V Notre-Dame pravděpodobně selhalo zabezpečení, říká památkář Ondřej Šefců

Požár katedrály Notre-Dame

Požár katedrály Notre-Dame Zdroj: ČTK

Truchlící lidé u katedrály Notre-Dame
Truchlící lidé u katedrály Notre-Dame
Truchlící lidé u katedrály Notre-Dame
Notre-Dame
Truchlící lidé u katedrály Notre-Dame
23
Fotogalerie

Škody, které způsobil požár pařížské katedrály Notre-Dame, se zatím nedají vyčíslit. Momentálně probíhají zabezpečovací práce, a stavbu obhlíží architekti a statici kvůli možnému zhroucení. „Záleží na tom, do jaké míry je poškozena konstrukce klenby, která teď kvůli požárem zničeným trámům nese prostor o velikosti fotbalového hřiště. A podle dostupných fotek se zdá, že část jí je proražena. Klenba se navíc žárem musela ohřát o stovku stupňů, a co to udělá s kamenem, momentálně neví nikdo," konstatuje pro deník E15 ředitel Národního památkového ústavu Ondřej Šefců.

V čem tkví architektonická jedinečnost katedrály Notre-Dame?

Dokončení středověké etapy katedrály Notre-Dame spadá do období 40. let 14. století, tedy do doby, kdy se v Praze začala stavět Svatovítská katedrála. Jde o špičkovou architekturu a jedinečnou stavbu, kterou můžeme rovněž považovat za umělecké dílo dokumentující značnou část evropské historie. Stejně tak jde o stavbu na mimořádném místě uprostřed Paříže. Není pochyb, že jde nejenom o jednu z nejvýznamnějších francouzských středověkých katedrál, která se mimochodem začala stavět v době, kdy v Praze byl rozestavěn románský Juditin most, ale také o nevýznamnější světovou architektonickou památku.

Z jaké doby pochází zničené části katedrály?

Notre-Dame sice začali budovat v 60. letech 12. století, ale na druhou stranu je obrovskou sbírkou všech možných architektonických slohů podřízených původní myšlence. Poměrně zásadně ji rekonstruovali v polovině 19. století. Nicméně v krovu byly i části ze 13. století. Tedy ztráta je opravdu velmi vážná a nenahraditelná.    

Dají se ztráty předběžně vyčíslit?

Zatím jsme zaznamenali, že se podařilo zachránit chrámový poklad a část mobiliáře, ale co všechno bylo požárem a jeho následným hašením zničeno, zatím neví ani samotní francouzští hasiči a památkáři. Vstup do katedrály je zatím omezený a probíhá její zajištění. Klíčový moment nastane poté, až bude chrám zpřístupněn. Škody navíc nemusel způsobit jen požár, který ničil především v úrovni střechy, ale i žár a voda. Další ztráty mohou vzniknout i v souvislosti se zabezpečovacími prácemi.

Katedrálu obhlíží architekti a statici kvůli možnému zřícení. Je to podle vás reálné?

Záleží na tom, do jaké míry je poškozena konstrukce klenby, která teď kvůli požárem zničeným trámům nese prostor o velikosti fotbalového hřiště. A podle dostupných fotek se zdá, že její část je proražena. Klenba se navíc žárem musela ohřát o stovku stupňů, a co to udělá s kamenem, momentálně neví nikdo.

Příčiny požáru se zatím zjišťují. Podle předběžných informací za ním stojí zřejmě lidské pochybení, k němuž mělo dojít kvůli rekonstrukci. Může se něco podobné stát i během stavebních úprav na Svatovítské katedrále?

Taková věc se bohužel může stát kdekoliv, i když u takto významných staveb probíhají práce pod dohledem hasičů a s nejpřísnějšími bezpečnostními opatřeními, aby se zabránilo hoření například od vadné elektroinstalace nebo odskočení jisker. Požár na Notre-Dame s největší pravděpodobností nastal kvůli souhře více faktorů. Pokud na stavbě nefunguje efektivní ochranný systém, který odhalí požár v zárodku, pak se oheň rozšíří do takovýchto rozměrů. Monumentální lešení umístěné kolem Notre-Dame naznačuje, že tam probíhaly stavební úpravy, k čemuž je logicky zapotřebí stavební materiál a také různé technologie a postupy, při nichž se otevřený oheň objeví. Typické je třeba sváření nebo broušení. Tam je asi možné hledat příčinu.

Bude mít obnovená katedrála stejný význam, jako měla před požárem?

Hodnota katedrály se nedá spočítat ani určit. Takže pokud se podaří zachovat to, co dosud stojí, pak podle mého zachována zůstane. Navíc po celém světě existuje spousta staveb, které byly během staletí poškozeny při válečných konfliktech, lidskou hloupostí nebo radikální rekonstrukcí, aniž by při tom byla snížena jejich historická hodnota. Myslím, že Francouzi jsou schopni ji vrátit do původní krásy, což se samozřejmě odvine od toho, jak moc je poškozená.