Ve výdajích rozpočtu EU bylo loni skoro pět procent chyb | E15.cz

Ve výdajích rozpočtu EU bylo loni skoro pět procent chyb

Evropská unie, Brusel.
Evropská unie, Brusel.
• 
ZDROJ: Jan Sedlak

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Míra chyb ve výdajích z rozpočtu Evropské unie v loňském roce dosahovala podle Evropského účetního dvora 4,7 procenta. Unijní auditoři tento statisticky podložený odhad uvedli ve své výroční zprávě o rozpočtu EU za loňský rok. Zdůraznili však zároveň, že procentní hodnota není vyjádřením míry podvodů, neefektivity či plýtvání.

Dokument a jeho tvůrci zdůrazňují potřebu změnit unijní rozpočtový systém tak, aby místo na snahu o prosté utracení peněz kladl větší důraz na efektivitu a co nejlepší dopad limitovaných zdrojů.

Podle předsedy účetního dvora Vítora Caldeiry jsou totiž systémy členských zemí i na celoevropské úrovni nastaveny tak, aby zajišťovaly využívání financí a ne, aby měly výsledky. „To se musí změnit, aby se výkonnost výrazně zlepšila,“ řekl dnes Caldeira při představování zprávy europoslancům.

Rozpočtové výdaje EU v roce 2013 dosahovaly celkem 148,5 miliardy eur (téměř 4,2 bilionu korun). Je to více než každoročně vydává 18 z 28 členských států unie, ale zároveň jen asi jedno procento hrubého národního důchodu EU jako celku. V přepočtu částka odpovídá asi 290 eurům (přes 8000 korun) na jednoho evropského občana.

Chybovost je trvale nad prahem významnosti
Celková statistická chybovost na úrovni mezi 3,5 až 5,9 procenta - se střední hodnotou 4,7 procenta - je v zásadě stejná jako v roce 2012, připomněl účetní dvůr, který čísla vypočítává na základě prověrky rozsáhlého vzorku napříč výdajovými oblastmi.
Trvale se však pohybuje nad dvouprocentním „prahem významnosti“, pod kterým už případné chyby nemají na hospodaření unie výrazný dopad. Účetní dvůr zdůrazňuje, že ve většině případů se nejednalo o úmyslné podvody, pokud nějaký případ zjistí, hlásí jej Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Některé zjištěné drobné chyby navíc dvůr do svého hodnocení ani nezahrnuje.
Auditoři ocenili, že komise i členské země už přijaly řadu kroků, jak míru chyb snížit. Bez nich by prý v roce 2013 bylo chybně vynaloženo zřejmě přes šest procent rozpočtových výdajů.

Peníze z rozpočtu plynou každoročně do řady oblastí. U přibližně 80 procent výdajů, především na politiku soudržnosti, tedy „evropské fondy“, a zemědělství sdílí Evropská komise odpovědnost s členskými státy osmadvacítky. Účetní dvůr přitom míru chyb u operačních výdajů řízených přímo komisí odhaduje na 3,7 procenta, u výdajů řízených společně na 5,2 procenta.

Z údajů evropských auditorů přitom nelze dovodit, která členská země si při správě evropských peněz vedla lépe než jiná, hodnocení bylo vytvářeno na celoevropské úrovni.

Nejvíc chybovala regionální politika

Míra chybovosti se lišila podle jednotlivých kategorií výdajů, nejvíce chyb - v 6,9 procenta - našli auditoři v oblasti regionální politiky, energetiky a dopravy, chybovost 6,7 procenta byla loni u plateb do rozvoje venkova, životního prostředí, rybolovu a ochrany zdraví. Přibližně poloviční chybovost - 3,6 procenta - byla zaznamenána u zemědělských dotací. Tam ovšem toto procento v přepočtu stejně znamenalo v absolutních číslech největší chybně vynaloženou částku.

Evropský účetní dvůr přitom došel k závěru, že u velké části zjištěných chyb měli odpovědné orgány členských zemí k dispozici dostatečné informace k tomu, aby před tím, než komisi požádaly o proplacení výdajů, mnohé chyby opravily. U rozvoje venkova by to prý míru chyb snížilo někam ke dvěma procentům.

Unijní rozpočet je financován z různých zdrojů. Největší část hradí členské státy na základě svého hrubého národního důchodu, je to asi 110 miliard eur (přes tři biliony korun). K dalším zdrojům patří platby členských zemí odvozené od vybrané daně z přidané hodnoty, což činí asi 14,5 miliardy eur (400 miliard Kč) a cla a zemědělské poplatky v hodnotě okolo 15,4 miliardy eur (cca 430 miliard Kč).

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video