DRON E15: Šéf Avastu vloží do rekonstrukce usedlosti Cibulka stovky milionů

Video placeholde
Košířská usedlost Cibulka má bohatou historii. Na místě starých vinic stával už ve čtrnáctém století dědičný dvůr košířské vrchnosti, který patřil písaři královské kuchyně Karla IV. Jindřichu Názovi.
Současnou podobu empírového zámečku získala usedlost v první třetině devatenáctého století.
V současné době je areál v havarijním stavu.
V současné době je areál v havarijním stavu.
Usedlost Cibulka
22
Fotogalerie

Vrchol rozkvětu z roku 1826 má komplex budov Cibulka v pražských Košířích dávno za sebou, nalézá se v havarijním stavu. Získala však nového majitele. Usedlost s historií sahající do čtrnáctého století koupila Nadace rodiny Vlčkových, která tam plánuje vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem a zároveň vzdělávací a komunitní prostory pro veřejnost.

Nadace rodiny Vlčkových získala areál o rozloze téměř dvanácti tisíc metrů čtverečních včetně nedalekého Čínského pavilonu odkoupením sta procent akcií společnosti Cibulka, která objekt posledních třicet let vlastnila. Katarína a Ondřej Vlčkovi do nově vzniklé Nadace rodiny Vlčkových vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun.

Zhruba třetina částky byla určena na nákup a rekonstrukci usedlosti Cibulka a na první fázi provozu objektu a nadace. Zbylá část poslouží jako jistina na investice, z jejichž výnosů se bude průběžně a dlouhodobě financovat veškerý provoz nadace. 

„Máme připravené zdroje na rekonstrukci a obnovu usedlosti. Náš první hrubý odhad nákladů na vybudování nové Cibulky je mezi 300 a 350 miliony korun. Jde o částku včetně plánovaného zdravotnického vybavení, ale nezahrnuje  prostředky, které jsme už vynaložili na pořízení nemovitosti. Realistické je kompletní dokončení všech prací do roku 2026. Bude to přesně dvě stě let poté, co byl areál v největším rozkvětu díky svému tehdejšímu majiteli, hraběti Leopoldovi Linhartu Thun-Hohensteinovi,“ popisuje plány Ondřej Vlček, generální ředitel společnosti Avast a spoluzakladatel Nadace rodiny Vlčkových.

„Rekonstrukci pojmeme zodpovědně s respektem k historii areálu a svébytnému duchu místa. Jsme nadšeni potenciálem, který Cibulka skýtá, a věříme, že se nám podaří skloubit zachování historické hodnoty s požadavky na špičkové zdravotnické zařízení 21. století. Jaká přesně bude nová podoba usedlosti, zatím nevíme. Odhalí ji až výsledek architektonické soutěže, do níž přizveme renomované architekty,“ dodává.

Obnovu Cibulky bude nadace provádět ve spolupráci s odborníky na památkovou péči a také chce brát v potaz názory lidí, kteří jsou s okolím usedlosti úzce spojeni.

Cibulka má přebohatou historii. Na místě starých vinic stával už ve čtrnáctém století dědičný dvůr košířské vrchnosti, který patřil písaři královské kuchyně Karla IV. Jindřichu Názovi. Současnou podobu empírového zámečku získala usedlost v první třetině devatenáctého století.

Komplex je tvořen hlavní budovou, hospodářskými staveními a stájemi. Největšího rozmachu panství dosáhlo mezi lety 1817 a 1826, kdy dal své tehdejší sídlo nákladně upravit milovník umění, pasovský biskup a kníže, hrabě Leopold Linhart Thun-Hohenstein. Po jeho smrti však usedlost přes opakované pokusy o záchranu postupně chátrala. V současné době je areál v havarijním stavu.