Studentský průzkum: S bytovou situací v Praze je skoro nemožné se osamostatnit

Radnice Prahy 7 získala bytový dům, který je součástí Molochova.

Radnice Prahy 7 získala bytový dům, který je součástí Molochova. Zdroj: MČ Praha 7

Areál bývalého strojírenského podniku ČKD v Praze-Vysočanech se v režii developera AFI Europe mění na nové byty a kanceláře.
Areál bývalého strojírenského podniku ČKD v Praze-Vysočanech se v režii developera AFI Europe mění na nové byty a kanceláře.
Areál bývalého strojírenského podniku ČKD v Praze-Vysočanech se v režii developera AFI Europe mění na nové byty a kanceláře.
Developer Serge Borenstein z Karlín Group.
Dušan Kunovský, majitel Central Group.
16
Fotogalerie

Komunální volby se blíží. Ze všech stran se ozývají sliby ohledně zlepšení bytové situace v Praze. Není toto téma však jen vábničkou, která z veřejné debaty zmizí společně s volebními poutači? Podle průzkumu, do něhož se zapojilo přes 500 studentů z různých univerzit napříč obory v Praze, tomu tak doposud bylo. Negativně totiž bytovou situaci v Praze hodnotí 96 % mladých lidí. Co studenti vnímají jako největší problém, jenž jim znepříjemňuje živobytí v hlavním městě? Kde na bydlení získávají prostředky? A kam až je schopná tolerance studentů ohledně vysokých cen bydlení zajít?

Debata ohledně bytové situace v hlavním městě je otevřená již léta, k jejímu řešení ale jakoby chyběla nejen politická vůle. Studenti jsou z hlediska voleb upozaděni, protože obvykle mají trvalé bydliště mimo metropoli, a tudíž nemají v komunálních volbách hlas. Vzhledem k tomu, že v Praze studuje podle Českého statistického úřadu téměř 100 tisíc studentů a ceny bytů dlouhodobě stoupají, je logické, že téma bydlení znamená pro studenty podstatný problém, který je potřeba systémově řešit. Proto redakce The Student Times od 29. 8. do 9. 9. uspořádala internetový dotazníkový výzkum obsahující deset otázek, do něhož se zapojilo více než 500 studentů z Univerzity Karlovy, VŠE a ČZU napříč různými obory. Výzkum zjišťoval vedle statistických dat zejména to, jak studenti bydlí, jak si na bydlení vydělávají, co je pro ně již neúnosnou částkou, jak obecně situaci hodnotí a co by chtěli v Praze ohledně bydlení do budoucna změnit.

Celkem se do výzkumu zapojilo 509 respondentů – přes 92 % z nich bylo ve věku 19–26 let. Ve výzkumu převažovaly ženy, kterých se zúčastnilo 367, mladých mužů bylo 142. Více než polovina mladých lidí, co se do výzkumu zapojila, bydlí v podnájmu. 

Druh bydlení

Počet respondentů

Podíl (%)

Na koleji

101

20

podnájem

342

70

U rodičů

35

7

Jiný

11

3

„Nabídka bydlení je uzpůsobena pro byznys a turismus. Chybí zde koncepce bydlení pro nízkopříjmové skupiny a studenty“

Mnozí studenti ale upozorňují na to, že situace přesáhla únosnou mez a je zapříčiněna neschopností nastavení bytové koncepce pro mladé lidi a studenty: „Situace je absurdní a bezvýchodná. Finančně náročné, poptávka o dost převyšuje nabídku, byty jsou často dosažitelné pouze skrze kontakty. Koleje jsou plné, byty jak v centru, tak na periferii drahé a je jich málo. Kdo hledá, ten najde. Takže i dostatečně velké byty za dobrou cenu se najít dají, bohužel studenty často tlačí čas a ne všichni si mohou dovolit během studia pracovat, tím pádem jsou jejich finanční možnosti limitované. Je to začarovaný kruh.“

Josef Tunk z odboru bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy k situaci dodává, že „Praha nabízí k pronájmu malometrážní byty formou výběrových řízení, do kterých se mohou studenti přihlásit. Když jsme však magistrát konfrontovali s konstatováním nemalého počtu studentů, který tvrdí, že jim malá nabídka v kombinaci s růstem cen komplikuje studium, jelikož kvůli cenám bydlení musejí často upřednostnit práci před školou, reagoval odbor magistrátu takto: „Hlavní město Praha nemá jako prioritu zabezpečovat byty pro studenty. Při poskytování nájemního bydlení se soustřeďujeme na seniory, lidi se zdravotním hendikepem, osoby, které se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci, a profese, které zabezpečují chod hlavního města,“ sdělil Tunk.

Jak vysoké nájmy studenti v Praze platí?

