EU varuje Slovensko a dalších sedm státu, hrozí jim rozpočtová nekázeň

Varování EU obdrželo mimo jiné Slovensko

Varování EU obdrželo mimo jiné Slovensko Zdroj: Shutterstock

Větší výhrady má EK k hospodaření Itálie
Brusel kritizuje i rozpočtování Francie
EK kritizuje také hospodaření Bělgie
4
Fotogalerie

Evropská komise varovala osm států eurozóny včetně Slovenska, že jim příští rok hrozí porušení rozpočtových pravidel Evropské unie. Zásadnější námitky má komise k návrhům rozpočtů Itálie, Francie, Španělska a Belgie, z nichž je podle komisařů patrná nedostatečná snaha omezit vysoký veřejný dluh.

Celková dluhová situace eurozóny se ale navzdory očekávanému zpomalení růstu zlepší, uvedla komise v hodnocení rozpočtových plánů. Dluh eurozóny v poměru k hrubému domácímu produktu by měl klesnout z letošních 86 na 85 procent.

V případě Slovenska stejně jako Finska, Portugalska či Slovinska je sice komise spokojena s přístupem ke snižování dluhu, avšak upozornila, že by se tyto země mohly v příštím roce podstatně odchýlit od střednědobých rozpočtových cílů.

Návrhy rozpočtů ostatních zemí jsou v souladu s paktem růstu a stability, v němž se unijní země zavázaly udržovat dluh pod hranicí 60 procent HDP či jej snižovat. Rozpočtové deficity zároveň nesmí překročit tři procenta.

„Hospodářský růst Evropy čelí stále větším rizikům, a proto je povzbudivé, že země eurozóny, jako je Německo a Nizozemsko, využívají fiskálního prostoru na podporu investic. Tyto země by však mohly vyvinout ještě větší úsilí,“ konstatoval dnes místopředseda EK pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis.

Evropská komise připomněla, že letos poprvé od roku 2002 nevede se žádnou zemí řízení kvůli nadměrnému rozpočtovému schodku.