Rozdíly v platech mužů a žen se zvětšují, varuje Světové ekonomické fórum

Přes padesát minut z pracovní doby využívají zaměstnanci počítač k soukromým účelům

Přes padesát minut z pracovní doby využívají zaměstnanci počítač k soukromým účelům Zdroj: Profimedia.cz

Odpolední špička: zaměstnanci City of London opouštějí finanční čtvrt přes London Bridge
peníze
dolar,peníze,USA
Pochod měl upozornit na situaci menšiny, u níž podle organizátorů integrační politika mnohdy selhává, řadů Romů končí v ghettech bez vzdělání a práce a ve většinové společnosti sílí protiromské nálady.  (Foto ČTK)
Rekvalifikace. Právnička Gülse Altinerová (v popředí) se na kurz přihlásila,protože chce mít také německé teologické vzdělání
9
Fotogalerie

I přesto, že se velká část západní civilizace snaží smazat rozdíl mezi mzdami mužů a žen, realita je jiná. Podle každoroční zprávy Světového ekonomického fóra se pomyslné nůžky znovu rozevírají. Zatímco loni analýza předpokládala, že muži a ženy budou za práci pobírat stejné peníze za přibližně 118 let, letos je předpověď horší. Cílovým datem je až rok 2186, ženy si tedy na rovné podmínky musí počkat dalších 17 dekád. 

Světové ekonomické fórum podrobnou analýzu vytvořilo již pojedenácté. Zabývá se v ní především zdravím, vzděláním, ekonomickou situací a politickým systém v daných zemích. Všechny tyto faktory totiž mohou nerovnost mezi muži a ženami ovlivnit. Hlavním závěrem letošní zprávy je poukázání na fakt, že zmenšování rozdílů mezi oběma pohlavími je příliš pomalé. 

„Chceme, aby naše zpráva donutila světové vlády zamyslet se nad nerovností pohlaví. Nemá sloužit ale jen politikům a byznysmenům, ale také nám všem, kteří se na základě svých každodenních rozhodnutí nechováme vůči jednotlivým pohlavím vyváženě,“ řekli Richard Samans a Saadia Zahidiová, autoři analýzy. 

Pravděpodobně největším problémem je právě mzda žen. Ty v globálním měřítku od svých zaměstnavatelů dostávají za odvedenou práci pouze asi polovinu tihi, co muži. Tento faktor pak ovlivňuje celý život žen, ať už se jedná o politické rozhodování nebo nákupní zvyky. Podle výzkumu se pouze 59 procentům žen dostává stejných ekonomických výhod, jako mají muži. Toto číslo je podle analýzy nejnižší od roku 2008. 

Také kvůli nižším mzdám ženy v práci tráví denně o 50 minut víc než muži, za kalendářní rok toto číslo dosahuje až 39 dní. Po přepočtu na srovnatelné hodnoty tak muži tráví v zaměstnání průměrně necelých osm hodin, z toho 90 minut práce je neplacených. Ženy, které jsou v zaměstnání téměř o hodinu déle, pak obdrží takovou mzdu, jako kdyby téměř pět hodin jejich práce nebylo honorováno. Analýza ale rovněž uvádí, že mají ženy daleko menší šanci na kariérní postup, při rovných podmínkách dávají nadřízení šanci spíše mužům.

I přesto, že rozdíl v platech mužů a žen dále roste, v ostatních odvětvích se rovnost mužů a žen zvětšuje. Například ve vzdělání by měly mít ženy rovné příležitosti již za deset let. O něco horší je situace například v politickém rozhodování, ve kterém se ženám dostane stejných pravomocí za 82 let. 

Celkem se analýza zabývala rovností mužů a žen ve 144 světových státech. Nejlépe dopadl Island, těsně následovaný Finskem a Norskem, první pětici uzavírá Švédsko a Rwanda. Skokany v žebříčku jsou například Nikaragua, Nepál nebo Bolívie. Česká republika se umístila až na 77. pozici, oproti loňsku to však znamená postup vzhůru o čtyři pozice. 

Česko získalo kladné body především za přístup k ženám ve vzdělávacím systému, kde se umístilo na sdílené první příčce. Velmi špatně si ale Česká republika vede v kategorii ekonomických příležitostí, kde uzavírala devátou desítku. Rovněž co do politických možností žen nepatří Česko mezi nejpřívětivější státy, dosáhlo pouze na 85. pozici.