Nejvíce studentů, kteří se do průzkumu zapojili, platí nájemné v cenovém rozmezí od 3000–5000 korun měsíčně – šlo o téměř polovinu respondentů, respektive 45 %. Škála cenového rozpětí za bydlení u studentů je ale značně široká. Zahrnuje totiž například i 10 % studentů platících bydlení do 3 000, ale zároveň i 4 % těch, co platí částku vyšší než 10 000 korun za měsíc na jednu osobu.

Výsledky průzkumu mezi studentyVýsledky průzkumu mezi studenty|Ondřej Čížek

Nejvíce studentů prostředky na bydlení získává prací kombinovanou s podporou rodiny. Někteří vedle studia ale pracují i na dva nebo tři úvazky

Z výzkumu vyplynulo, že 45 % studentů si na bydlení vydělává kombinací práce či brigády s finanční podporou ze strany rodiny. Pouze prací pak 27 %, z toho řada studentů uvedla, že musí pro pokrytí nákladů na bydlení a živobytí v Praze vedle studia i pracovat na více úvazků. Pouze podporu od rodičů pak pro pokrytí nákladů na bydlení využívá necelých 21 % studentů, kteří se do průzkumu zapojili. Maximální únosná částka, kterou jsou studenti za bydlení ochotni měsíčně utratit, je v průměru 7 460 korun na osobu.

Výsledky průzkumu mezi studentyVýsledky průzkumu mezi studenty|Ondřej Čížek

Hlavní problémy bydlení v Praze? Vysoké ceny, diskriminace studentů a cizinců nebo bydlení výměnou za sex

Studentům vadí zejména malá nabídka nízkonákladových bytů a poměr ceny a kvality. Jako druhý nejčastější důvod byl zmiňován nedostatek míst na kolejích, jejichž kapacity zcela nedostačují počtu studentů, kteří v Praze studují. Kromě toho ale často zmiňují i samotný přístup pronajímatelů, z jejichž strany se velká část z dotázaných setkala s diskriminací – obvykle právě proto, že jsou studenty. Z výpovědí studentů vzešel určitý archetyp ideálního nájemníka, který je pronajímateli upřednostňován. Jedná se o nájemnici – čistotnou, pracující, českou ženu, bez dětí a zvířete. Jako častou nepříjemnou zkušenost řada respondentek uvedla také skutečnost, že se setkala se zoufalými a nemístnými návrhy pronajímatelů na poskytnutí občasných sexuálních služeb výměnou za levnější nájem: „Při výběru bytu mi vadily hlavně ceny a stav pronajímaných pokojů, neochota pronajmout pokoj studentům, někdy se v nabídkách dokonce objevilo, že má žena za bydlení poskytovat sexuální služby“.

Z výzkumu dále vyplývá, že kvůli cenám a nedostatku míst na kolejích řada studentů volí možnost bydlet v periferních částech Prahy, a do školy tak dojíždět delší dobu – nedostatek dostupných bytů pro studenty a rapidní zvyšování cen však postupně přechází i do těchto částí města.

Odbor bytového fondu hlavního města odmítá závěry, které plynou z výzkumu, a tvrdí, že usměrňuje tendence rozrůstání bytových oblastí do periferie územním plánem a revitalizací brownfieldů. „Strategii města na využívání opuštěných a nevyužívaných subjektů se dlouhodobě daří naplňovat,“ ubezpečuje Tunk.

Jak současnou situaci řešit? Studenti by regulovali Airbnb a omezili činnost developerů

„Bylo by ideální otevřít otázku levného komunálního bydlení pro mladé Pražáky a zatočit s Airbnb,“ vidí možná řešení jedna z respondentek, která stejně jako další desítky vrstevníků uvedla jako možné řešení situace regulaci či omezení zmiňované služby. Magistrát města sdělil, že regulaci využívá „územním plánem a ostatními regulativy“. Studenti jsou však pro účinnější než současnou regulaci a výstavbu nových nízkonákladových bytů a kolejí. „Po těch letech, co bydlím v Praze, jsem si všiml spousty opuštěných bytů. Proč se nerenovují a nevyužívají k bydlení? Proč situaci město neřeší? Proč nenabízí výhodnější bydlení pro studenty? Proč neřeší situaci s Airbnb?“ uvedl jeden z nich. Řada studentů pak vidí možná řešení i ve zlepšení úrovně kolejního bydlení a také ve výstavbě nových kolejí. Vzhledem k tomu, že to jako možné řešení uvedla téměř polovina respondentů, zatímco ho z nich využívá pouze necelá pětina, lze předpokládat, že by o rozšířený počet míst na kolejích mohl být velký zájem.

A jaká jsou řešení zoufalé bytové situace v hlavním městě? S jakými návrhy (ne)přicházejí kandidáti v letošních komunálních volbách? Těmto otázkám se budeme věnovat v detailní analýze věnované speciálně bytové situaci v Praze očima odborníků i kandidátů v nadcházejících volbách.