uvádějí v soukromé zprávě organizátoři.„Když jsme však i 4 dny před akcí neměli vyrozumění, museli jsme začít nouzově hledat jinde. Věděli jsme však, že vedení zasedalo více než před týdnem. Podle našich informací za prodlení mohl fakt, že se 10 dní schvaloval zápis, bez kterého tajemník nemohl v systému kolonku schváleno/neschváleno zaškrtnout,“ dodávají. Škola akci nakonec schválila, nicméně tři dny před jejím uskutečněním. Tedy v pátek 5. října. Což bylo víceméně jedno, vzhledem k tomu, že organizátoři přesunuli celou akci do prostor Lucerna Music Baru.

Možná přijde i Andrej

Teď se vrátíme v čase do jara letošního roku. Ve vysokoškolském slovníku do letního semestru loňského akademického roku. Dne 21. března totiž Miroslav Ševčík, toho času děkan Národohospodářské fakulty VŠE, podepsal s Andrejem Babišem „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, organizaci a pořádání akademických projektů“. Na základě tohoto memoranda se Andrej Babiš zavázal, že se od 2. dubna do 18. května vystřídá na půdě Národohospodářské fakulty celý jeho kabinet coby přednášející v rámci mimosemestrálního kurzu Hospodářská politika pohledem jejich tvůrců.V původním seznamu, který se nám podařilo získat, se kurzu mělo zúčastnit všech patnáct ministrů vlády Andreje Babiše. Tehdy ještě bez důvěry Poslanecké sněmovny. Ne všichni ovšem kurz navštívili. Oslovili jsme studenty Národohospodářské fakulty, kteří nám sdělili, že několik ministrů termíny odřeklo a buď byly jejich přednášky přesunuty na jindy, nebo se vůbec nekonaly. Aktualizovaný seznam je také k dispozici na stránkách Národohospodářské fakulty. Podle dostupných informací si univerzita vyjednala, že o veškerém obsahu přenášek bude předem informována.

Proti celému kurzu se však zvedla vlna odporu ze strany studentů. Ti sepsali petici, která obsahovala tři body. Obavy z prezentace pouze jednoho názorového proudu z důvodu přítomnosti ministrů jednobarevné vlády. Dále možné poškození jména školy přítomností reprezentantů vlády, která podniká nestandardní kroky a kterou vede trestně stíhaná osoba opletena mnoha negativními kauzami. Třetí bod uvádí vystupování jedné politické strany několik měsíců před komunálními volbami, a tedy neposkytnutí prostoru jinému politickému proudu. Petici podepsalo 525 studentů. Důvody byly různé, většinou ale převládal nesouhlas propojení akademické půdy s vládou bez důvěry a politiky obecně.

Ptali jsme se studentů, jaký měli důvod pro podpis petice. „Problém vidím v tom, že lidé, kteří v současnosti sedí ve vládě, od podstaty své funkce nemůžou podávat informace nezaujatě a nezkresleně. V podstatě to na mě působí jako PR činnost na akademické půdě s pokusem o nábor potenciálních odborníků na ekonomii do ANO,“ sdělil jeden ze studentů. Na dotazy redakce ohledně petice nám její autoři bohužel do uzávěrky tohoto článku neodepsali. Na facebookových stránkách jsme však nalezli také spoustu opačných názorů, které s peticí nesouhlasí. Několika lidem přišla totiž zbytečná. Studenti opačného názoru zmiňovali především to, že přednášející jsou v první řadě odborníci na dané téma. Proto je bojkot kurzu zbytečný. K celé věci se také vyjádřil tiskový tajemník Národohospodářské fakulty Daniel Váňa. Ten označil petici za „hysterickou reakci politických aktivistů“, přirovnal ji také ke „spisku kádrováka z dob Vasiľa Biľaka“ a u jedné ze spoluautorek petice zmínil o politickém cíli, neboť je spolupracovnicí Víta Rakušana (STAN).

Vadí, nevadí?

Jak už je uvedeno výše, memorandum s Andrejem Babišem podepsal toho času děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík. Jehož pověst značně utrpěla několika kauzami. Například podezřením z manipulace voleb do akademického senátu, kam měl údajně dosazovat své příznivce. Dále jeho vyloučení z Liberálního institutu, jehož byl bývalým ředitelem. Nebo porušení dopravních předpisů použitím modrého majáčku při jízdě v protisměru. Proti Miroslavu Ševčíkovi byl ze strany studentů VŠE veden také protest opřený o odchod několika vyučujících z Národohospodářské fakulty. Veřejně přístupné dokumenty o kauze bývalého děkana Ševčíka mapuje také za tímto účelem vzniklá webová stránka. Na sérii dotazů o podepsání memoranda a apolitické půdě vysoké školy redakci The Student Times bohužel bývalý děkan Ševčík do uzávěrky tohoto článku neodpověděl. Několik dní po jeho kontaktování jsme o vyjádření k dotazům na bývalého děkana požádali i PR oddělení VŠE. Odtud přišla odpověď, že je na dovolené.

Pokud si vše shrneme – bývalý děkan Miroslav Ševčík s ne příliš čistou pověstí podepsal dohodu s premiérem Andrejem Babišem o tom, že ministři jeho (tehdy jednobarevné vlády bez důvěry) budou mít sérii přednášek na Národohospodářské fakultě. Nepomohla ani petice studentů, kterou podepsalo přes pět set lidí. O několik měsíců později se na půdě VŠE měla pořádat akce, jejímž programem bylo vystoupení několika mladých a úspěšných lidí, kteří měli publikum inspirovat svými příběhy a následně o nich debatovat. Vedení VŠE však akci povolilo uspořádat až na poslední chvíli a argumentovalo tím, že nebyly dodrženy předpisy ukládající studentským spolkům hlášení podobných akcí a že nemohli zajistit prodloužení otevírací doby budovy školy. Podle organizátorů je však hlavním důvodem obava vedení z možných politických názorů hostů, které by narušily apolitický postoj vysoké školy.

Jaký metr zde tedy platí? Na jednu stranu je možné, aby na škole přednášeli ministři jednobarevné vlády bez důvěry. Na straně druhé škole podle informací vadí možné vyřčení politického názoru ze strany mladých osobností naší společnosti z různých oborů, které měly vystoupit na akci pořádané jedním ze studentských spolků. Kde je hranice mezi politickou angažovaností a apolitickým postojem vysoké školy? A pokud nějaká hranice existuje, kdo je onou osobou rozhodující o jejím překročení?

Autor: Michal Bajnok

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery