Vědci zjistili, že voda má v tekutém skupenství více fází | e15.cz

Vědci zjistili, že voda má v tekutém skupenství více fází

Marek Schwarzmann

Marek Schwarzmann

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Lidé mají o nejhojnější sloučenině na Zemi poměrně málo informací – alespoň co se týče chování vody na atomární úrovni. Specialisté právě odhalili další nové vlastnosti.

Vědci ze Stockholmské univerzity přišli na to, že voda v tekutém stavu má dvě fáze. „Zjednodušeně to znamená, že za pokojové teploty není jednou komplexní kapalinou, ale dvěma jednoduchými kapalinami v komplikovaném stavu,“ vysvětlil jeden z výzkumníků Lars G. M. Pettersson. Se svým týmem pomocí dvou rentgenových metod měřili pohyb a vzájemné vzdálenosti molekul vody při tání ledu za pokojové teploty. Výsledky prokázaly, že kapalná voda takzvaně přechází mezi dvěma odlišnými formami s vysokou a s nízkou hustotou.

Zjištění údajně koresponduje s již dříve potvrzenými amorfními formami vody v pevné fázi, které se zpravidla nazývají amorfní led, a to s vysokou a nízkou hustotou.

Nově objevené fáze kapalné vody mají také odlišné fyzikální vlastnosti a ve vzájemné kombinaci mohou způsobovat dlouhodobě známé fenomény, které jsou s vodou spojovány – například na sloučeninu vodíku nebývale vysoký bod varu v kontrastu s nízkou molekulární hmotností, popřípadě nejvyšší povrchové napětí ze všech známých kapalin s výjimkou rtuti. Fyzikové a chemici zatím identifikovali sedm desítek takových projevů.

Učebnice nejčastěji rozlišují čtyři skupenství vody – pevné, kapalné, plynné a plazmatické. Přechod látky mezi těmito skupenstvími pak mapuje její fázový diagram. A právě ten bude potřeba v případě potvrzení nového objevu u vody upravit a zanést do něj zmíněnénové fáze.

Neobvyklý objev doplňuje výzkum týmu z Oxfordské univerzity, který se loni zabýval chováním vody o teplotě mezi čtyřiceti a šedesáti stupni Celsia. Vědci při něm potvrdili „nestandardní“ změny stavů kapaliny a na nich závislou řadu původně neočekávaných vlastností.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video