Nižší odměny pro bankéře jsou v pořádku, poradce soudu EU odmítl stížnost Londýna

Obchodník Peter Tuchman sleduje index Dow Jones

Obchodník Peter Tuchman sleduje index Dow Jones Zdroj: ctk

Soudní dvůr Evropské unie by měl potvrdit platnost pravidel pro odměny bankéřům, které unie omezila výší jejich základních platů. Prohlásil to oficiální právní poradce soudu EU Niilo Jääskinen ke stížnosti Británie na tuto novou praxi. Jeho doporučení není pro soud závazné, ale zpravidla se jím soud EU řídí.

Limit odměn je nejpřísnějším omezením platů finančníků na světě a vychází vstříc rozhořčení politiků a veřejnosti nad praktikami finančního sektoru od finanční krize roku 2008. Ohraničení prémií je platné automaticky, ale akcionáři bank mohou odměny zvýšit až na dvojnásobek základního platu.

Pravidla byla výsledkem kompromisu členských zemí EU. Nesouhlasila s nimi především Británie, v níž hraje bankovní sektor významnou ekonomickou úlohu. Platí od letoška pro všechny banky působící v EU, ať mají ústředí kdekoli, stejně jako pro pobočky evropských bank v zahraničí.

Británie zůstala osamocena v boji za zrušení těchto pravidel. Unijní opatření by podle některých britských představitelů mohlo ohrozit postavení britské metropole jako finančního centra. Také argumentují tím, že odměňování spadá do sociální politiky a je tedy v kompetenci jednotlivých států, nikoli EU.

Oprávněný limit

Limit pro bonusy bankéřů je oprávněný a neomezuje celkovou výši platu, řekl soudu EU jeho finský právník ve funkci generálního advokáta. Odmítl veškeré britské argumenty a navrhl stížnost Londýna zamítnout. Není jasné, kdy se tím bude zabývat soud.

Soudní dvůr Evropské unie tvoří jeden soudce za každý členský stát EU. Soudnímu dvoru je nápomocno devět generálních advokátů, jejichž úkolem je předkládat stanoviska k případům předloženým soudu. Musejí tak činit veřejně a nestranně.