Petr Michal: Čím lepší ESG strategii firma má, tím je hodnotnější

Mnohé povinnosti v rámci ESG jsou často tytéž povinnosti, jež podnikatelé dodržují již delší dobu, ale vnímají je spíš jako jakýsi nepsaný etický kodex a řídí se spíš intuicí než jasně daným pravidlem, které požaduje stát.

Mnohé povinnosti v rámci ESG jsou často tytéž povinnosti, jež podnikatelé dodržují již delší dobu, ale vnímají je spíš jako jakýsi nepsaný etický kodex a řídí se spíš intuicí než jasně daným pravidlem, které požaduje stát. Zdroj: PASCAL ROSSIGNOL, Reuters

Potkávám stále více podnikatelů a majitelů firem, kteří se zajímají o ESG neboli environmental, social a governance, formu investování, při níž se mimo finančního zisku zohledňuje i udržitelnost a sociální dopad. Chtějí být šetrní k přírodě, zároveň společensky odpovědní a uvnitř firmy mít řízení a veškeré procesy nastavené transparentně a efektivně tak, aby jejich byznys odpovídal vysokým nárokům 21. století. Existence tohoto nového principu fungování korporací a význam tří písmen pro moderní podnikání jsou však stále pro spoustu lidí neznámé.

Průzkum NMS Research pro Raif­feisenbank z druhé poloviny letošního srpna ukázal, že povědomí o této zkratce měla pouhá tři procenta dotázaných. Ale poté, co se o jejím smyslu dozvěděli více, bylo jejich vnímání ESG pozitivní: polovina dotázaných uvedla, že udržitelné podnikání je důležitým a aktuálním tématem.

ESG přitom ovlivňuje řízení korporací již dlouhou dobu. Politika těchto tří písmen není nápadem Evropské unie, jak se může někomu na první pohled zdát. Jedná se o mnoho let existující přístup k podnikání, jenž postupně získává větší pozornost na celém světě a proměňuje se z individuálních činů a snah na celistvou politiku, která má jasnější pravidla a mantinely.

S pohledem do historie můžeme říct, že politika ESG začala velice jednoduše – jako snaha o slušné chování korporací vůči ostatním, ale i sobě samotným. Podnikatelé, především v západní Evropě a v USA, se postupem času ptali, proč a jak být ohleduplný k zemi, ve které žijeme a která nám umožňuje svobodně podnikat? Jak nastavit zdravá, efektivní a vyhovující pravidla řízení firmy, aby byla vůči potenciálním věřitelům, obchodním partnerům i veřejným autoritám důvěryhodná? Jak nastavit pravidla běžné činnosti tak, aby byli její zaměstnanci spokojeni a zákazníci se vraceli pro kvalitní produkt? A jak velký význam pro stabilitu a dlouhodobě pozitivní vnímání firmy ze strany široké veřejnosti má podpora kulturních projektů, charity či jiných CSR akcí v regionu?

To nejsou plané otázky ani žádná klišé, mluvím o naprosto zřejmých principech, které mají svůj hodnotový a etický základ. Pokud si na ně odpovědí i čeští podnikatelé, nebudou mít problém se s jednotlivými kritérii ESG vyrovnat a svůj byznys posunout dál.

Mnohé povinnosti v rámci ESG jsou často tytéž povinnosti, jež podnikatelé dodržují již delší dobu, ale vnímají je spíš jako jakýsi nepsaný etický kodex a řídí se spíš intuicí než jasně daným pravidlem, které požaduje stát. Někdy by se dalo jednoduše a s určitou nadsázkou říci, že podnikatelé a firmy ESG již dávno mají a dělají, jen o tom nevědí. Jejich projekty a podnikatelské záměry se však musejí v tomto ohledu profesionalizovat a více sladit s požadavky bank, Evropské komise a státu.

Green Deal pro Evropu. Jak má zabránit zhoršování životního prostředí:

Video placeholde
Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí? • Videohub

Ke správnému pochopení a uchopení ESG musí dojít co nejdříve. Principy ESG jsou dnes totiž požadovány stále závazněji. Není to otázka regulace, je to spíše záležitost požadavků ze strany finančního sektoru, jimž se musíme přizpůsobit, což může někomu připadat jako útok na svobodu podnikání. Opak je pravdou – z vlastní praxe a pravidelné komunikace s podnikateli vím, že čím má firma propracovanější ESG strategii, kterou umí jasně a srozumitelně komunikovat veřejnosti, tím hodnotnější je. Má přístup k úvěrům a veřejným dotacím, pozitivně se na ni dívají akcionáři, obchodní partneři i zaměstnanci a atraktivnější se stává také pro potenciální kupce.

Zkrátka směřuje k tomu, aby její podnikání bylo komplexně udržitelné a odolné proti případným rizikům. Jsem si jistý, že na těchto principech musí stát dnes každé podnikání.

Autor je předsedou představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy