Každý den řešíme něco nového, říká ředitel právního oddělení D.A.S. Smolík

Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod D.A.S.

Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod D.A.S. Zdroj: D.A.S. Česká republika

Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod D.A.S.
Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod D.A.S.
3
Fotogalerie

I s letitými zkušenostmi v mnoha oblastech práva se mám pořád co nového učit. Mění se případy, které řešíme, i přístup zákazníků, říká Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod pojišťovny D.A.S. V čem je práce právníka v této pojišťovně specifická a jak jeho práci změnily události posledních dvou let?

D.A.S. nabízí poměrně specifické služby. Co všechno v ní má váš tým na starost?

Na první pohled máme podobnou činnost jako jiné pojišťovny. U nás ale pojistné plnění nespočívá v úhradě škod, nýbrž v tom, že poskytujeme právní konzultace a zastoupení. To znamená, že pokud s námi máte sjednanou smlouvu a dostanete se do nepříjemné situace, uhradíme vám veškeré náklady na právní služby, od konzultací po právního zástupce. Ať jste soukromá osoba, nebo firma.

Když to zjednodušíme do jedné věty… co vaše služby v praxi znamenají pro vaše právníky?

Jednoduše řečeno to znamená zaujímat telefonická či písemná právní stanoviska a být klientovi oporou tak dlouho, dokud se jeho případ nevyřeší.

Jste v řešených případech úspěšní?

Pokud protistrana nepřijde s nečekanými argumenty, které klient neznal nebo nám je zapomněl předat, nebo pokud nenastane jiná nenadálá situace, máme úspěšnost případů velice vysokou. Což je dáno i tím, že se předem nepouštíme do kauz, o kterých od začátku víme, že jsou prohrané. Šetříme tím klientům čas a taky zbytečné naděje.

Koho do svého právního týmu nejčastěji hledáte?

Především lidi, které baví právo a cítí pro náš obor zápal. Takové, kteří věří, že právní ochrana je v dnešním světě důležitá a dává jim smysl. Lidi komunikativní, kteří se nebojí širokého spektra případů ani každodenního telefonování s klienty.

Co je na práci právníka v D.A.S. nejzajímavější?

Na prvním místě je to nepochybně rozsah problematiky, kterou naši lidé pokrývají – máme tady nevídanou pestrost případů a obrovský záběr napříč obory, ve kterých se musíme umět rychle a efektivně orientovat. Moji kolegové tak získávají každý den stále nové zkušenosti nejen z českého práva, ale i z toho zahraničního.

Jaký typ člověka se k vám dobře hodí?

Přijímáme k nám nejen seniorní kolegy s dlouholetou praxí, ale i absolventy bez předchozích zkušeností. Základním předpokladem pro úspěšnou práci u nás je zájem, zápal a ochota už napořád se každý den učit nové věci přímo v praxi.

Představme si typickou likvidaci škody? Co vše to obnáší? 

99 procent případů řešíme telefonicky. Práce právníka u nás tedy obnáší každodenní telefonování s mnoha klienty. Linka D.A.S. funguje nonstop, proto se musíme prostřídat i u nočních a víkendových služeb.

Naši právníci vydávají stanoviska a poskytují konzultace v celé šíři právních oblastí. Řešíme dopravní nehody a přestupky, nároky na náhradu škody, pracovněprávní nároky z pohledu zaměstnavatelů i zaměstnanců, rodinné spory. Mezi naše klienty patří i školy a školky; těm poskytujeme poradenství související s jejich provozem.

Při likvidaci škody začínáme od oznámení pojistné události, pokračujeme posouzením, zda je případ krytý naší pojistkou, dáváme s klientem dohromady podklady a pak se rozhodujeme, zda budeme případ řešit vlastními silami, nebo je potřeba najít externího advokáta. 

To vše zjišťuje váš právník sám?

Samozřejmě může, ale hlavně počítáme s tím, že nejasnosti a sporná místa bude konzultovat s kolegy a že využije možnost nahlédnout do naší společné databáze stanovisek, která už vydali v podobné situaci kolegové před ním. Počítáme s týmovou podporou a funguje nám dobře už roky.

Objevují se v průběhu času nové právní otázky? Něco, co jste dřív neřešili?

Naše doba tomu přeje. Nejpestřejší byly v uplynulých dvou letech změny v opatřeních proti šíření covidu a všechny předpisy, které s tím souvisely. Pro zaměstnance i zaměstnavatele to bylo velice náročné období a i my sami jsme se nestačili divit, že se platnost některých předpisů měnila doslova před očima. Běžně se stávalo, že rada, kterou jsme někomu dali, za týden neplatila a musel nám volat znovu.

Například?  

V prvním roce se nejvíce případů týkalo dovolených. Posuny termínů, rušení letenek, překládání zájezdů… Tam jsme museli sledovat legislativu nejen českou, ale i tu z Evropské unie. Další výraznou oblastí bylo rušení kulturních akcí a s tím spojené vracení vstupenek. To vše se měnilo z týdne na týden.

Covid však ostře vstoupil i do pracovněprávních vztahů a přiměl nás řešit propouštění, nošení roušek, očkování nebo testování a karantény. Naše odpovědi se pak lišily i podle toho, kde konkrétní klient pracoval. Zda ve zdravotnictví, školství, v kultuře nebo jinde. Bylo to jedno z nejnáročnějších období, které jsem u D.A.S. zažil, ale poprali jsme se s tím se ctí.

Jak spolupráci ve svém týmu organizujete? 

Jeden tým máme v Ostravě, jeden v Liberci, dva v Praze a jeden je zahraniční. Práce v něm má také svá specifika – naším cílem není znát dokonale všechna evropská práva, ale dokážeme se rychle zorientovat a poskytnout podporu pro konkrétní zemi v podstatě na počkání 24 h denně. Nejčastěji tuto službu využívají dopravci, kteří třeba v cizině nabourali nebo byli účastníky nehod. Řešili jsme ale už i desítky případů migrantů nečekaně obydlujících nákladní prostory kamionů. V některých situacích pak poskytujeme v cizině i právní zastoupení.

Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod D.A.S.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 10 let pracoval v České kanceláři pojistitelů a devět let v České pojišťovně. Nyní je hlavou právnického úseku D.A.S. a stará se o kompletní zajištění právních služeb pro klienty. Vede tým právníků, konzultuje složité případy, připravuje statistiky a reporty. Věnuje se také přípravě nového systému pro likvidaci pojistných událostí Nexus.