Problémová Liberty Ostrava chce co nejdříve spustit vysokou pec

Huť Liberty Ostrava (LO) oznámila, že chce co nejdříve spustit optimalizační plán i zprovoznit vysokou pec. Dočasně přeruší výrobu některých produktů, po kterých je slabá poptávka. Ocelové polotovary, ze kterých bude válcovat finální výrobky, chce výhodně nakupovat, uvedla v tiskové zprávě. 

Mluvčí soudu Igor Krajdl i Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková tento měsíc potvrdili, že Krajský soud v Ostravě vyhlásil individuální moratorium, které huti zajistí ochranu před dodavatelem energií, firmou Tameh. O ochranu před jedním z věřitelů firma sama před časem požádala. Společnosti zaměstnávající 6000 lidí tak běží třicetidenní lhůta na předložení plánu restrukturalizace.

„Společnost nadále se svým dodavatelem energie jedná s cílem nakupovat u něj za běžné tržní ceny, což společnosti umožní realizovat její optimalizační plán a povede k postupnému splacení závazků všem věřitelům,“ uvedla LO. Firma, která patří k největším v regionu, dlužila ke konci října přes tři miliardy korun.

Otázky a odpovědi ohledně ostravské huti Liberty

Komu a kolik Liberty dluží?

Celkem jde o více než tři miliardy korun. Největším věřitelem Liberty je její dodavatel energií Tameh, který eviduje pohledávky ve výši přes 1,5 miliardy korun. Podobnou sumu Liberty dlužila i státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), která huti v době pandemie poskytla garanci na úvěr a kvůli finančním problémům ocelárny půjčku nakonec musela i sama uhradit.

Co bude s vysokou pecí?

Poslední pec je mimo provoz už od 23. října a původně měla znovu naběhnout do čtrnácti dnů. 

Obecně panuje mezi oceláři shoda, že pec by měla zůstat v utlumeném stavu dva, maximálně tři týdny. Delší období je vysoce riskantní, protože během útlumu je v peci výrazně nižší teplota než za běžného provozu. Kvůli tomu, že pec postupně chladne, zbytky taveniny uvnitř tuhnou, což může způsobit popraskání vyzdívky pece.

Jak už psala e15 v listopadu, Liberty Ostrava by přitom na rozjetí pece a výraznější oživení výroby potřebovala investice minimálně v nižších jednotkách miliard korun. Částka by sloužila především na nákup surovin pro výrobu surového železa, jako je uhlí, šrot nebo železná ruda.

Více jsme psali zde:

 

„V rámci dokončování našeho optimalizačního plánu jsme učinili významný pokrok. Naším cílem pak bude optimalizační plán v novém roce co nejdříve uskutečnit, tedy znovu zprovoznit vysokou pec č. 3 a navazující výrobu na ocelárně, abychom tak zmírnili obavy našich zaměstnanců i všech našich partnerů, kterých si nesmírně vážíme,“ uvedl prezident skupiny Liberty Steel pro Evropu a předseda představenstva LO Ajay Aggarwal.

Jedinou vysokou pec, kterou měla v provozu, odstavila firma 23. října. Uvedla tehdy, že jde o dočasné odstavení na dva týdny kvůli nedostatečné poptávce. Později ale sdělila, že pec zůstane v tzv. teplém útlumu, kdy udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu.

„Součástí optimalizačního plánu je nový provozní model, který huti umožní přijímat dynamická rozhodnutí ve výrobě, efektivněji plánovat a zvýšit kapacitu výroby i ziskovost válcoven. V rámci tohoto plánu bude během ledna zahájen proces znovuzprovoznění vysoké pece č. 3 a dojde ke zvýšení výroby,“ uvedla dnes huť.

Ocelárna Liberty Ostrava Ocelárna Liberty Ostrava | Zerzoň Jiří / E15

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že pro odbory je důležité, zdali a případně jaký by měl mít optimalizační plán dopad na zaměstnanost. „Na schůzce s výkonným ředitelem jsme byli ubezpečeni, že by to vliv na zaměstnanost nemělo mít. Bližší informace budeme zjišťovat během následujících dnů,“ řekl Slanina.

Podnik chce šetřit peníze dočasným přerušením výroby některých produktů, po kterých je nízká nebo nulová poptávka, jako je například válcovaný drát. „Zároveň se soustředí na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou trubky, silniční svodidla, důlní výztuže a závitové tyče, po kterých je vysoká poptávka,“ uvedla firma.

Pro nákup ocelových předlitků chce využívat aktuální situace na evropském trhu. „Společnost rovněž nyní analyzuje možnosti využití svých koksárenských provozů, jelikož se evropský trh potýká s vážnými problémy spojenými s převisem nabídky. To znamená, že je v současné době pro společnost mnohem levnější nakupovat koks na trhu, než ho vyrábět v ostravské huti,“ uvedla LO.

Ocelárna Liberty Ostrava Ocelárna Liberty Ostrava | Zerzoň Jiří / E15

Skupina Liberty Steel zopakovala, že chce ostravský podnik přeměnit v uhlíkově neutrálního výrobce. Klíčovým prvkem transformace má být výměna čtyř tandemových pecí ocelárny ze 70. let minulého století za dvě hybridní elektrické pece. Už dříve firma uvedla, že má v plánu do modernizace huti investovat 8,6 miliardy korun.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Od roku 2019 patří do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.