Švýcaři prodloužili omezení pro imigranty z východu, týká se i Česka

Švýcarsko

Švýcarsko Zdroj: profimedia.cz

Švýcarská vláda se dnes rozhodla prodloužit o další rok kontroverzní kvóty na povolení k dlouhodobému pobytu pro občany z osmi východních zemí Evropské unie včetně České republiky. Současně s tím od 1. května zavede obdobné limity nejméně na rok i pro občany ze všech ostatních zemí EU. Evropská unie vyjádřila nad švýcarským krokem zklamání, mimo jiné proto, že nadále dělá rozdíly mezi jednotlivými členskými státy.

Povolení k dlouhodobému pobytu se udělují na pět let a umožňují ve Švýcarsku legálně pracovat. Švýcarsko zavedlo limity počtu těchto smluv s občany osmi zemí střední a východní Evropy před rokem. Od května obdobná omezení budou platit pro všechny země Evropské unie.

Dohromady Švýcarsko na další rok vyčlenilo dohromady 2180 povolení k pobytu pro osm novějších členských zemí EU a 53.700 povolení pro ostatních 17 států.

Toto opatření je jedním z mála, „které může pomoci učinit přistěhovalectví přijatelnějším pro společnost a uvést ho do souladu s jejími cíly“, uvedla dnes švýcarská vláda na svých internetových stránkách.

Evropská unie nad dnešním oznámením EU vyjádřila zklamání. „Lituji rozhodnutí švýcarské vlády. Obecně EU přikládá volnému pohybu osob v celkovém kontextu vztahů vůči Švýcarsku velký význam. Nynější rozhodnutí z Bernu nezohledňuje velké výhody, které volný pohyb osob přináší jak Švýcarům, tak i občanům EU,“ prohlásila unijní ministryně zahraničí Catherine Ashtonová.

Švýcarsko může na základě příslušné dohody s EU opatření uplatnit za předpokladu, že počet vydaných povolení k pobytu v daném roce nejméně o deset procent překročí průměr z předchozích tří let.

Ashtonová však upozornila, že se Švýcarsko pohybuje na tenkém ledě. „Opatření, která dnes švýcarská vláda přijala, dohodě odporují, protože dělají rozdíly mezi různými skupinami členských států,“ prohlásila šéfka unijní diplomacie.

Švýcarská vláda tvrdí, že v posledních letech byl počet cizinců přijíždějících do Švýcarska za prací ročně až o 80 tisíc vyšší než počet těch, kteří odjeli. Vláda se rozhodla dál chránit svůj pracovní trh kvótami pro pracovníky z České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska. Navíc bude nyní tato opatření aplikovat i na zbytek EU, potvrdila švýcarská ministryně spravedlnosti Simonetta Sommarugaová.

Bern v uplynulém roce vyčlenil pro osm zemí EU jen asi 2000 povolení. Toto opatření ostře kritizovala Evropská unie i jednotlivé státy, jichž se týkalo. Švýcarsko sice není členem unie, tvoří ale součást schengenského prostoru a má se státy EU dohody o volném pohybu osob. Podle švýcarské vlády nyní v zemi žije více než 1,2 milionu lidí z EU.