Mýval, želvy, veverky. V EU začíná platit zákaz dovozu invazivních druhů

V roce 1934 byly u německého Kasselu do volné přírody vysazeny dva páry mývalů severních. Dnes jich v Německu žije milion a šíří se do okolních států. V Česku žije hlavně na Šumavě a jižní Moravě.

V roce 1934 byly u německého Kasselu do volné přírody vysazeny dva páry mývalů severních. Dnes jich v Německu žije milion a šíří se do okolních států. V Česku žije hlavně na Šumavě a jižní Moravě. Zdroj: U.S. Fish and Wildlife Service

Želva nádherná se původně vyskytovala v Severní a hlavně Jižní Americe. Oblíbený domácí mazlíček byl ale zavlečen do Evropy, z jihoevropských států vytlačuje původní živočichy. V posledních letech se objevuje i v Česku, zatím ale není prokázané, že by se zde dokázala rozmnožit
Původně americký rak signální byl do Evropy zavlečen v polovině minulého století. Na rozdíl od evropského raka říčního je odolnější vůči znečistěné vodě, především ale přenáší račí mor, vůči kterému je sám imunní.
Sršeň asijská byla teprve v roce 2004 zavlečena do Francie prostřednictvím čínského kontejneru, odtud se ale rychle šíří a decimuje populace včel.
Původně středoasijský bolševník velkolepý byl v roce 1817 přivezen jako okrasná rostlina do Velké Británie. Už po deseti letech se objevil ve volné přírodě, i kvůli lidem se později rozšířil prakticky do celé Evropy.
5
Fotogalerie
V Česku i ostatních zemích Evropské unie začíná platit unijní směrnice, podle níž mají členské země přísněji chránit své území před pronikáním nepůvodních a invazivních přírodních druhů. Seznam zakázaných živočichů a rostlin v červenci schválila Evropská komise, druhy ze seznamu by mohly při přemnožení ohrožovat biologickou rozmanitost nebo ekosystémy. Zda se do Česka nedovážejí nepůvodní druhy, začnou na pražském ruzyňském letišti kontrolovat veterináři.

Směrnici předloni schválil Evropský parlament, nařízením chtěl přispět k poklesu hospodářských a ekologických škod, které podle něj agresivní druhy zvířat, rostlin a hmyzu působí na evropském území. Škody v celé EU jsou podle odůvodnění návrhu minimálně 12 miliard eur (asi 325 miliard korun) za rok. Kritici se obávají, že směrnice může vést k omezování práv na dovoz hojně rozšířených exotických zvířat.

Na seznamu zakázaných živočichů je například želva nádherná, skokan volský, veverka liščí, veverka popelavá, nutrie, jihoamerická šelma nosál červený, mýval severní, některé ryby, ptáci, korýši a bezobratlí živočichové. Pokuty pro dovozce budou mezi 20 tisíci korun u fyzické osoby a jedním milionem u právnických osob.

Zadržená zvířata se budou vracet do země původu, utracení zákon sice umožňuje, ale jde o krajní možnost. Veškeré poplatky a náklady kolem zadržené zásilky má platit člověk, který je za ni zodpovědný.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na seznamu chybí některé nepůvodní planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové, kteří už v Česku rozšíření jsou a působí újmy přírodě, hospodářství i lidskému zdraví. Česko je plánuje zařadit na svůj vlastní národní seznam zakázaných druhů. Jde například o bolševník velkolepý, rostliny křídlatky, ambrózii peřenolistou produkující nebezpečné alergeny, norka amerického a psíka mývalovitého.