Shell: Trh se zkapalněným plynem bude potřebovat investice za 200 miliard dolarů

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell

Trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) bude potřebovat investice za více než 200 miliard USD (4,1 bilionu korun), aby se podařilo do roku 2030 uspokojit růst poptávky. Ve svém výhledu vývoje trhu s LNG to uvedla britsko-nizozemská společnost Royal Dutch Shell, která je největším obchodníkem s LNG na světě.

Trh s LNG má do roku 2020 pokračovat v rychlé expanzi. Protože zahájí provoz zařízení, jejichž výstavba byla schválena v první polovině tohoto desetiletí, podaří se uspokojovat prudký růst spotřeby LNG. Pokles výdajů v sektoru od roku 2014 kvůli nižším cenám energií ale zhruba od roku 2025 způsobí nedostatek dodávek, pokud se neobjeví nové investice.

Závody na LNG jsou složité a drahé. Vyžadují velká zpracovatelská zařízení, ve kterých se plyn ochladí pod minus 160 stupňů Celsia. Zkapalněná surovina se pak přepravuje do místa poptávky, převážně tankery, kde se mění opět na plyn.

Poptávka po LNG se do roku 2030 podle odhadů Shellu zvýší na 500 milionů tun ročně z loňských 293 milionů tun. Kapacita dodávek však bude jen 300 milionů tun ročně. Bude tak zapotřebí do roku 2030 zvýšit kapacitu o 200 milionů tun. To odpovídá zhruba 20 velkým projektům s náklady kolem deseti miliard USD za jeden.

Shell očekává, že globální poptávka po plynu poroste až do roku 2035 v průměru o dvě procenta ročně. Plyn se tak v tomto období stane nejrychleji rostoucím energetickým zdrojem. Poptávka po LNG má růst dvakrát rychleji, protože elektrárny v Číně, Jižní Koreji a v Indii přecházejí z uhlí na plyn a vlády se snaží omezit emise oxidu uhličitého.